upp

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Barnmisshandelns konsekvenser

Misshandlade barn får vänta

Polisanmälningar om misshandel av barn prioriteras för lågt och myndigheterna följer inte den lagstiftning som finns. Det visar en ny kartläggning från Rädda Barnen.


  Rädda Barnen: |2010–01–27|  Misshandlade barn får vänta för länge på polisen. "Jag kan förstå att man blir sen. Det förlåter man. Det blir jag också ibland. Men inte hur sen som helst. Om man säger att man ska bli klar på tre månader kan jag inte förlåta att det tar mer än ett år."
Flicka som i samtal med Rädda Barnen berättat att hon misshandlats av sin styvpappa 

Ett år istället för tre månader
Vid misstanke om misshandel av barn ska förundersökningen vara avslutad och beslut fattat i åtalsfrågan så snart det kan ske, men senast inom tre månader efter den tidpunkt då det finns någon som är skäligen misstänkt för brottet. Såväl Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten rekommenderar att ett första barnförhör hålls senast inom två veckor efter det att förundersökning inletts.

Tyvärr finns det bland de barn som Rädda Barnen tar emot i behandling flera exempel på dem som fått vänta mer än åtta månader på ett första polisförhör och mer än ett år på beslut i åtalsfrågan. Så ser det alltså ut trots att regelverket ger goda förutsättningar för att utreda barnmisshandel snabbt. 

Lagen följs inte
Statistik från Åklagarmyndigheten som Rädda Barnen tagit fram bekräftar att lagstiftningen inte följs. Handläggningstiden i ärenden som rör misshandel och grov misshandel mot personer under 15 år är i genomsnitt 130 dagar. Medianvärdet i landet ligger på 90 dagar. Det innebär att hälften av förundersökningarna om misshandel eller grov misshandel mot barn under femton år överskred tidsfristen. 

De längsta handläggningstiderna vid misstänkt barnmisshandel finns i Stockholm Söderort (medelvärde 186 dagar), Sundsvall (medelvärde 172 dagar) Umeå (medelvärde 162 dagar), Västerås (medelvärde 158 dagar) och Halmstad (medelvärde 157 dagar).  

Tappar förtroendet för vuxenvärlden
– De här barnen har blivit svikna av en vuxen, oftast en förälder, som misshandlat dem. Att även polis och åklagare sviker gör att de riskerar att helt tappa förtroendet för vuxenvärlden, säger Åsa Landberg psykolog på Rädda Barnens centrum för barn och ungdomar i kris i Stockholm.

Rädda Barnens terapeuter på Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar kris i ser vilka förödande konsekvenser de långa brottsutredningstiderna får, speciellt när en närstående är misstänkt. I värsta fall bidrar den långa utredningstiden till att barn fortsätter att utsättas för våld.