IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Det finns strikta världshandelsregler för bananer men det saknas bindande regler 

för vapen som orsakar mänskligt lidande.

HANDELN MED VAPEN

Svenska kyrkan på plats

Vapenförhandlingar i FN

AFN-förhandlingarna om ett bindande internationellt vapenhandelsavtal, Arms Trade Treaty (ATT), pågick till den 28 mars i New York. Tillsammans med Kyrkornas världsråd arbetade Svenska kyrkan för att avtalet skulle bli så starkt och effektivt som möjligt.


 Ewa Almqvist: |2013-03-20Tusentals människor dödas varje dag av vapen och väpnat våld och kyrkorna ville under förhandlingarna i New York påminna om vapenvåldets mänskliga ansikte. Niklas Eklöv, Svenska kyrkans handläggare för fred och mänskliga rättigheter, fanns på plats vid FN i New York den 22-27 mars.

– Vi har strikta världshandelsregler för allt ifrån bananer till smarta telefoner, men när det gäller stridsvagnar, drönare, maskingevär eller ammunition som bidrar till mänskligt lidande över hela jorden saknas det bindande regler, påpekar Niklas Eklöv.

– Det är oerhört viktigt att den process som pågått i mer än 10 år leder till ett avtal som gör skillnad för de människor som är mest utsatta för vapenvåld!

Avtalstexten som förhandlades behövdes stärkas på många områden och inkluderade alla konventionella vapen, ammunition och vapendelar, enligt Svenska kyrkan.

internationell humanitär lag

De skrivningar som handlar om mänskliga rättigheter och internationell humanitär lag måste göras otvetydiga. Och bindande uppföljningsmekanismer behöver inkluderas så att den demokratiska kontrollen ökar.

Under vistelsen i New York twittrade Niklas Eklöv om kyrkornas arbete och resultatet av FN-förhandlingarna. Han bloggar även på Opinionsbloggen.

Läs mer:
Svenska kyrkans engagemang i vapenhandelsfrågan

Ärkebiskop Anders Wejryd i debattartikel: 
Handeln med vapen måste regleras

Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen består av omkring 100 medlemsorganisationer med 30 000 anställda och frivilliga i 130 länder över hela världen.

Sagt och skrivet om vapenhandeln

 

Ett nytt globalt vapenhandelsavtal till påsk? 

Niklas Eklöv, Svenska kyrkans handläggare för fredsbyggande och mänskliga rättigheter på bloggen Opinion 28 mars 2013.

» "Handeln med vapen måste regleras", ärkebiskop Anders Wejryd i debattartikel i Svenska Dagbladet 18 mars 2013.

» Ärkebiskop Anders Wejryd skriver till fyra ministrar 28 februari 2013 inför FN-förhandlingarna om ett globalt vapenhandelsavtal.Han understryker vikten av att Sveriges regering gör allt som står i dess makt för att försäkra sig om att förhandlingarna resulterar i ett starkt och effektivt globalt vapenhandelsavtal med ett brett humanitärt fokus.

» "Hög tid att stoppa svensk vapenexport till icke-demokratier" Niklas Eklöv, Svenska kyrkans handläggare för fredsbyggande och mänskliga rättigheter bloggar om nya siffror om svensk krigsmaterielexport 22 februari 2013.

» "Ord och handling måste följas åt i politiken." Ärkebiskop Anders Wejryd medverkar i en hearing i riksdagen om svensk krigsmaterielexport 11 februri 2013.

» "Vi vill fred". Eva Palmqvist, bloggar om religioners och religiösa ledares roll i fredsarbetet, 5 oktober 2012.

» "Sverige måste arbeta mer för att rå på vapen och våld"Debattartikel i Sydsvenskan 6 september 2012 av ärkebiskop Anders Wejryd och Lunds stifts biskop Antje Jackelén.

» "Kvinnor behövs i fredssamtalen i Colombia". Sofia Nordenmark bloggar 31 augusti 2012.

» "Kyrkorna hoppas på förnyat engagemang för vapenhandelsavtal"30 juli 2012. Eva Palmqvist bloggar.

» "Rätt vapenavtal kan rädda liv". Debattartikel i Dagens Nyheter 6 juli 2012 av Svenska kyrkans utrikeschef Erik Lysén tillsammans med flera andra organisationer.

» "Hög tid för kontroll av den internationella vapenhandeln" Eva Palmqvist bloggar 8 juni 2012.

» Svenska kyrkan välkomnar klustervapenförbud, 26 april 2012.

» Ärkebiskop Anders Wejryd intervjuas i Kyrkans Tidning 6 mars 2012: Värre än jag fruktat.

» "Sverige är världsbäst på vapenexport" Eva Palmqvist bloggar 24 februari 2012.

» Ärkebiskop Anders Wejryd bloggar om sin syn på svensk vapenexport, 22 februari, 2012.

» Ärkebiskop Anders Wejryd intervjuas i Dagens Eko 15.45, 22 februari, 2012.

» "Vapenexport står i konflikt med utveckling" Läs replik av Anders Wejryd på Svd Brännpunkt måndag 7 februari, 2011.

» "Vapenexport inget verktyg för dialog med diktaturer" Anders Wejryd på DN debatt lördag 5 februari, 2012.

» Ärkebiskop Anders Wejryds brev till utrikesminister Carl Bildt och tre andra politiker om vikten av ett globalt vapenhandelsavtal med humanitärt fokus, 3 februari 2012.

» Biskoparna ställer sig bakom en multireligiös deklaration till stöd för ett internationellt vapenhandelsavtal, september 2011.Läs Svenska kyrkans remissvar om svensk vapenexport till Utrikesdepartementet 7 oktober 2010.