IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Svensk vapenexport är en guldgruva för krigsindustrin. FOTO: RLC

Kristna fredsrörelsen:

Motstånd mot vapenexporten

Det är ett hyckleri att fredsälskande Sverige är en av världens största vapenexportörer, också till länder som bryter mot mänskliga rättigheter, skriver Håkan Mårtensson från Kristna Fredsrörelsen, i en debattartikel i Svenska Missionskyrkans tidning Sändaren den 10 mars.


  Håkan Mårtensson: |2010–07–06| Vapenexportfrågan är lika aktuella som någonsin i vår våldssargade värld. Särskilt värt att diskutera är den ständigt ökande svenska vapenexporten.

I en värld som redan är överfull av vapen väljer Sverige att producera och sprida ännu mer vapen. Risken är stor att dessa hamnar hos tveksamma regeringar eller väpnade grupper som inte bryr sig ett skvatt om mänskliga rättigheter.

Den 3 mars i år släppte Inspektionen för strategiska produkter, ISP, den senaste statistiken för den svenska vapenexporten. Den uppgick 2009 till 13,5 miljarder kronor. Detta är en ökning med 7 procent jämfört med föregående år och nära nog en fördubbling sedan 2003.

Sverige är ett fredsälskande land som arbetar för en demokratisk och hållbar global utveckling. Det är en bild som vi känner igen och är stolta över. Samtidigt är Sverige en av världens största vapenexportörer, trots att den svenska grundprincipen är att vapenexport är förbjuden.

Hyckleri

Men hyckleriet stannar inte där. Sverige ska enligt regelverket inte sälja vapen till länder som systematiskt bryter mot de mänskliga rättigheterna. Det beslutade riksdagen 1971 och det är ett "centralt villkor". Men det hindrar inte Sverige från att göra vapenaffärer med länder som Saudiarabien, Pakistan och Förenade Arabemiraten, länder som praktiserar godtyckliga fängslanden, utomrättsliga avrättningar, tortyr och övergrepp.

Vi är kallade av Gud att göra motstånd mot det som är människofientligt, och motståndet mot den svenska vapenexporten borde ha en given plats i församlingarna. Se över församlingens investeringar så att de inte stödjer vapenindustrin. Ställ frågor till politiker och bidra till att vapenexporten blir en valfråga. Lär mer om icke-våldsmetoder för att förebygga våld och minska orättvisor.

Vi i Kristna Fredsrörelsen ska göra vad vi kan för att förnya och fördjupa samtalet om krig och fred i församlingarna. Vi välkomnar alla att vara med!

Håkan Mårtensson är tf generalsekreterare,Kristna Fredsrörelsen