IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Människas makt över människa är även kyrkans problem, och så har det alltid varit.

Foto: RLC

SVENSKA KYRKAN

Medlemskapet i Svenska kyrkan

Nu lämnar jag kyrkan

På 1970-talet var jag inne på att lämna Svenska kyrkan. Jag var ju varken speciellt religiös eller såg någon förändringskraft värt namnet som jag ville stödja. På västkusten var det konservativa anslaget dessutom grundmurat. Av olika tillfälligheter gjorde jag inte slag i saken. Med stigande ålder har jag sett andra sidor av kyrkan som jag starkt sympatiserar med, till exempel att kyrkfolk och anställda hjälpt flyktingar, hemlösa, folk som varit i stor nöd och liknande. Hedervärt och berömvärt av de människor som engagerar sig. Nu har jag, efter att varit prästherre, fått det tvivelaktiga nöjet att se Svenska kyrkan inifrån vilket inte har varit en speciellt trevlig syn. 


 Ulf Svensson: |2012-09-20| Självklart har händelserna i skandalförsamlingen Hedvig Eleonora varit det dominerade skälet till min besvikelse på hur Svenska kyrkan fungerar. Men, det finns en rad andra händelser som både är relaterade till detta händelseförlopp och till liknande situationer i andra församlingar. För när jag började beskriva om vad som hade hänt i Hedvig Eleonora började en mängd före detta kyrkoherdar höra av sig. Tyvärr ville få gå med på några intervjuer, vilket jag har mycket stor förståelse för, men nu fick dessa i alla fall en ventil och kanal för att diskutera sina erfarenheter. Erfarenheter som hade många beröringspunkter, och som gjorde att man insåg att vi inte varit så ensamma och så dåliga som maktpolitikerna ville påskina – politikerna som drev bort prästerna. Tvärtom är min erfarenhet att det kanske är i just denna kategori, utkastade kyrkoherdar, som den verkliga kraften finns till förändring. 

Vad hände i egentligen i Hedvig Eleonora?

För den intresserade finns ett antal artiklar samlade i skriften ”Vanärans katedral. Artiklar om Hedvig Eleonora – en församling i fritt fall. Del 1, 2009”. Det fanns även planer på att skriva en del 2, tyvärr fanns en hel del uppslag, men vid denna tidpunkt hade jag ”skrivit av mig” den unkna historien. 

Det sista som upptog mina tankar beträffande Hedvig Eleonora var de reaktioner, förhållningssätt och agerande som följde i skandalens spår. Här finns tyvärr en uppsjö uppslag till artiklar om olika människors sätt att agera. Kan bara nämna den högste ämbetsmannen inom kyrkan, som inte ens kände till att det hade hänt. Att vederbörande inte kände till vår obskyra tidning må vara honom förlåtet men nog borde han läsa Kyrkans Tidning. Där apostroferades historien på förstasidan. 

När det var som hetast och mest besvärligt för kyrkoherden i Hedvig Eleonora, var en av Stockholms stifts ledargestalters svar på en bön om att bistå vid ett möte en riktig klassiker: ”Jag kommer, om jag blir inbjuden av politikerna!”. Denna uppräkning skulle kunna fylla många spaltmeter men är numera överspelad, och vem vill gräva djupare i detta spektakel. Det finns ingen mening med att längre göra detta, utan bara konstatera att potentaterna inom Svenska kyrkan ville distansera sig från detta fall och alla övriga fall där kyrkoherdar åkt ut på gatan med huvudet före.

ETT NYTT REGELVIDRIGT AVSKED 

När jag skriver detta landade tidningen Kyrkfack på mitt bord där ännu en kyrkoherde avpolletterats via ett avsked, vilket är ganska ovanligt. Det vanliga brukar vara att man ber vederbörande att säga upp sig själv. Enligt facket är avskedet helt regelvidrigt. I det aktuella fallet begärde arbetsgivaren ut telefonlistor, och med tanke på tystnadsplikten får inte prästen redogöra för dessa samtal. Då ryker nämligen rätten att utöva prästämbetet.

Ovanligt är också att biskopen i Göteborgs stift, Per Eckerdal, klart, tydligt och kraftfullt ställer sig på den numera före detta kyrkoherdens sida. Domkapitlet har kritiserat kyrkorådets agerande men politikerna bryr sig inte ett dugg. Kort sagt: kyrkopolitiken verkar vara ett laglöst land där politikerna gör vad de behagar. Man struntar också fullständigt i församlingsborna som rest sig och bildat en facebookgrupp som snabbt samlat in massa namn.

Men initiativtagaren verkar inte speciellt hoppfull. I tidningen ställs frågan: ”På vilket sätt har facebookgruppen påverkat situationen? och svaret ges: ”Vi kommer inte att få tillbaka vår kyrkoherde, trots att han gjort så mycket bra för den här församlingen.” Så mycket inflytande har församlingsborna!   

