IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Kvinnor röstar inte självständigt, förutom i de större städerna och bland de intellektuella.

Foto: Johanna Wassholm

KVINNA TILL KVINNA

Jordanska valet

Kvinnorna ställer upp

Jordanien gick i dagarna till parlamentsval. När det gäller kvinnors politiska representation kan det bara bli bättre. I den nuvarande interimsregeringen sitter nämligen inte en enda kvinna. Trots att fler kvinnor än någonsin kandiderar i det jordanska valet, anser många att kvinnor inte har i politiken att göra överhuvudtaget.


 Johanna Wassholm: |2013-01-22Valet den 23 januari var ett nyval efter att Kung Abdullah II i höstas upplöste det dåvarande parlamentet, vilket är en vanlig företeelse i jordansk politik. Enligt den nya vallagen, som är ett resultat av de se senaste två årens folkliga krav på reformer, är 15 av parlamentets 150 platser reserverade för kvinnliga kandidater. Detta är en ökning med tre platser sedan det senaste valet 2010 och får ses som en liten framgång. Samtidigt utökades det totala antalet platser i parlamentet, vilket gör att kvoteringen på 10 procent är densamma. Kvinnorörelsen i Jordanien nöjer sig dock inte med denna låga siffra utan driver sedan senaste valet krav på att 30 procent av platserna ska gå till kvinnor.

Det finns hopp om att ytterligare ett antal kvinnor kommer att få plats i det nya parlamentet, eftersom två kvinnor är förstanamn på sina respektive partiers listor och ytterligare några kandidater har chans att få tillräckligt många röster för att ta sig in i parlamentet av egen kraft. Antalet kvinnor som ställer upp för val är fler än någonsin tidigare. Av totalt omkring 1 400 kandidater är 215 kvinnor.

Familjeröstning vanligt

Khawla Al Armouti, en av de kvinnliga kandidaterna. Men även om representationen av kvinnor i parlamentet skulle stiga till 15 procent efter valet kommer inte synen på kvinnor som politiska aktörer att förändras över en natt. Många anser fortfarande att kvinnor inte har i politiken att göra och varken män eller andra kvinnor röstar på kvinnliga kandidater i någon större utsträckning. Så kallad familjeröstning är också vanligt förekommande i Jordanien, inte minst utanför huvudstaden Amman.

Layla Hamarne från Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisation Arab Women’s Organization, som arbetar för att stärka kvinnors politiska deltagande, tror inte att många kvinnor kommer att bestämma själva hur de ska rösta i val.

– Enligt min mening är det väldigt ovanligt att kvinnor röstar självständigt, förutom i de större städerna och bland de intellektuella, säger hon.

Familjens manliga överhuvud bestämmer helt enkelt vad övriga familjemedlemmar ska rösta på, detta för att säkra släktens eller klanens intressen. Bristen på självständigt röstande gör det därmed svårt för kvinnor att rösta på kandidater som vill öka deras makt och inflytande i samhället.

Missnöjet stort

Den stora frågan inför valet är dock: Kommer det att spela någon roll? Missnöjet är stort bland såväl väljare som politiska partier. Kraven på politiska reformer har varit tydliga sedan revolutionerna började sprida sig i Arabvärlden för två år sedan och även om vissa reformer har skett är de långt ifrån tillfredsställande för majoriteten av befolkningen. Kraven på en moderniserad och mer demokratisk vallag har bara tillgodosetts till en liten del och därför bojkottar flera av oppositionspartierna onsdagens val, däribland det inflytelserika Muslimska brödraskapet samt flera vänsterinriktade partier.

Valdeltagande förutspås också bli lågt, i Amman förväntas inte mer än 30 procent av väljarna gå till vallokalerna. Folk anser att kandidaterna är desamma som suttit i parlamentet i många år. Deras rykten är nedfläckade av alla korruptionsproblem som verkar vara en del av den jordanska maktapparaten och anses inte kunna bidra till förändring. ”De är alla korrupta”, är en vanlig kommentar här. Få tror att ett nytt parlament kommer att göra något åt de höga levnadsomkostnaderna i landet eller utöka yttrandefriheten, två frågor som är centrala i jordansk politik just nu. Eller som i alla fall borde vara det, enligt folket.