IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Ludwig Wittgenstein var före sin tid...

 

FILOSOFI

Cambridge-professorn 

Filosofen som inte ville tala

Jaget måste ses ur de andras perspektiv! Denna paradox avslöjas av författaren Sten Andersson, som har skrivit ett lysande och personligt porträtt om vår tids kanske mest hyllade filosof Ludwig Wittgenstein. Det var nämligen det märkliga österrikiska geniet, som utmanade jaget och som gav "egot" en biroll - i stället för huvudroll!


 Imi Markos: |2013-01-13Boken "Filosofen som inte ville tala", men den omdebatterade Cambridge-professorn talade så pass mycket att han omedvetet banade vägen för Den nya världsuppfattningen. Ett paradigmskifte, som enligt managementgurun Peter F Drucker ersätter analysen med perception. Just det, perception, som medvetandegör våra sinnen.

“Den andra tänker, därför finns jag!”

Ludwig Wittgenstein bestrider René Descartes etablerade tes, som sedan 350 år tillbaka alla västerlänningar har godkänt som evig sanning, dvs. "Cogito ergo sum – Jag tänker, alltså finns jag".

Fel, fel, hävdar Wittgenstein, som i stället anser att "Den andra tänker, därför finns jag". Med andra ord, de andras bekräftelse är det som skapar min existens – vilket börjar redan i unga år. Barnen vill bli sedda av sina föräldrar, av sina vänner och bekanta för att få det rätta självförtroendet. Det andras positiva image om barnen är beviset för deras existens.

Det finns en anmärkningsvärd film (Cast Away) med Tom Hanks, som genom en flygolycka hamnar på en öde ö. Där finns varken människor eller djur. Och han får ingen bekräftelse på sin existens. Då hittar han en boll bland flygplanets "vrak" och gör bollen till ett "ansikte" med ögon, näsa och mun. Och inleder dagligt låtsassamtal med den påhittade figuren – precis som ensamma barn skaffar sig kompisar på låtsas. Först då bli tillvaron uthärdlig på ön.

Image är viktigare än profilering

Därmed torpederar Wittgenstein hela den moderna varumärkesvården, som envist propagerar för jagets/

företagets/produktens profilering och tror att ensidig profilering kan skapa en positiv image hos andra/ konsumenten/ köparen.

Självfallet borde varumärkesvårdarna koncentrera sig på image i stället. Imagen föds nämligen i andras tankar och det är de andras tankar som vi ska vårda eller bota. Perceptionspsykologin bygger just på dessa omvända processer, som är aktiva att tolka sinnesuttryck. En mängd medvetna och omedvetna processer är involverade i att förvandla sinnesintryck till meningsfull information.

Visuell attention viktigare än auditiv  

Uppmärksamhet (attention) är ett av perceptionens viktigaste studieområden. Här försöker man undersöka hur de mänskliga sinnena väljer vilken information de ska fokusera på. Från att från början ha handlat mest om auditiv uppmärksamhet (psalmer i kyrkan), är man nuförtiden mest inriktad på att studera visuell uppmärksamhet – ögonen svarar ju för 70 procent av våra sinnesintryck (attraktiva shower, som frestar våra ögon är viktigare än musiken).

Test: Därför låter man en visuell händelse (som andra har arrangerat) utspelas inför testsubjektets ögon och sedan granskas och tolkas mottagarens synintryck, av yttre stimuli. Så jobbar IKEA. Självfallet finns det även Haitisk perception (som går via känsel, beröring och kroppsrörelser), Kognitiv perception, Olifaktorisk perception, Subliminal perception osv. Det är alltför omfattande att beskriva varje avdelning i detalj, men de har en sak gemensamt: Det är omgivningen (den andra) som tänker/agerar och vi svarar/reagerar på olika sätt.

Vetenskapens olyckliga äktenskap

Här har Wittgenstein en intressant reflektion, som tyvärr Sten Andersson bara glider förbi - trots att den är nyckeln till dagens tvivelaktiga utveckling. Wittgenstein angriper vetenskapen för att den ensidigt “gift sig” med tekniken och teknologin. Det har varit ett olyckligt äktenskap, vars tragiska följder märks allt mer - både i närmiljön och i den globala sfären.

Personligen, som en av grundarna av nätverket Kreaprenör, har jag också krävt att vetenskapen bör närma sig det immateriella, det ogripbara och mystiska och har gjort vårt medvetande till en av huvudrollsinnehavarna i framtiden. Vi är ju på väg mot medvetandeeran, som har nya, vetenskapliga kopplingar.

Vetenskap utan moral  

Det mest olyckliga i sammanhanget har varit att vetenskapen saknat etik, dvs. moral, enligt Wittgenstein. Ingen köper längre det löjliga argumentet att den som uppfann kniven för att skära bröd med hade ingen anledning eller skyldighet att tänka på kniven som ett eventuellt mordvapen. Ja, med kniv kan man också döda.  

Varje ny upptäckt, innovation och uppfinning måste i framtiden ta hänsyn till både "bruk och missbruk" och omedelbart eliminera möjligheterna till missbruk… Annars är upptäckten inte värd någonting.

Ja, Wittgenstein var före sin tid…