IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

FOTO: RLC

Valet 2010

9,3 miljonerklubben

I ett samhälle finns en rad skilda behov hos medborgarna som utgår från olika legitima krav. För att öka trycket på att behoven verkligen blir tillfredsställda har många tagit steget och organiserat sig. Ett känt exempel är 1,6, respektive 2,6 miljonersklubben som utgår från det faktum att mannen är norm i medicinsk forskning trots att det finns biologiska, fysiologiska samt farmakologiska skillnader mellan könen. 


  Ulf Svensson: |2010–08–27| För kvinnor är ovanstående förhållande i vissa lägen ett dödligt hot. Men det finns också en rad andra grupper i samhället vars legitima krav faller mellan stolarna och där den enskilde medborgarens ställning är svag visavi myndigheter, företag och offentligt sektor.

I ett solidariskt, välutvecklat och modernt samhälle är varje individ värdefull, älskad och behövd. Vi vet att det inte är så i praktiken men vårt mål borde självklart vara detta, även om det kan te sig utopiskt.

Tendenser till avhumanisering är inte svåra att upptäcka. Eller som i fallet med Svenska kyrkan, där vi granskat några fall och fler är på gång, ser vi att det råder brist på demokratisk respekt och mänsklig kärlek. Något som renderat Svenska kyrkan till skamvrån och jumboplats hos Arbetsmiljöverket.

Man kan därför fråga sig vem som ska värna mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet i det svenska samhället, när inte ens den organisation som har kärleksbudskapet som ledstjärna själva inte tar detta ansvar. 

Nästan 7 miljarderklubben

Vi kan vidga perspektivet och se världen och de behov som finns globalt. Just nu svämmar Pakistan över och vi står handfallna som så många gånger förut. En katastrof av denna dignitet hade med säkerhet även ett västerländskt samhälle fått stora problem att hantera.

Vår sårbarhet är stor men något annorlunda jämfört med fattigare länder. Men frågan är var solidariteten kommer in när det handlar om att värna miljö, demokrati och mänskliga rättigheter.

Ska vi gå efter de borgerliga ledarsidorna är globalisering lika med globala affärer utan globalt ansvar. Och ja, jag tror att det är så som många i väst ser på världen, som en marknad där alla typer av regleringar, lagar och avgifter bara är ett hinder för ”friheten”.

DET OMVÄNDA VALET

Det stundade valet ger inte mig en känsla av mer ansvarstagande, solidaritet, demokrati och kärlek varken nationellt eller internationellt utan snarare om det omvända.

När olika maktsfärer blir avslöjade går arbetet ut på att täta läckor och putsa fasaden, jaga syndabockar och "förrädare". Få kommentarer handlar om vad som avslöjats och vad detta representerar i vår tid.

Kanske finns det dock en strimma hopp och det är alla de människor som arbetar i olika solidaritetsrörelser, men även inom kyrkliga organisationer. Trots allt görs ju en hel del bra arbete på basplanet, men frågan är vad man ska göra med makten, den korrumperande makten? Personligen tror jag på att börja om från början men det är en annan artikel.