IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto RLC

Rädda barnen

Sverige bryter mot barnkonventionen

Barnfattigdomen ökar igen. Under 2008 levde 220 000 barn i fattigdom – det vill säga 11,5 procent av alla barn i Sverige. Rädda Barnen har släppt en åttonde rapport om barnfattigdomen. Analysen är att Sverige inte tar barnkonventionen på allvar. Rädda Barnen menar att det nu krävs ett nationellt grepp om frågan.


  Kristina Granqvist: |2011-02-01| Sverige är rikare än någonsin – många hushåll och särskilt den mest välbärgade tiondelen, har blivit betydligt rikare och BNP per capita har stigit konsekvent under hela 2000-talet. Trots det ser vi fortsatt ökade klyftor mellan de fattigaste och de rikaste barnen. 

– Medan de flesta familjer har fått del av en rejäl välståndsökning har de fattigastes villkor stått oförändrade. Den rikaste tiondelen av Sveriges barnfamiljer har det idag så gott ställt att varje familj skulle kunna försörja drygt tre lika stora familjer, säger Elisabeth Dahlin, Rädda Barnens generalsekreterare.

Skillnaderna i nivåer av barnfattigdom är stora i landet. Skillnaderna syns mellan grupper av barn beroende på om de lever med ensamstående eller sammanboende föräldrar, om deras föräldrar är födda i Sverige eller utomlands, eller om de är uppväxta i någon av storstädernas segregerade förorter. Stora olikheter finns både mellan och inom kommunerna i Sverige.  

URSKILJNING AV MÄNNISKOR ÄR TYDLIG

”Ja om de ska göra en ny lekplats, tror jag att det hjälper barnen… Jag tror de gör mer saker i fina platser, inte så mycket i dåliga platser. Här gör de inte så mycket”. (Pojke, 12 år)

Studier har tydligt visat på samband mellan fattigdom och till exempel utbildningsresultat, etablering på arbetsmarknaden, hälsa, mobbning och trygghet i det egna bostadsområdet. Allt sådant som har avgörande betydelse för varje barns möjligheter att utvecklas och styra över sina egna liv.

Artikel 4 i barnkonventionen säger att varje land är skyldigt att använda det yttersta av sina resurser för att göra verklighet av alla barns lika värde, det vill säga skapa förutsättningar för drägliga levnadsvillkor för alla barn i landet.  

RESURSERNA FINNS

Vi kan och bör ställa höga krav på ett av världens rikaste länder. Sverige har utan tvekan de resurser som krävs för uppgiften. Vi menar att det är ovärdigt och ett brott mot artikel 4 att inte agera för att motverka barnfattigdomen i Sverige, fortsätter Elisabeth Dahlin.

Rädda Barnen har uppmärksammat barnfattigdomen i Sverige sedan 2002. I snart ett decennium har olika regeringar haft chansen att åtgärda problemet. Få konkreta lösningar har presenterats.

Rädda Barnen kräver att regeringen utarbetar en nationell handlingsplan med tydliga kriterier för vilka villkor som ska gälla i kommunerna – för att förverkliga alla barns rättigheter. Dessutom krävs konkreta politiska åtgärder för att förebygga och bekämpa barnfattigdomen.