IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Livets mening – naturen som skön konst. Meningen med livet hittar vi i ljuset inom oss. Vi kan behöva hjälp på vägen.

DE VÄLSIGNADE ÖARNA

Makaronesiens trädgårdar

Vulkanöar med unikt växtliv

Trots namnet, Makaronesien, så fann jag aldrig några makaronbuskar på dessa öar. Det botaniska namnet av norra halvklotets atlantiska ögrupper, som Kap Verde, Canaria, Madeira och Azorerna har benämningen Makaronesien, vars grekiska betydelse är "de välsignade öarna". Antikens greker kände till dessa vackra öar med det människovänliga klimatet. Runt om på dessa öar har det anlagts en hel del vackra botaniska trädgårdar. Den största av dessa trädgårdar anlades 1952, på Gran Canaria, av svensken Erik Svensson, som tog namnet Eric Sventenius, efter det han gick i kloster och lärde sig latin. Latin är botanikens språk.


  Paul Lindberg: |2012-02-15| Makaronesien har det gemensamt att de bildats genom vulkanutbrott och flera geologiska omdaningar. Klimatet på ögrupperna varierar mellan subtropiskt och tropiskt. De Atlantiska öarna har flera unika växt- och djurarter. Tidigare täcktes öarnas högre terräng av lagerskogar, medan de östra delarna av Kanarieöarna hade för torrt klimat för sådan skog. Lagerskogar täckte Medelhavsområdet och nordvästra Afrika innan den kyldes ned och torkade ut under senaste istiden.

Avverkning av skogen, röjning för boskap och odlingar, men även införande av andra växtarter har ersatt mycket av de ursprungliga växterna och djuren på öarna. Lagerskogarna finns kvar på ett fåtal ställen.

BOTANISKA TRÄDGÅRDEN PÅ GRAN CANARIA

Eric Sventenius är inte speciellt känd i Sverige. Men det är han i den övriga botanikvärlden – han tillhör de stora botanikerna. Sventenius tog initiativet till anläggandet av den botaniska trädgården på Gran Canaria. Han ville rädda och bevara alla växtarter som hade decimerats hårt under tidens gång. Runt trädgården lät han växtarter från hela Makaronesien samlas. Utanför trädgården lät han även bygga ut för andra hotade växter runt om i världen, men med samma klimatförhållanden. 

Den 23 juni 1973 blev Eric Sventenius överkörd av en bil i Las Palmas och avled. Han var född 1910 utanför Vetlanda. Han blev en erkänd botaniker runt om i världen. Skolutbildningen var sexårig folkskola och därefter en autodidakt utbildning resten av sitt liv – bland annat Spanien, Sverige, Tyskland och Schweiz. 

Hans intresse för spansk trädgårdskonst kom då han som 24-åring blev erbjuden att skapa en botanisk trädgård i Blanes utanför Barcelona. Han blev längre fram chef för denna trädgård. 

Spanska inbördeskriget gjorde det svårt. Han fick sparken 1940 och tog då sin tillflykt till ett kloster där han lärde sig latin, och skötte klostrets herbarium. Han konverterade till katolicismen och tog sig då det latiniserade namnet Eric Sventenius. 

År 1943, mitt under världskriget, erbjöds han en tjänst som botaniker i den vackra Orotavaträdgården på Teneriffa. Han upptäckte då behovet av en botanisk trädgård med inriktning av den kanariska floran och insamlandet av bland annat hotade växtarter.

Hans drömmar om en botanisk trädgård förverkligades då han fick tillstånd och klartecken år 1952 att anlägga Jardín Botanico Viera y Clavijo utanför Las Palmas. Han var då 42 år gammal och skulle fram till sin dör skapa en mycket storslagen trädgård. Han ritade själv hela anläggningen och flera av trädgårdens byggnader, som är av högsta arkitekturkonst. Hans botaniska insatser gjorde honom berömd runt om i världen, men i det närmaste helt okänd i Sverige.                                                                                                                     Foto: RLC

En konstfull soffa i den mindre kända och lummiga botaniska trädgården i Playa del Anglés.

En stor konstfull frukt växande på bara stammen.

Naturen ger sig till känna