upp

LIVSSTIL & LIVSANDA

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Ny livsstil och ny livsanda

Luftskepp inspirerar

Rikare Liv – Civilisation har under hela sin utgivning publicerat artiklar om luftskepp. Vi har fått respons och en hel del lovord kring detta initiativ. Trots allt kunde faktiskt luftskeppen färdas runt hela planeten redan under 1900-talets början. Under 30-talet färdades hundratusentals passagerare, mellan framförallt Nord- och Sydamerika och Europa. Luftskepp kan åter skådas på himlen i vissa länder – för närvarande mest för turism. 


   Paul Lindberg:  |2010–05–10|  Det är verkligen möjligt att med modern hi-tech och miljöriktig lättare-än-luft-teknik åter låta luftskepp komma till ändamålsenlig nytta – framförallt för inrikestrafik eller kortdistansflyg.  

På Internet kan alla lämna sina tankebidrag till prövning. Sebastian Halldén, landstingspolitisk sekreterare från Kalmar, gjorde ett inlägg på sin blogg. Han kraxade lite över det ökade intresset för luftskepp – ett av många alternativ för en hållbar miljöteknologi. Han ser luftskepp som något flummigt och vänsterpartistiskt. Men då får väl Sebastian själv stå ut med att betecknas som flummig, med tanke på Folkpartiets rabiata kärlek till kärnkraften. 

Sebastian Halldén skrev på sin blogg den 27 april enligt urklippet nedan:

"Flygplan och luftskepp"

"I Vänsterparti-land, kommer förslag om luftskepp istället för flygplan. Man undrar ju om förslagsställaren spelat för mycket av tv-spelet Final Fantasy (där det finns mycket och många luftskepp).

Tack vare Facebook har jag fått lite info kring luftskepp under dagen.
Johan Ingerö berättade i sin Facebook-status att det största luftskeppet genom tiderna, olycksaliga Hindenburg, tog totalt 72 passagerare – vilket är åtminstone tre gånger färre än i normalstora flygplan i linjetrafik.

Han tipsade också om en sida om luftskepp, där det framgår att deras hastighet är cirka 130 km/h... Stockholm – London på dryga 11 timmar. Stockholm – New York på 48 timmar.

Ack, du globaliserade och moderna värld... ett miljöpartistiskt friår krävs för en Thailandssemester. Det kan man kalla samarbetspolitiska synergieffekter!"

Sebastian hänvisar med en länk till Rikare Liv av artikeln, som berättar om att Zeppelinare av i dag har en marschhastighet av omkring 130 kilometer i timmen, och jämför det med ett flygplan som går till Thailand. Det är inte särskilt smart eller intelligent, eftersom det i dag inte handlar om att luftskeppa till Thailand!

Luftskepp då och framöver

Intresset för luftskepp har inga partiideologiska gränser. Vänsterpartiets förslag om luftskepp är bara att lyckönska. En rad högteknologiska företag runt om i världen arbetar idag med konstruktion och tillverkning av luftskepp. 

Under första halvan av 1900-talet utvecklades luftskeppsteknologin fram till år 1937, då Hindenburg exploderade vid landningen i New York. Vad olyckan egentligen berodde på har man ännu ingen klar uppfattning om. Det ansågs på den tiden att det var vätgasfyllningen som exploderade. Men också att det kunde ha varit ett attentat, vilket det finns en hel del indicier kring, har det visat sig.

Idag har forskningen kring explosionen kommit fram till att vätgasen, som var ballongens lyftkraft, inte på något vis exploderar på det sätt som skedde med Hindenburg. Vätgas som är lättare än luft stiger alltså uppåt, och med ett sådant komprimerat övertryck, som fanns i ballongen, skulle explosionen i så fall ha riktats rakt uppåt, vilket inte skedde. Explosionen detonerade precis som om det varit en bomb, alltså åt alla håll. Därefter, under ett snabbt ögonblick, fattade vätgasen eld, som då steg rakt uppåt. Dessa slutsatser har kunnat konstateras tack vare det rikliga filmmaterialet från olyckan.

En del var emot luftskeppen av olika grumliga anledningar, bland annat Hermann Göring, som var Luftwaffes chef. Göring ansåg att luftskepp inte passade för krigsföring, medan allmänheten i stort var hänförda över luftskeppens storslagna grandiositet. Göring hade säkert rätt, att luftskepp inte gjorde sig bra för krigstjänst. I dag kan vi istället föreställa oss luftskepp som hur bra som helst för civiltransporter, för både linjetrafik och godstransporter.

Forskning och möjligheter

I USA fortsatte luftskeppsutvecklingen inom det militära ända fram till femtiotalet. Luftskeppet Akron fanns i olika varianter, med planerna på hangarluftskepp, men som alltså lades ned.

I flera länder finns numera högteknologiska företag med visionära planer, men i en mördande konkurrens från de statskontrollerande europeiska och amerikanska flygplanstillverkarna. De nuvarande flygplanstillverkarna, med bland andra Airbus som är omhuldade av EU, kanske irriteras av luftskeppsambitionerna. 

Flygplanstillverkning har nämligen en betydligt större ekonomisk omsättning än vad luftskepp skulle kunna ha, om dessa kommer i massfabrikation. Luftskepp skulle i slutänden nämligen bli billigare – och därmed mindre lönsamt, och med lägre BNP-värden. 

Det är säkert kring de ekonomiska aspekterna som flygplanstillverkarna grundar oviljan till massfabrikation av luftskepp.

SNABBARE LUFTSKEPPSHYBRIDER

Hastigheten för ett luftskepp skulle kunna höjas betydligt, om de tillverkades med en "rigid skelettkonstruktion", så som 1900-talets aluminiumskellett. Idag tillverkas "blimpar" med mindre fartegenskaper, vilka tillverkas av bland andra Zeppelin AG. Med de moderna kompositmaterialen, istället för aluminium, och med de miljömotorer som tillverkas idag, så är möjligheterna stora att kunna ersätta inrikes kortdistanslinjer med luftskepp.

Det finns alltså möjligheter med mycket snabba luftskeppshybrider. Det handlar om luftskepp med flygplansegenskaper. Eftersom vätgasfyllningen idag är explosionssäker, och med bättre lyftkraft än den dyrare heliumgasen, så kan hybridflyget utvecklas för snabbare långdistanstrafik, i hastigheter upp mot 400 kilometer i timmen, enligt forskningsrapporter som nämnts.

Hybridplanen startar som ett vanligt flygplan, och när det väl är i luften, på rätt nivå och rätt hastighet, är det lättare-än-luft principen som gör hybridplanet svävande, med en konstruktion av högre kapacitet, men med sina extremt energisnåla egenskaper och med miljöanpassningen att inte avge några avgaser som påverkar den globala uppvärmningen.

NY LIVSSTIL OCH NY LIVSANDA 

En viktig fråga vi måste ställa oss är om det överhuvudtaget är försvarbart att resa till Thailand eller Australien på det sätt, och i den omfattning, vi gör i dag? Planeten Jorden tycks inte längre klara av den rika världens livsstil, inte heller med de tekniska förbättringar, som vi i dag är i stånd att klara av. 

Jag hoppas ändå av hela mitt hjärta att vi tar till vara den optimistiska viljan till förändringar. Den viljan kan rädda planeten Jorden och nästkommande generationers framtid!

Läsa mera om luftskepp:

www.airships.net/hindenburg/interiors

www.airshipventures.com

Millenium Airship Inc. Canada

Skycat 20, USA

AEROS, USA

Stratocruiser 20 sq, USA

Palm airship flygande över London med passagerare.

US Navy

Hindenburg, interiör 1936.