SAMHÄLLE & POLITIK

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

 

Mänskliga rättigheter

Urfolkens rättigheter

MR-dagarna, Nordens största forum för mänskliga rättigheter, uppmärksammar FN:s urfolksdag. Årets MR-dagar, som arrangeras i Luleå den 13-14 november i höst, kommer särskilt att fokusera urfolkens situation i värden. 


  Konferensen kommer bland andra att besökas av Victoria Tauli Corpuz, ordförande för FN:s permanenta urfolksråd samt Ole Henrik Magga, rådets förste ordförande.

Av jordens sex miljarder människor räknas sex procent –  370 miljoner  – till urfolken. Det är folk som bevarat sin ursprungliga kultur och lever som
minoriteter. 

Många urfolk har dukat under de senaste århundradena av orsaker som sjukdomar, assimilering eller folkmord. Det finns många urfolk men åtskilliga av dem är mycket små och lever under hot att utplånas kulturellt. 

Efter 25 års arbete antog FN den 13 september 2007 en deklaration om urfolkens rättigheter. Under årets MR-dagar ges deltagaren möjlighet att lära mer om denna deklaration, men också om specifika urfolks situation runt om i världen, samt ett urfolksperspektiv på allt ifrån klimatfrågan till globaliseringen.

– Årets MR-dagar blir den första stora, internationella konferensen om hur urfolksdeklarationen ska förverkligas, säger Leif Ericsson, MR-dagarna.

Utöver ett stort antal samtal och debatter med fokus på urfolk kommer
MR-dagarna 2008 att lyfta MR och klimatförändringar, diskrimineringsfrågor och mycket annat. 

Nytt för i år är en stor satsning på mänskliga rättigheter i kulturens tecken med film, sång, musik, teater m.m. samt ett omfattande pedagogiskt block med kompetensutveckling för att ge kommuner, landsting, stat och företag stöd i arbetet med att förverkliga mänskliga rättigheter för alla och envar. 

Dessutom uppmärksammar vi att den allmänna förklaringen om våra mänskliga rättigheter fyller 60 år!

Vad är MR-dagarna?
MR-dagarna, Nordens största forum för mänskliga rättigheter, är
folkrörelsernas forum för mänskliga rättigheter och en mötesplats för
praktiker, politiker, studenter, tjänstemän, aktivister och forskare. Under
två dagar varje år hålls denna konferens för att bidra till att utveckla
idéerna om och tillämpningen av mänskliga rättigheter i Sverige och
internationellt. 

Under MR-dagarna arrangeras ett stort antal seminarier,
workshops, debatter, kulturevenemang och mycket annat.

Vi är MR-dagarna

Tio organisationer står gemensamt som arrangörer av MR-dagarna:
DemokratiAkademin, Diakonia, Föreningen Ordfront, Raoul Wallenberg
Institutet, Sensus studieförbund, Svenska Helsingforskommittén, Svenska kyrkan, Svenska Röda Korset, Teologiska Högskolan i Stockholm och Utrikespolitiska Institutet.

Mer info får du på http://www.mrdagarna.se eller genom att kontakta Caroline Matssoncaroline.matsson@ordfront.se   08-462 44 71

Uppdaterad 2008-08-14