LOUYANG, Tangdynastins prominenta huvudstad, var redan under 600-talet en storstad då Birka var en liten by.

Bild: Louyang Museum 

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

VÄRLDSNATURMUSEERNA

Luoyang

Staden vid sidenvägen

Följ med ner i underjorden till miljonstaden Luoyang! Snart öppnar Världskulturmuseerna åter Bergrummet på Skeppsholmen i Stockholm. Den här gången för att visa hur människorna levde i Luoyang, en handelsplats vid Sidenvägen som under Tangdynastin var en av världens största och mest mångkulturella städer.


 Tina Sjögren: |2015-08-20Staden vid Sidenvägen – höstens utställning i Bergrummet – då blir det möjligt att resa tillbaka till Tangdynastins kulturella huvudstad Luoyang. Via Sidenvägen träder besökaren in genom stadsporten för att utforska staden och möta människorna som levde och arbetade där. I utställningen finns spektakulära föremål som direkt härstammar från omtalade historiska personer, som Kinas enda kvinnliga kejsare Wu Zetian och den berömde poeten Bo Juyi. Flera av dessa föremål visas för första och sannolikt sista gången utanför Kina.

SAMTIDA MED BIRKA

Samtidigt som den lilla staden Birka grundades i vikingarnas Sverige och nordborna drog ut på handels- och plundringståg, upplevde Kina en tid av ekonomisk stabilitet och kulturell utveckling. Visserligen var Tangdynastins (år 618-907) mångkulturella samhälle inte utan problem. Men en av styrkorna var förmågan att integrera människor med olika bakgrunder och trosföreställningar i politiken och ekonomin. Det var en tid då poesi, vetenskap och handel blomstrade med hjälp av nya influenser. Resenärer från när och fjärran kom till ett land där utländska impulser och idéer välkomnades. Kvinnor hade större möjlighet att röra sig fritt, utbilda sig och till och med ta makten.

nya arkeologiska fynd från Tangdynastin

Staden vid Sidenvägen produceras i samarbete med Henan Provincial Administration of Cultural Heritage i Kina. Genom ett samarbetsavtal med Henanprovinsen har Världskulturmuseerna en unik möjlighet att visa nya arkeologiska fynd och spektakulära föremål från Tangdynastin.

Världskulturmuseerna bedriver sin verksamhet på Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet och Bergrummet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg, där myndigheten också har sitt säte.

Ansvariga för utställningen är bland andra Michel Lee, museichef Östasiatiska museet samt utställningsproducent Elna Nord och utställningsformgivare Marcia Harvey Isaksson.

 Paul Lindberg: |2015-08-24Tangdynastin varade under en period av 289 år – man höll exemplarisk reda på tideräkningen. Dynastin var en av de mer blomstrande och framgångsrikaste inom de flesta dynastierna. Kina var under den tiden ett stabilt och mycket öppet land för världen utanför gränserna. De tog till sig allt av tekniskt kunnande, religion, filosofi och kultur av alla slag. Handeln blomstrade och vissa kejsare fick mersmak för expansion, vilket ministrarna varnade för. Kejsaren Taizong utvidgade riket, vilket skedde med påtvingande metoder, men ändå med en fredlig strategi. Kejsaren öppnade mer för en medveten påverkan utanför gränserna inom de olika kulturområdena.

Kineserna av i dag anser att Tangdynastin  var den bästa tiden i Kinas historia. Luoyang var ett centrum av tre, för handeln medels Sidenvägen. Det var den vägen som tidigt öppnade ögonen för impulser mellan Östromerska riket och Kina. Till Luoyang kom tidigt impulser från kristendomen och manikeism, som vi den tiden var två jämbördiga kristna religioner i omfattning. Båda dessa religioner bredde ut sig inom Tangriket. Kina har i dag omkring 50 miljoner kristna aktiva.

Det var under samma dynasti som det berömda kinesiska porslinet blev en handelsvara. Den vita leran hade upptäckts under 600-talet, som består av kaolin. Först under 1300-talet, via sidenvägen, gjordes porslinet känt i Europa. Under den tidiga Tangdynastin uppfanns ett så kallat blocktryck, som senare utvecklades till boktryckarkonsten i Europa – idén kom från Kina.

Kinas främsta kulturella perioder är Tang, som efterträddes av Song. Men, mitt i denna kulturella smältdegel i Tang förekom kannibalism, som faktiskt var tillåtet och accepterat under Tangdynastin – men endast under den perioden. Då gällde det människokött från förrädare och barbarer.

