Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Molnen symboliserar tankens behov av associationer – och som kan ge känslor och olika värderingar om verkligheten.

Foto: RLC

SKRÄMSELPROPAGANDA

Moral och vetenskap

Etiken och sanningen

"Skräm inte ungdomen med klimatkrisen – då drabbas industrin och jobben". Det är en allvarlig reaktion i strid mot moralen och behoven av nödvändiga åtgärder. Kritiken förvrängs enbart till profitens försvar.

Paul Lindberg: |2021-08-01 Det är sant att den globala uppvärmningen kan hindras med en effektivare borttagning av fossila bränslen. Och på den linjen är också den globala vetenskapen på väg att leva upp till. Att förverkliga stoppet av den fossila användningen är nödvändigt och som grundar sig på mänsklighetens vetenskapliga discipliner inom den praktiska och nödvändiga moralfilosofin. Filosofi är en parallell med vetenskapen och går hand i hand – i bästa fall.

Att "skrämma ungdomen med klimatet" är en destruktiv kommentar och propagandagrepp av dem som reglerar profitintressena. Istället handlar det om att medvetandegöra det akuta och verkliga hotet mot det nuvarande livet och framtiden. Att värna ungdomens framtid handlar alltså inte om att "skrämma ungdomen". I stället är det en realistisk och nödvändig upplysning om verkligheten om vad som måste göras. Det verkligt skrämmande är alltså att ungdomen faktiskt hotas av dem som använder sig av propagandan att "skrämma ungdomen". Den propagandan utgör hotet med den konkreta klimatuppvärmningen och är det som verkligen skrämmer!

Klargörandet om faktiska förhållanden gäller för att realisera kunskapen om det faktiska tillståndet. Det handlar alltså om kunskap och vetenskap, som visserligen kan vara skrämmande och obehagligt, men som alltså är mer än nödvändigt – just nu och för att möjliggöra skyddet av framtiden!

Praktisk filosofi och vetenskaplig forskning

Klimatens händelseförlopp ökar i en betydligt snabbare takt än vad som bedömts tidigare. Och med den ökningen formeras vetenskapen och moralen av den etiska kunskapsutvecklingen. Kunskapen sätts verkligheten på prov och plats för att helt enkelt kunna bli begripligt och utvecklingsbart. Samtidigt med denna kunskapsutveckling preciseras forskningen om vad som är rätt och fel, vilket ofta kan variera mellan olika erfarenheter och kulturer eller politiska system – men också på grund av sociala motsättningar. Detta vill säga att etiken förändrar vetenskapen om moralen för framtidens behov.

"Moraliska omdömen" har ofta betraktats som avsaknaden av sanningsvärden. Det är främst från den kapitalägande fronten ihop med den politiska korporationen som stått för dessa värden fram till den nu växande uppvärmningen av klimatet. Frågan på gott och ont gäller om dessa intressenter kommer att kunna stoppa den globala uppvärmningen, i enlighet med de behov som den vetenskapliga forskningen har lagt fram för att åtgärdas? Eller kommer de ekonomiska profitintressena att väga tyngre och låta det bära eller brista? Det är vad som för närvarande händer! 

Etiken gör sig gällande i vår tid

En mängd människor inom olika kunskapsområden har utvecklat yrkesetik och som tillsammans ökar kraven för etikens framtagning av vetenskapens moralkvalitéer. Inom en bred kunskapsutveckling har en omfattande utvecklingsetik växt till i samband av samhällets behov i tiden. Yrken inom den vetenskapliga forskningen har klargjort behoven av ett kraftfullare ingripande för att stoppa den globala uppvärmningen. Bakom dessa vetenskapliga grupper uppbackas de av en front av ingenjörer inom olika samhällsområden. Andra akademiska ämnesområden är vetenskapsjournalister – och i övrigt en mängd forskare med en bred utbredning. En mängd människor inom olika yrkesområden kräver nu att den globala uppvärmningen fullständigt stoppas. Tiden står inte längre till förfogande.

De industrier som inte tagit ansvaret för reformeringen av det odugliga till det dugliga för att stoppa den globala uppvärmningen är ansvariga för sitt handlande och orsakar ett hot mot mänskligheten. Företag som fram till i dag inte klarat av att förändra produktionen för borttagandet av den fossila användningen borde nu läggas i karantän – till dess att reella åtgärder har förverkligats.

Det som fordras just nu är en realistisk realism som grundar sig på moralisk realism därför att det finns moraliska sanningar som kan resultera till ett nödvändigt totalstopp av den fossila användningen per omgående. För det fordras en kraftfull etisk konstruktivism som går till handling omgående. 

Utan etiken drabbas planeten av den globala uppvärmningen!