Framtiden i Stockholms stift

Efter att kyrkorådet i Hedvig Eleonora utsett sin nya kyrkorådsordförande deklarerade hon via media att hon varken trodde på Gud eller att man kunde förvänta sig att hon skulle gå i kyrkan. Man kan kanske fråga sig varför en människa söker sig till kyrkan om man varken tror eller vill delta i församlingens gudstjänstliv. Kan också konstatera att personen i fråga numera ingår i arbetet med den så kallade strukturutredningen, som handlar om ytterst allvarliga frågeställningar kring Stockholms stifts framtid. 

Man har i Stockholms stift kunnat konstatera att: ”När församlingar av olika skäl får för få tillhöriga medlemmar i kyrkan minskar möjligheterna att bedriva den verksamhet som kyrkoordningen föreskriver.” Uttrycket ”tillhöriga medlemmar” kan översättas till svenska med ”de som betalar kyrkoavgift”. Faktum är att allt färre vill vara med och betala för denna gemenskap och detta innebär att församlingarna får allt mindre ekonomiska resurser att röra sig med vilket föranlett allt utredande. 

Man kan undra vilka personer som är mest lämpliga att ta sig an denna uppgift att gjuta nytt liv i kyrkan: externa krafter som ekonomiproffs, konsultfirmor, politiker av Hedvig Eleonora klass, eller interna krafter som präster, diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker, fotfolket, kyrkobesökare – eller en blandning av alla kategorier.     

Partipolitiken

När Håkan Juholt deklarerade att han inte tror på Gud utan på Svenska kyrkan, så nåddes ett nytt bottenrekord. Jag har undrat hur han tänkte. Som agnostiker skulle jag säga tvärtom. Gud, Jesus, den helige anden är entiteter som man kan relatera till, fundera kring och reflektera runt. Men Svenska kyrkan, det är ju en organisation. Själv tycker jag det är intressant att läsa och tala om andliga och existentiella ting men jag känner allt mindre behov av att göra det i kyrkliga sammanhang. Speciellt nu när jag erfarit att politikerna styr med järnhand, att präster spelar med i elakt spel och att det är maktmänniskor som söker sig till sammanhang där beslut ska fattas. 

Den arrogans och maktfullkomlighet som jag upplevde i Hedvig Eleonora är svårslagen. Och varför i hela fridens namn har Carl Bildt ställt upp som ledamot i församlingen?

Att Svenska kyrkan skildes från staten har som sagt inte inneburit att kyrkan skilts från partipolitiken. Läs gärna den utmärkta avhandlingen: ”Folkkyrkans kropp – Einar Billings ecklesiologi i postsekulär belysning”, av Jan Eckerdal, där sammanblandningen mellan kristen gemenskap och Sverige som nationell gemenskap förklaras.

Krister Stendahl påpekade på sin tid, när man kallade honom för Stockholms biskop, att han bara var en av flera biskopar i Stockholm. Och i Stockholm finns i dag faktiskt flera biskopar! 

Tyvärr klamrar sig politiker på alla nivåer fast vid denna organisation, som visserligen är den, efter staten, största gemenskapen i Sverige, och vill vara med och styra. Antagligen är det just storleken, som är huvudskälet till att man vill vara med och styra och ställa. Detta kommer bara leda till att sotdöden fortsätter och strukturutredning kommer att följas av nya strukturutredningar och så vidare. 

Demokratin är också ett sorgligt kapitel som vi sett ovan. Drygt 10 procent röstar i kyrkovalen och med tanke på att församlingen är den enhet i samhället som är närmast människorna är detta ett underbetyg, för att uttrycka sig milt. Något inflytande att tala om är det inte frågan om. Jag är övertygad om att en annan styrning skulle kunna gjuta nytt liv i kyrkan, men de krafter som då skulle behövas är snart oskadliggjorda. Sparkade kyrkoherdar är en resurs i sammanhanget. Frågan är hur länge till.       

Slutord

Efter att ha skrivit, intervjuat, funderat och analyserat kring trosgemenskapen Svenska kyrkan, kom jag till slut fram till slutsatsen att mitt medlemskap och min kyrkoavgift är totalt bortkastad. Man kan verka i Jesus anda på en rad olika sätt utan att ingå i en församlingsgemenskap. Själv har jag många verksamhetsområden där jag ser möjligheter att bistå och hjälpa andra människor. Det är givande och fyller mig med hopp. Faktum är att jag kom till en punkt där jag insåg att det oviktiga inom Svenska kyrkan tog allt större och större utrymme, tid och kraft. Men det som borde vara det stora, bara krympte och krympte. 

Jag skulle kunna återvända till Svenska kyrkan, men då till en kyrka utan alla maktpolitiker, som verkar gör allt för att tillfredsställa sina egna maktbegär och till en kyrka som ser sig själv som en aktör bland flera. 

Amen – låt så ske!