IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

CargoLifter Halle i Tyskland är tillverkare av lyftballonger.

 

INDUSTRI OCH MILJÖ

Luftskepp möjlig lösning

Transportproblem vid vindkraftsbyggen

Lyftballonger och luftskepp kan vara ett tänkbart logistikalternativ vid vindkraftbyggen i avlägsna eller känsliga miljöer. Det visar rapporten ”Luftskeppens återkomst” som har undersökt möjligheten för industriella lyftballonger att lösa transport- och logistikproblem. Transport- och logistikfrågor blir allt viktigare för utbyggnaden av vindkraften i Sverige. Ofta tas stora markområden i anspråk. Det behövs till exempel vägar som klarar tunga transporter och uppställningsplatser för lyftkranar.


 Pressinfo: |2012-04-03| Taf Consulting har på uppdrag av Energimyndigheten undersökt vindkraftutbyggnadens transport- och logistikutmaningar. Syftet med studien är att hitta nya möjligheter att skapa en mer hållbar vindkraftutbyggnad. Studien har jämfört vanliga lösningar, som till exempel lastbilstransporter och kranlösningar, med den alternativa lättare än luftteknologin som representeras av lyftballonger och luftskepp. 

Rapporten visar att lyftballonger, luftskepp och hybrider skulle kunna användas för att minska kostnaderna och reducera intrånget i naturen.

intresse för alternativa transporter

– Inom vindkraftbranschen finns det ett intresse för alternativa transport- och lyftlösningar. Jämfört med vanliga logistiklösningar har lättare än luft-tekniken fördelar som vi borde undersöka vidare, säger Lars Alfrost vid Energimyndighetens vindenhet.

Det finns också ett intresse för den här tekniken inom industri- och byggsektorn, framför allt hos de som arbetar i områden med dåligt utvecklad eller obefintlig infrastruktur. I Ryssland används till exempel luftskepp för att inspektera elledningar och pipelines i avlägsna delar av landet.

Andra exempel där lättare än lufttekniken kan användas är hos militära organisationer. De behöver till exempel snabbt kunna försörja civila insatser i samband med naturkatastrofer.

Om luft- och lyftballonger

Lyftballonger används främst för vertikala lyft. Lyftballongen förankras i marken med hjälp av vajrar. Lyftpunkten blir då helt stabil och lyften kan ske med stor precision, även om det blåser.

Luftskepp är också konstruerade för vertikala lyft, men är dessutom utrustade med propellrar för förflyttningar i sidled.

Hybrider är byggda som luftskepp, men kan också få en kompletterande lyftkran. Skeppet har utformats med vingar som också bidrar till en bättre förmåga att förflytta sig horisontellt. Rapporten ”Luftskeppens återkomst” finns att ladda ner:

Luftskeppens återkomst

Tunga lyft med lyftballong