IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Dina tankar har kraften att ändra din världsordning.

Foto: PhotoDisc

ANDLIGA TANKAR

Lev och låt leva

Tankens kraft och vardagen

Jag återkommer nu till tankens kraft i syfte att bli mer direkt och vardagsnära. Vi tänker ju varje dag, men frågan är om dessa tankar verkligen speglar det vi vill eller om det bara är en ”munnens bekännelse” – dvs det ska låta bra. Det är till exempel ganska lätt att uppskatta rubriken som en tanke, men för att fungera i praktiken krävs att vi visar varandra total tillit utan att någonsin döma varandra. Att verkligen acceptera att jag och allt levande har rätt att leva och utvecklas i total frihet. För att vi ska komma dit behöver vi inte bara ge varandra spelrum utan vi behöver stötta varandra helhjärtat i våra strävanden.


 Kent Lagerquist: |2012-10-20Vi brukar ofta kunna enas om att så länge vi inte skadar någon annan har vi total frihet. Vanligen har vi dock synpunkter och mer eller mindre uttalade normer för hur vi ska vara och vad som är udda eller normalt. Verkligheten speglar snarare, lite skämtsamt formulerat, Bondfilmens titel ”Live and let die”. Att sedan ta ett steg till och verkligen stötta varandra är ofta avlägset.

Jag upprepar i mina artiklar att vår världsordning lämnar mycket att önska och min drömvärld överlappar knappast alls dagens. Det mesta är faktiskt bakvänt om man verkligen bemödar sig att fundera. Några exempel på sådant som visar underligheterna listas nedan. Det är en salig blandning och säkert inga nyheter – men jag vill visa på något:

» Ordet företagsvänlig används ofta och i många sammanhang, inte minst politiska, till skillnad från människovänlig – och vår världsordning är enligt min mening just så. Människorna har istället blivit en resurs till företagen (human resources).

» Nyhetsurvalets extrema betoning på negativa händelser medan goda skeenden ges inte samma uppmärksamhet. Detta skapar en känsla av hopplöshet och driver på vårt rädslostyrda egotänkande.

» De största näringarna på jorden, räknat i omsättning, är enligt många källor vapen- och knarkhandeln. Vapen handlas på många nivåer och marknader, och diskussioner om legalisering av knarket kommer ofta upp som en lösning.

» EU:s stöd (skattemedel) till Grekland betalas ut till privatägda banker – allt i god demokratisk ordning?

» Våra skattepengar fördelas nogsamt till behövande vilket vi stödjer via vårt kollektiv, men även till vinster hos riskkapitalister (där skolpengen bara är ett exempel). Misstag kan alltid ske, men jag ser ingen vilja att rätta till det.

» År ut och år in är 5-10 % eller ca 100 000 barn/ungdomar mobbade i våra skolor trots att det är välkänd kunskap och bevisligen går att eliminera. Vad säger det om vårt samhälles faktiska prioriteringar och agenda?

» Vi kan när som helst beordras ut i krig för att försvara våra gränser. Ställer du upp?

STYR DINA TANKAR MOT DET GODA OCH POSITIVA

Jag vill med dessa exempel visa att det, tillsammans med din egen lista, är otroligt många saker som är så fel att vi (ofta omedvetet) känner oss helt uppgivna och därför låter det rulla på. En god ”nyhet” är dock att vi har skapat denna värld själva och kan därför också skapa en som vi önskar.

Och som jag sagt i tidigare artiklar ska vi inte ge oss i kast med allt som behöver ändras utan istället med våra tankar skapa vår drömvärld – dvs istället för att lägga energin på det som är fel tänker du istället på det goda du vill förändra. En lika trevlig som angelägen sysselsättning.

Varje dag innebär en gåva med ny kraft som du kan lägga var du vill, vilket är trösterikt, men uppmanar också till att inte låta denna kraft gå till spillo.

