IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Breivik har inte visat någon ånger eller förtvivlan över vad han har gjort.

Statens samlingar for kunst, Foto: RLC

KYRKANS TIDNING

Rättssamhällets seger

Kyrkans bidrag till den

Rättssamhällets strikta principer desarmerar den diaboliska handlingen i Norge. Vad det gäller Anders Behring Breiviks och andras våldsideologi står kyrkan kraftfullt upp för det diametralt motsatta: den tryggt öppna famnen. (Utdrag ur Svenska Kyrkans tidning)


 Anders Ahlberg: |2012-04-18| Åtta dagar efter påskdagen inleds rättegången mot Anders Behring Breivik och det mest extremt perverterade våldet drivet av en förhärjande ideologi inlemmas i demokratins rättsordning, kläs i kostym och behandlas efter samma principer som varjehanda annan misstänkt förbrytare, som en bedragare eller en som stulit – och förlorar därmed sin diaboliska makt. Breivik är inte slagen, skendränkt eller hånad. Rättssamhället desarmerar genom att strikt upprätthålla sina principer. Det är på sitt sätt fantastiskt och i vår mänskliga historia spetsen i utvecklingen mot sant omsatt människovärde – om man så vill formaliserat i mänskliga rättigheter.

Samtidigt spetsar rättsprocessen mot Breivik till begreppen skuld, soning och förlåtelse. Lagstiftare och rättstillämpare har svårt att föreställa sig brott av den art och dimension som Breiviks. Vi prövar skulden och mäter ut en strafftid. Enligt vår rättsordning är du sedan tillbaka på ett samhälleligt noll. I fallet Breivik är det svårt att hantera – och ingen genväg har vi av att han kan anses ha varit galen, eller att han visar ånger. ”Och aldrig förlåter” avslutar Johan Croneman kategoriskt sin krönika i Dagens Nyheter efter första rättegångsdagen hur han ser att vi ska förhålla oss. Med ett annat djup säger stortingsprästen Per Arne Dahl till Dagens Inger Alestig:

”Till att börja med ska vi och kan vi bara förlåta dem som ber om förlåtelse. Förlåtelsen är en respons på syndabekännelsen. Men Behring Breivik har inte till dags dato visat någon ånger eller förtvivlan över vad han har gjort. Därmed anser jag att vi ska slippa att besvara den frågan. Till sist, tillägger han, är det bara Gud som kan förlåta. Men även Gud har knutit förlåtelsen till bekännandet, och då ska vi inte göra förlåtelsen kravlös.”

”Vi vet inte längre vad försoning är”, sa Bo Brander i en föreläsning i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm i söndags. Vi använder inte ordet synd men företeelsen är nog så vanlig. I fallet Breivik – liksom i fallet med alla obotfärdiga syndare – är försoning inte möjlig. Han vill ju inte försonas och anser inte att han har felat, utan det har andra gjort.

När gärningsmannen inte visar någon ånger, återstår för omgivningen att försöka försonas med det som hänt. Eller snarare konstatera faktum och dra lärdom.
Rättegångar med krigsförbrytare genom tiderna har visat att massmördare som inte är mentalsjuka ändå kan uppfatta sina brott som normala och berättigade. I Behring Breivik ser vi effekterna av en långt driven ideologisk brottslighet, med uttalad krigsretorik. Vilket är ännu mer skrämmande än om det handlat om ett dåd av en ensam galning.

Här har kyrkan en given roll att kraftfullt stå upp för en annan ideologi. Som Göteborgs BISKOP Per Eckerdal skriver i sitt biskopsbrev ”Skakad, inte rörd!”: ”Som kyrka och som kristna har vi ett ansvar att aktivt bidra till en samhällsutveckling som utgår från människans okränkbarhet och oändliga värde, grundvärden för vår demokrati. Som kristna har vi också en grundtrygghet som innebär att vi öppet och generöst kan arbeta tillsammans med människor med annan bakgrund och kultur än den egna.” Per Eckerdal använder andra ord, men budskapet är det samma som det Antje Jackelén förmedlar i sitt herdabrev. En med trygghet öppnad famn för det mångkulturella samhället.

Kommentar till ovanstående artikel i Kyrkans tidning:

Mycket av Jesu Kristi förkunnelse, Anders Ahlberg, förs fram i så förvanskad form eller så "tystlåtet privat" eller helt enkelt inte alls av kristna i ledar- och herdaposition, att man måste anse det samhälleliga ansvaret avsevärt för såväl Behring Breiviks förvillelser som för dem som både kallar och anser sig kristna, men i sin från tron separata "livsfilosofi" icke desto mindre helt uppenbart och synnerligen aktivt dyrkar diverse avgudar: makt, girighet och personlig världslig framgång, där medmänniskors väl och ve eller till och med liv på egentligen samma sätt som i Behring Breiviks agerande betyder mindre än ett animerat våldsspel på dator, en våldsfilm på tv eller ett riksdagsbeslut som ytterligare utarmar av sjukdom eller arbetslöshet redan illa åtgångna bland våra nästa. Det vore väl om kristna ledare började ta aktivt ansvar för att säga HELA sanningen om Jesu Kristi förkunnelse på ett sådant sätt att ingen kan inbilla sig vapentillverkning och mord, rasism eller girighet, bedrägeri och lögner vara på minsta sätt förenligt med sann kristen tro. Det handlar om att rädda de vilsegångna med sanningen i Jesu Kristi namn, Matt 22:37ff!

Margareta på Österlen