RELIGION & VETENSKAP 

Tidigare artiklar

Till Framsidan  >>>

Brev till Rikare Liv  >>>

 

Doldisar som har förändrat världen och grundlagt

Medvetandesamhället

Vi har redan sagt adjö till Upplevelsesamhället, som i viss mån har präglats av en individualistisk hedonism (njutningen som det högsta i livet). I stället är vi på väg in i det nätverksberoende Medvetandesamhället, som kräver kollektivt ansvar med helhetssyn.


tyvärr är sverige inte medveten om denna omvälvande process. Varken "Svenssons" eller statsminister Reinfeldt har förberett sig på omställningen, utan de och resten av samhället lever kvar i det döende Industrisamhällets konjunkturcykler. Mycket beroende av att vi, liksom hela västerlandet, betraktar medvetandet som en simpel biprodukt av hjärnan. Trots att ledande kvantfysiker, bland dem den hindi-amerikanske professorn Amit Goswami, hävdar att medvetandet är ett självständigt och metafysikt fenomen – fritt från hjärnans fängelse. Och det där metafysiska (ogripbara) fenomenet har Sverige svårt att acceptera.

Majoritetens pragmatiska värderingar avfärdar allt som känns verklighetsfrämmande – även om de senaste 90 årens elektroniska innovationer är byggda på verklighetsfrämmande teser. Från televisionen till datorn, roboten och mobiltelefonen.

Rikare Liv presenterar författaren och journalisten Imi Markos bok Medvetandesamhället, som är under arbete och här publiceras kapitel 11.                                                           

  Läs mer! (pdf)

Uppdaterad 2007 - 11 - 17