Min tröst är också att detta är vår historia och denna bakvända värld känns alltmer främmande, gammal och inte längre giltig. Enligt nyheterna ser allt ut att fortsätta i samma hjulspår, men jag känner mig inte ensam när jag tror att vi befinner oss i en brytpunkt där allt fler inser sin förmåga och sitt ansvar att staka ut den egna och gemensamma framtiden.

den du vill och kan vara

Dina tankar är kraftfulla eftersom de påverkar både dig själv och din omvärld – och så länge du är fångad i denna underliga värld är dina tankar fullt upptagna med det som ”synes” pågå. Din tankevärld är djupt infiltrerad – ja, närmast kidnappad – vilket gör att du fortsätter att skapa denna underliga värld. Det skapar en defensiv och ofta frustrerande situation visavi din frihet att bli den du vill och kan vara.

För att kunna byta riktning behöver du rensa ut planterade tankar och söka dina egna. Det finns olika sätt att nå dit men det handlar initialt om att välja inflöde – givande och tagande – och samtidigt ge de egna tankarna mer utrymme att göra sig hörda. Båda vägarna kräver ditt beslut parat med en rejäl dos uthållighet – trygga vanor och tankemönster som etablerats redan under dina skolår är tuffa att bryta.

En viktig början är att sluta ”ta in” allt negativt som nyhetsmedierna pådyvlar oss. Att sluta helt kan vara svårt, men minska omfattningen genom att t ex använda enbart text-tv. Du kapar tid som istället kan användas för att se/göra sådant du mår bra av. Skapa en medveten balans så blir du inte bestulen på din dagliga kraft.

TYST KUNSKAP

Att öppna för de egna tankarna handlar ofta om att avsätta egen tyst tid. Det kan vara att ta promenader i naturen eller meditera vilket kanske låter hemligare än vad det är. Det är i princip att sätta sig ner i en lugn vrå och under några stunder i veckan lyssna på en avtagande ström av tankar. Att bara observera dem är allt som behövs – och efteråt reflektera över var de kommer ifrån och om du vill ha dem. Resten tar tids nog hand om sig själv. Och vill du gå en utbildning – gör det, det viktiga är att du kommer igång i någon form.

Det finns ett ordspråk som är relevant i detta sammanhang – ”genom sig själv känner man andra”. Denna formulering innehåller flera facetter:

» Om jag blir irriterad på att någon, t ex ändrar ståndpunkt eller inte tar ställning, har jag ofta själv svårigheter med just detta. Dvs det är vanligt att jag håller upp en spegel mot omvärlden som styr mina tankar och mitt beteende. Lite komiskt uttryckt – om jag i en spegel ser att jag har en blemma i ansiktet kan jag börja peta på spegelbilden.

» Om jag själv t ex inte är kärleksfull har jag svårare att uppfatta/ta till mig ett kärleksfullt beteende hos andra. Det finns inte inom min referensram.

» Om jag i en situation beter mig empatiskt/kärleksfullt, t ex för att jag varit i samma situation själv, får jag ofta tillbaks något jag inte fått tidigare. Detta kan lägga grunden för ett nytt beteende som ständigt förstärks av att jag får mer tacksamhet/vänlighet/kärlek tillbaks.

» När jag ändrar min tankevärld och mitt beteende börjar jag observera fler som har samma beteende och jag lever helt plötsligt i en ny värld.

FÖRÄNDRINGEN SKER INIFRÅN

Sammanfattningsvis sker all förändring inifrån och sprider sig i min omvärld likt ringar på vattnet, dels för att jag får en annan respons och dels för att jag både uppfattar och uppskattar andra egenskaper i min omvärld.

Slutsatsen är alltså att om du ändrar dig själv så ändras din omvärld ofelbart – du har i själva verket all kontroll själv. Om rubriken ska bli verklighet, dvs om du önskar en kärleksfull värld utan den direkt skadliga ovanan att ständigt bedöma och döma andra, behöver du själv upphöra med att bedöma och döma dig själv. Var den förändring du önskar!

Du har i samma stund du tar detta inre beslut tagit kontroll över din vilja och därmed börjat skapa din nya värld. Det låter nästan knäppt, jag vet, men dina tankar är precis så viktiga. De har kraften att ändra din världsordning.