IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Margarin kanske, men knappast smör!

Foto: PhotoDisc

kost och livsmedelskvalitet 

Smör är smör

Och margarin är en kemisk smörimitation

Ett av de stora missförhållandena när det gäller kost och livsmedelskvalitet är det faktum att den kemiska produkten margarin får säljas och till och med rekommenderas som mat till barn och ungdomar i förskola och grundskolan. Även inom vården serverar man margarin. Medan annan mat vi äter framställs på ett någorlunda naturligt sätt – ungefär som vi föreställer oss, tillverkas margarin på det mest motbjudande sätt genom att använda ett stort antal kemikalier, av vilka många är ytterst giftiga, reaktiva och farliga. Dessa skall absolut inte förekomma i livsmedelssammanhang.


 Gunnar Lindgren : |2012-11-05Ett av de stora missförhållandena när det gäller kost och livsmedelskvalitet är det faktum att den kemiska produkten margarin får säljas och till och med rekommenderas som mat till barn och ungdomar i förskola och grundskolan. Även inom vården serverar man margarin. Medan annan mat vi äter framställs på ett någorlunda naturligt sätt – ungefär som vi föreställer oss, tillverkas margarin på det mest motbjudande sätt genom att använda ett stort antal kemikalier, av vilka många är ytterst giftiga, reaktiva och farliga. Dessa skall absolut inte förekomma i livsmedelssammanhang.

Orsaken till kemikalieanvändningen är att man vill göra en kemisk imitation av smör. Man skulle kunna tillverka ett margarin som vilade på oljornas/fetternas naturliga egenskaper. Om man utgår från olivolja skulle färg, smak och lukt vara densamma som olivoljans. Nej, margarinet skall vara gult, lukta och smaka smör samt ha smörets konsistens.

MARGARIN ÄR INGET LIVSMEDEL

Men de oljor och fetter man använder vid tillverkningen har en egen annorlunda färg, smak, lukt och konsistens. Det första man måste göra är att utplåna alla dessa egenskaper hos exempelvis rapsolja med hjälp av reaktiva kemikalier som natronlut (samma frätande ämne som används för att rengöra toaletterna), och fosforsyra. Man bleker oljan med regenererad bentonit och man upphettar oljan till 225 grader. (En rykande stekpanna har temperaturen ungefär 175 grader.)

Denna slutprodukt är inget livsmedel, utan en kemisk/teknisk produkt ungefär som symaskinsolja – genomskinlig och luktlös. Den är berövad vitaminer, fosfolipider, karotenoider, antioxidanter och andra näringsämnen viktiga för vår hälsa. Det är direkt felaktigt att påstå att produkten är ”rapsolja”, när de naturliga egenskaperna är så brutalt utplånade. Tankbilar distribuerar denna produkt till olika industrier och användningsområden: Målarfärg, Smörjmedel, Skärvätskor, Läkemedel, Margariner, Kosmetika. Hudkräm och margarin tillverkas ungefär på samma sätt.

Man gör först en emulsion av olja/fett och vatten med hjälp av ett emulgeringsmedel. Man färgar fettmassan gul i ett margarin, medan fettmassan får en vit färg i hudkrämen. Man sätter smörarom (diacetyl) till margarinet, men parfym till hudkrämen. Sedan kan man sätta tillsatser till båda produkterna, t ex salt i margarinet och konserveringsmedel i hudkrämen.

Den som så önskar kan göra följande försök:

Ta en burk Nivea, blanda i gul karamellfärg och litet smörarom samt litet salt. Är det inte margarin som du har framställt?

Förutom den vidriga tillverkningsprocessen, är det svårt att förstå varför inte myndigheterna ingriper mot imitation av andra livsmedel. Att färga ett livsmedel för att det skall likna ett annat har länge varit i strid med redlighetstanken i Livsmedelslagstiftningen. Man får inte färga en fisk röd för att den skall likna lax. Men när det gäller just margarin ser Livsmedelsverket mellan fingrarna.

Vidare måste tillsatsen diacetyl (”smörarom”) kraftigt ifrågasättas. När det gäller många åtgärder inom livsmedelsområdet skall man väga risk mot berättigad nytta. Att använda konserveringsmedel ger exempelvis en berättigad nytta i form av längre hållbarhet. Men att sätta till diacetyl har som syfte att ge produkten en falsk karaktär av smör. Detta är ingen berättigad nytta, utan tillsatt smak kallas på fackspråk för en kosmetisk åtgärd.  

”popcornlunga”

Nu har det visat sig att diacetyl sätts i samband med allergier och astma, s k ”popcornlunga”, och tillverkaren av diacetyl är indragen i rättsprocesser. Drabbade har stämt företaget och fått rätt. Vi vet vidare att anställda inom margarinindustrin löper ökad risk att drabbas av allergier och astma. Folkhälsokommittén i Västra Götaland har visat att i den grupp bland elever i årskurs 9 som åt margarin, var allergier vanligare än i den grupp som åt smör.

En ny studie i den vetenskapliga tidskriften Chemical Research fann att diacetyl i margarin intensifierar de skadliga effekterna av ett onormalt protein i hjärnan som är kopplat till Alzheimers.

Trots att Livsmedelsverket känner till risken med diacetyl anser man att margarin inte är riskabelt eftersom ”man äter det”, men medger att diacetyl i popcorn, som man också äter, kan orsaka lungsjukdom.

