IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Fulata Moyo, Stephen Dokolo och ärkebiskop Anders Wejryd under fredsmanifestationen. 

FOTO: Josefin Casteryd/IKON

SVENSKA KYRKAN:

Kyrkans fredsmanifestation

Välbesökt fredsmöte i Malmö

Ärkebiskop Anders Wejryds tal på Stortorget: Livet kan verka lugnt om alla håller hårt på sitt – men det blir inte fred. Spänningar och orättvisor finns kvar. Det blir lugnt på ytan. Fred växer med rättvisa och barmhärtighet. Inte med vapen. Fred växer med tolerans och trygghet. Inte med våld. Fred växer med gemensam övertygelse om allas lika värde. Inte med diskriminering.


 Anders Wejryds: |2012-09-09| Som det står i Psaltaren 85: Godhet och trofasthet möts, fred och rättvisa omfamnar varandra. De flesta vet allt det här. Ändå försöker vi bygga fred med vapen. Varje dag mister två tusen människor sitt liv på grund av väpnat våld, både kriminellt och militärt. Här i Malmö har ni det nära. Två tusen. Det är en stor del av oss som står här. Varje dag. Svenska kyrkan och kyrkor världen över möter detta varje dag. Och personliga katastrofer varje gång för långt flera än de två tusen. 

Människor i kläm mellan ekonomiska och politiska intressen, som förlorar sina hem, sina anhöriga. Människor på flykt för att samhället, ekonomin, matförsörjningen brutit samman. När vi möter människor som drabbats av detta blir människors totala skyddslöshet smärtsamt tydlig. 

Kristen tro handlar om att vi får möjligheter. Vi får liv och skall hjälpa liv. Vi får nåd när vi gjort fel men vill göra rätt. Vi får gåvor och ska ta ansvar. Alltså ska kyrkan och kristna säga ifrån. Människor har inte olika människovärde i olika delar av världen.

Vårt land är med i detta. Vår politik hänger inte ihop. Vi vill bygga för fred och demokrati men Sverige är världens största vapenexportör i värde per person! Många av oss har upprörts över en del köpare av svenska vapen och övervakningssystem. Men det är inte nog med det. Vapen vandrar ofta vidare i andra, tredje, fjärde hand i en alldeles ansvarslös handel.

Fred är både en gåva och en kallelse från Gud. Vi är sända att skapa och leva fred. Därför verkar vi i Svenska kyrkan för en begränsad vapenhandel både i Sverige och internationellt.

Tillsammans med Kyrkornas världsråd har vi arbetat för ett internationellt vapenhandelsavtal. Svenska kyrkan är en viktig röst i debatten om svensk vapenexport. Arbetet för en värld i fred börjar här och nu, i var och en av oss – i Malmö, i Sverige. Fred leder till fred, för fred är så mycket mer än frånvaro av väpnad konflikt. Freden förutsätter rättvisa och barmhärtighet, tolerans och trygghet och respekt för människors lika värde.

Låt oss tillsammans skapa en framtid i fredens tecken. Låt oss vara människor för kärlek och liv som Gud kallar oss att vara. Tillsammans med systrar och bröder runt om i världen, som längtar efter fred och försoning, är vi en rörelse för fred. En ickevåldsrörelse för rättvisa, som utmanar våldet och verkar för fredlig konfliktomvandling. En rörelse där vi eftersträvar fred i varje stund, genom våra val och handlingar.

Fredsmanifestation i Malmö

Världens fest

Närmare 4000 personer fanns på Stortorget i Malmö på lördagskvällen när Svenska kyrkan arrangerade en fredsmanifestation i samband med Världens fest.

– Tron kan göra oss frimodiga i att bjuda på oss själva, och när man bjuder på sig själv är det lättare att bygga fred, säger ärkebiskop Anders Wejryd som är glad över engagemanget under Världens Fest.

– Här är vi många som har mötts, som tänker lite olika men som ändå förenas av tacksamhet och lust till Livet. Och Livet med stort L – det är ju Gud!

Manifestationen inleddes med klockringning från Malmös samtliga kyrkor. Över 500 ljus tändes när ett fredsuttalande hölls av Svenska kyrkans ärkebiskop, Anders Wejryd.

Förutom ärkebiskopen talade även Stephen Dokolo, biskop i Lui-stiftet, Sydsudan, Fulata Moyo, Kyrkornas världsråd och Albin Tanke, tidigare gymnasiepräst i Malmö.

Fredsmanifestationen var en del av en festkväll som även innehöll cirkus och konsert.

Fakta om Världens fest

Världens fest är Svenska kyrkans återkommande möte om internationellt arbete och har tidigare arrangerats i Linköping 2002, Västerås 2005, Åre 2007 och Växjö 2010. Årets upplaga i Malmö mellan den 7-9 september är ett samarbete mellan Svenska kyrkans nationella nivå, Lunds stift och Svenska kyrkan i Malmö.

Projektledare för Världens fest har varit Peter Lindberg. Läs mer om Världens fest på:

www.svenskakyrkan.se/varldensfest

Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen består av omkring 100 medlemsorganisationer med 30 000 anställda och frivilliga i 130 länder över hela världen.

ACT-alliansen