IHS

RELIGION & VETENSKAP

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto RLC

 

Svenska kyrkan

Förbryllande kyrkostatistik

I en annons från Svenska kyrkan, Östermalmsnytt Nr 42, redovisas vad de tre östermalmsförsamlingarna presterar. Man inleder med att tacka för kyrkoavgiften men när man reflekterar över de uppgifter som presenteras blir man först förbryllad, sedan kritisk. Listan toppas av att det har ringts in 55 410 samtal till Jourhavande präst. Denna siffra gäller dock för hela riket visar det sig. 


  Ulf Svensson: |2010-09-27| Frågan är vilken andel av dessa samtal som gäller för Östermalm? Nyckeltal saknas vilket gör att uppgifterna inte kan ställas i relation till andra församlingar. Nästa punkt handlar om ”142 612 besökare har samlats till gudstjänster och konserter”.

Varför man klumpar samman dessa två storheter, som kan ses som två skilda verksamheter, är obegripligt. Gudstjänster är en av fyra grunduppgifter för en församling, medan konserter är trevligt men ingen huvuduppgift för Svenska kyrkan. Kulturen betalar vi via skatten inte via kyrkoavgift till kyrkan. För kyrkoavgiften till kyrkan vill jag få en andlig verksamhet inte bara fyllda kyrkorum med musik där anknytningen till budskapet många gånger är tveksam. Av annonsen framkommer också att ”1487 personer har fått hjälp vid samtal med diakon”.

Tre församlingar gånger 365 dagar ger sammantaget 1095 arbetsdagar vilket innebär att alla tre församlingar tillsammans hjälper 1,36 personer per dag. Eller annorlunda uttryckt; församlingarna hjälper var för sig cirka 0,45 personer per dag via ett diakonsamtal. Produktiviteten verkar låg.

Man undrar hur mycket resurser diakonin får i jämförelse med konsertverksamheten. Skulle man göra en likartad beräkning av punkten ”gudstjänster och konserter” skulle varje församling, varje dag, ha 130 personer som antingen är med på en gudstjänst eller en konsert. Längst ner i uppräkningen av siffror kommer det som medlemmarna rankar högst i undersökningar; dop, konfirmation, vigsel och välsignelse samt begravning. Frågan är vilka resurser som tillförs och hur denna verksamhet är prioriterad.

Det har via en animerad debatt i Kyrkans tidning framkommit att många medlemmar behandlas illa när man väl tar kontakt med sin församling. Man får inte alltid välja tider, musikstycken, präst och annat som man tycker är viktigt.

Som medlem i Svenska kyrkan vill jag att församlingarna bistår utsatta, hjälper människor i nöd och, inte minst, prioriterar förrättningar. Gärna konserter men vad kostar kalaset?