Bensin, aceton och metanol

Extraktionsbensin (hexan) används när man utvinner oljan ur exempelvis rapsfrön. Hexan kan också komma från det sojalecitin man använder som emulgeringsmedel i margarin. Framställning av sojaprodukter (sojaolja, sojaprotein, sojamjöl, sojalecitin m m) sker industriellt med hjälp av bensin. När Livsmedelsverket vid ett tillfälle analyserade margarinerna Milda och Nytta/Becel fann man bensinrester. Tillverkaren påstod då att bensinen kom från sojalecitinet. Råvaror till margariner får fraktas i båttankar, som tidigare transporterat hexan och andra kemikalier. Också på så sätt kan lösningsmedlet komma in i margarinet.

Aceton används när man skiljer mättade fetter från omättade fetter i en fettblandning. Man kan kyla ned fettet och då faller det mättade fettet ut som vita flingor – det kan man se i en flaska olivolja i kylskåpet. I margarinindustrin kallas processen fraktionering och underlättas med hjälp av aceton.

Metanol bildas som en restprodukt i fettet vid omestringsprocessen. Då reagerar den oerhört reaktiva och farliga kemikalien natriummetylat med fettmassan. Omestringen leder till att fettmolekylerna ombildas till ”monsterfetter” – ämnen som inte finns i naturen. Forskning har visat att omestrade fetter ökar risken för blodproppar hos råttor. I synnerhet för små barn är det viktigt att fettsyrorna sitter i sin rätta position i exempelvis fett i barnmat. En fettmolekyl innehåller tre fettsyror. Den som sitter i mittenposition är särskilt viktig när hjärnan och nervvävnad utvecklas hos barn. Omestringen är en kosmetisk åtgärd som syftar till att göra margarinet lika glatt som smör, vilket inte kan benämnas som ”beträttigad nytta”.  

cocktaileffekter

Margarinindustrin kan lämna ovanstående lösningsmedelsrester i produkterna, eftersom Livsmedelsverket godtar detta och anvisar gränsvärden för bensin, aceton och metanol. Idag vet vi dock att nuvarande gränsvärden är osäkra genom samverkanseffekter (cocktaileffekter) mellan många kemiska ämnen. Nordiska Ministerrådet anser att tidigare ”säkra nivåer” skall sänkas med 90 %. Detta kommer att få långtgående följder för vilka halter och gränsvärden som kan tolereras.

Att Unilever och andra margarintillverkare lyckats få många dietister och kostrådgivare, samt inte minst Livsmedelsverket, att propagera för en kemiskt/tekniskt tillverkad smörimitation är en gåta. Tidigare avlönades Livsmedelsverkets ”kolesterolexpert” av margarinindustrin, och då hördes margarinets lov och den grundlösa varningen för ”mättade fetter” och ”kolesterol” från Livsmedelsverket. Ingen tanke på att vårt förnämsta livsmedel – modersmjölk – är rik på både mättade fetter och kolesterol.

MODERSMJÖLK ÄR RÄTT ANPASSAT TILL BARNET

För något år sedan skrev jag ett brev till Livsmedelsverket, att man med sina varningar för mättat fett borde låta konstruera en liten apparat som ammande kvinnor kunde använda i hemmet för att ta bort mättade fetterna och kolesterolet från modersmjölken. De svarade att modersmjölken är riktigt anpassad till det lilla barnets behov. Jag frågade då vid vilken ålder de mättade fetterna och kolesterolet blir farliga för barn, eftersom man varnar för dessa ämnen när det gäller mat i förskolor i och med att man rekommenderar margarin. De svarade dock aldrig på detta.

Idag borde detta felaktiga och förlegade synsätt hos Livsmedelsverket och dietistkåren vara till ända, då flera propagandaröster för margarin gått i pension. Men tyvärr lever myterna om margarinets förträfflighet och bilderna av de böljande rapsfälten fortfarande kvar hos en del dietister och anställda vid Livsmedelsverket. Föräldrar och skolpersonal måste rensa ut margarinerna från förskolan och grundskolan/gymnasiet en gång för alla.

KEMISKT/TEKNISKT MARGARIN

Smör-gås med margarin

Välkommen till ett hjärtvänligt liv. Håll ditt hjärta friskt och må bra genom att göra enkla förändringar i din kost och livsstil. Så beskrivs marknadsföringen för margarinet Becel.

Kostfetter – från bäst till värst

      

*** Smör

** Bregott

* Kokosolja

* Olivolja

* Rapsolja

-

-

--

--

---

 Flora

 Lätta

 Milda

 Solrosolja

 Becel

 

Göran Petersson är biträdande professor i kemisk miljövetenskap vid Chalmers Tekniska Högskola. Han har gjort en jämförelse mellan smör och margarin:

 

Chalmers_130971.pdf

Chalmers 155237.pdf

Fler rapporter om kost och hälsa av Göran Petersson finns att hämta på:

Chalmers kemisk-miljovetenskap

Livsmedelsverket har beskrivit margarintillverkning och anger att fettmassan/oljan blandas med:

Extraktionsbensin (hexan)

Fosforsyra

Lut

Blekmedel

Nickelkatalysator (vid härdning)

Natriummetylat (vid omestring)

Lösningsmedel från fraktionering

Föroreningar som får förekomma i margariner:

Bensin (hexan)

Nickelrester (vid härdning)

Metanol (vid omestring)

Kemikalier från båttankar

Källa: Livsmedelsverkets yttrande som svar på skrivelse den 8 sept 2000 (dnr 1:287/00)

Yttrandet finns att hämta på min hemsida www.gunnarlindgren.com under fliken Matfett. Där finns också annat viktigt material.