SAMHÄLLE & POLITIK

Tidigare artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Svenska kyrkan kräver:

Snabbare koldioxidminskning

Minska utsläppen av koldioxid med minst 40 procent till år 2020. Det kräver bland andra Svenska kyrkan av ansvariga politiker.


  tillsammans med Naturskyddsföreningen (SNF) och Svenska FN-förbundet har kyrkan tagit initiativ till ett upprop som enskilda, organisationer och företag uppmanas att skriva under. Detta så kallade klimatupprop är riktat till regeringen och riksdagen.

lågt tempo ifrågasätts. I en gemensam debattartikel i Göteborgs-Posten skriver ärkebiskop Anders Wejryd, Svante Axelsson, generalsekreterare i SNF, och Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet, att det brådskar med ett politiskt agerande:

”Det låga tempot i det politiska arbetet i Sverige och internationellt ifrågasätts allt mer. Allt fler förstår att vi måste agera långsiktigt och att endast med global solidaritet kan vi rädda klotet. Men ska vi nå de nödvändiga resultaten, krävs att regering och riksdag tar kraftfulla politiska beslut.”

Den parlamentariska klimatberedningen föreslår att koldioxidutsläppen ska minska med 1–2 procent per år fram till 2020. Det anser uppropets initiativtagare är för blygsamt och kräver en minskning med totalt minst 40 procent.

mer stöd till utvecklingsländer. I uppropet uppmanas samtidigt regering och riksdag att avsätta betydande belopp för stöd till klimatinsatser i utvecklingsländer. Enligt de tre organisationerna, ska de pengarna dock inte tas ur biståndsbudgeten:

”Vi föreslår att regeringen bör vara beredd att under lång tid avsätta stora belopp i stöd till utvecklingsländer och som ett första steg redan nu satsa minst tre miljarder kronor utanför biståndsbudgeten till tekniköverföring, skydd av skog och stöd för utvecklingsländernas anpassning till ett förändrat klimat.”

Namnunderskrifterna kommer att överlämnas till statsminister Fredrik Reinfeldt under hösten.

Tom Hansson

Kyrkans tidning

Uppdaterad 2008-06-10