Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

I dagsläget har 26 922 unika kandidater registrerats för val till sammanlagt 606 organ på de tre nivåerna i valet: kyrkofullmäktige.

Foto: Magnus Aronsson / Ikon 

SVENSKA KYRKAN

Kyrkovalet 2021

27 000 kandidater ställer upp 

Anki Bondesson: Det är helt fantastiskt! Hela 27 000 personer ställer upp i kyrkovalet, och vill på ett demokratiskt sätt ta ansvar för hur Svenska kyrkan ska formas framöver. Anki är projektledare för kyrkovalet.

Ewa Almqvist: |2021-04-20| Nu är registreringstiden avslutad för nomineringsgrupper och kandidater inför höstens kyrkoval den 19 september. Totalt ställer 601 nomineringsgrupper med cirka 27 000 personer upp i årets val, där cirka 14 500 platser ska tillsättas på tre nivåer.

Grupp- och kandidatförteckningarna ska slutgiltigt fastställas av Svenska kyrkans 13 stiftsstyrelser, en process som inklusive överklagandetid ska vara klar senast den 15 juli. Därefter publiceras de fastställda kandidaterna i kyrkovalet. I dagsläget har 26 922 unika kandidater registrerats för val till sammanlagt 606 organ på de tre nivåerna i valet: kyrkofullmäktige (= församling/pastorat), stiftsfullmäktige och kyrkomötet (= nationellt).

Ansvaret för Svenska kyrkan

– Det är helt fantastiskt! Hela 27 000 personer ställer upp i kyrkovalet, och vill på ett demokratiskt sätt ta ansvar för hur Svenska kyrkan ska formas framöver, säger Anki Bondesson, projektledare för kyrkovalet.

De förtroendevalda fattar viktiga beslut om bland annat gudstjänster och församlingens övriga verksamheter, om ekonomi och kyrkobyggnader, och inte minst om sociala och humanitära insatser. Det ska bli spännande att följa hur de olika nomineringsgrupperna kommer att profilera sig inför kyrkovalet.

14 listor till kyrkomötet

Hittills har totalt 601 nomineringsgrupper anmält kandidatlistor i kyrkovalet. Av dessa har 14 grupper anmält listor till kyrkomötet, nämligen (i bokstavsordning):

Alternativ för Sverige

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna

Borgerligt alternativ

Centerpartiet

Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK

Frimodig kyrka

Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Kyrklig samverkan i Visby stift

Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna

Miljövännerna i Svenska kyrkan

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Sverigedemokraterna

Vänstern i Svenska kyrkan

Öppen kyrka – en kyrka för alla

Bifogat dokument visar vilka nomineringsgrupper som har registrerat kandidatlistor i kyrkovalet. OBS! De fastställda nomineringsgrupperna och kandidaterna publiceras efter den 15 juli.

Här hittar du allt om kyrkovalet!

Röstberättigad i kyrkovalet är den som fyllt 16 år (senast på valdagen), är medlem i Svenska kyrkan och folkbokförd i Sverige. Nästan 5 miljoner personer har chansen att rösta i de tre valen: till kyrkofullmäktige, till stiftsfullmäktige och till kyrkomötet. Röstkortet ska ha kommit fram till folkbokföringsadressen senast den 1 september 2021. Förtidsröstning kan ske i hela landet från den 6 september till och med valdagen, den 19 september.

Fastställda kandidaterna i kyrkovalet:

svenskakyrkan.kyrkoval