SAMHÄLLE & POLITIK

Tidigare artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Pressklipp Kyrkans tidning:

Svält får kyrkor att agera

Mager plan mot svält får kyrkor att agera . Efter segdragna förhandlingar lyckades FAO-toppmötet i Rom enas om en gemensam deklaration. Inte minst många kyrkor anser resultatet magert och engagerar sig nu i frågan om den globala livsmedelskrisen.


  den deklaration som antogs i Rom är i hög grad en kompromiss. Vid mötet konstaterade FN-chefen Ban Ki-moon att matproduktionen i världen måste öka med minst 50 procent till år 2030, men de konkreta utfästelserna var få.

vaga uttalanden om biobränslen. FN:s jordbruksorganisation, FAO, anser att 30 miljarder dollar per år behövs för att hjälpa världens småbrukare. Vid mötet utlovades dock bara sammanlagt 6,5 miljarder dollar av organisationer som Världsbanken och Islamiska utvecklingsbanken.

Inte heller kom man särskilt långt när det gäller den kontroversiella frågan om biobränslen. Inga riktlinjer gavs för framställande av biobränsle från grödor som exempelvis majs och sockerrör. I deklarationen heter det bara att bioenergi erbjuder "både utmaningar och möjligheter" och att det behövs mer forskning. 

själva mötet ett framsteg. Det företrädare för drygt 180 länder kunde enas om var främst allmänna uttalanden. I deklarationen sägs exempelvis att "världssamfundet måste vidta akuta och koordinerade åtgärder i kampen mot effekten av stigande matpriser på världens mest sårbara länder och befolkningar".

Att mötet över huvud taget ägde rum – att regeringschefer samlades för att bland annat diskutera vikten av att satsa på småjordbrukare i fattiga länder – betecknas dock även av skeptikerna som ett framsteg. Det var också första steget mot den handlingsplan som ska läggas fram vid sommarens G8-möte i Japan.

kobia: kristen etik har försvunnit. Livsmedelskrisen står nu också högt på dagordningen inom såväl Kyrkornas världsråd som Vatikanen samt en lång rad självständiga kyrkliga organisationer och nätverk. 

– Den utbredda hungersnöden är en skandal som omgående kräver kyrkornas uppmärksamhet, sade Samuel Kobia, generalsekreterare i Kyrkornas världsråd, nyligen i ett uttalande.

Kobia, som företräder en organisation bestående av 359 protestantiska och ortodoxa kyrkosamfund, menar att skulden till krisen är "den råa marknaden" och att den kristna etiken har "försvunnit i dagens politiska spel".

vatikanen: vi dödar dem. Också Vatikanen formulerar sig på ett sätt som är svårt att missförstå.

– Om vi inte reagerar har vi dödat dem, sade Tarcisio Bertone, när han på uppdrag av påven Benedictus XVI nyligen uppmanade världens ledare att hjälpa de hungrande.

Tom Hansson

Kyrkans tidning

Uppdaterad 2008-06-16