TANGDYNASTINS NEDGÅNG OCH SONGDYNASTINS UPPGÅNG

År 751 förlorade Tang ett stort fältslag med araberna vid staden Talas i Centralasien. Araberna tog över stora områden och handelsstäder längs Sidenvägen. Kina förlorade kontakten och handeln med västvärlden. Slaget vid Talas är en historisk milstolpe för både araber och kineser. Några år efter detta nederlag gjorde en armé på 150 000 man uppror under ledning av en guvernör. Luoyang intogs och så följdes utvecklingen av intriger, inbördeskrig och kejsarbyten. Mitt under detta tidevarv, efter år 907, utropar sig ett flertal till kejsare, som utgör perioden för den så kallade "De fem dynastierna och de tio rikena" – ett kinesiskt historiebegrepp. Tangdynastin hade helt upphört.

Efter Tangdynastin följde alltså tider av inbördeskrig, med tio riken och härskare som hävdade rätten till kejsardynastier. Men kärnan av Tang lyckades med tiden att återupprätta ett nytt kejsarrike som kom att bli något av Tangdynastins anda, men i en mindre geografisk omfattning. 

År 960 utropades Songdynastin av generalen Zhao Kuangyin, (som senare fick kejsarnamnet Taizu), vars dynasti kom att vara fram till 1279. Men under hela perioden fanns ett permanent hot från grannfolk, framförallt från de nordliga hanfolken och nomaderna. General Zhao lyckades segra över Norra Han och deras allians som hotade riket som skulle bli det nya Songdynastin. Den förre kejsaren Zhou Shizongs sjuårige son ersattes av Taizu, som blev Songdynastins förste kejsare. Den nye kejsaren blev dock den sjuårige prinsens beskyddare. 

Under den nya kejsaren enades Kina i grunden och centraliserades. Olika krigsherrar och generaler underställdes centralmakten. Nya akademier grundades kring vetenskap, teknik, religion, konst och inom många andra kunskapsområden, som utbildades och examinerades. Allt detta var av betydligt högre klass än under Tangdynastin, som dessutom även gällde för bredare lager av människogrupper än bara den härskande adeln. 

SONGDYNASTIN

Songdynastin delades i ett Norra Song med huvudstaden Kaifeng, efter det att mongolerna erövrade en stor del av landet. Resten av landet, dit den kejserliga familjen flytt, kallades därefter för Södra Song med huvudstaden Hangzhou. Hela Songdynastin erövrades slutgiltigt år 1279 av mongolerna.

Songdynastin under sin glansperiod var aldrig någon stark militärstat. Däremot var landet lika välbeställt som Tangdynastin, med en blomstrande ekonomi. Kulturellt var det en av Kinas främsta blomstringsperioder, helt i klass med Tangdynastin. Författare, diktare, musiker och kalligrafer slog alla tidigare rekord, och står sig än i dag.  Det var här som sedeln uppfanns, och bank och växlingskontor inrättades i hela riket. Diplomatin var det som skulle ersätta antagonistiska krigshot, och de föresatserna höll också under lång tid. Man förhandlade skickligt fram till fred. Med den goda ekonomin kunde diplomatin underhållas av tidens skickligaste attachéer. Dessa tjänstemän var utbildade på de statliga akademierna. 

Men den föredömliga diplomatin fick vika undan för den mongoliska invasionen som slutgiltigt fick både Tang- och Songdynastierna att krossas.

Under marken på mångmiljonstaden Louyang finns mängder av ruiner och katakomber, med permanenta arkeologiska utgrävningar.

Luoyang konstmuseum. Det finns ett tjugotal kulturmuseer i staden och omnejden.

Statyn ingår i utställningen. Övriga artefakter här nedanför är bilder från Luoyangs museer.

Tangdynastin tillhör världskulturens höjdpunkter.

Det personligt uttrycksfulla har varit möjligt med konstnärens personliga frihet, även om det under tangdynastin förekom slaveri, så var det ändå ett av de mer civiliserade kulturer.

Myter om tappra krigare, gudar eller hjältekungar förekommer flitigt.

Kvinnor hade ett mera lika värde med männen under Tang- och Songdynastierna.

Tangdynastin utgjorde en friare kreativ mångfald av yttringar som fick kejsarriket att frodas till en av den tidens mest imponerande civilisationer.

Den kejserliga prakten, det storslagna hovet, vasallkungarna och arméer bekostades helt av folkflertalen.

En sådan hemsk mardröm vill man inte gärna träffa på i sömnen. Men kanske på en hedersplats i vardagsrummet. Just det, så får det bli.

Terrakottastatyer som ser mycket moderna ut.

En rekonstruktion av hur en katakomb tidigare såg ut, vars ruiner och fragment hittats under Louyang.

ICE