SAMHÄLLE & POLITIK

Tidigare artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Hedvig Eleonora församling

Halva sanningen - värsta lögnen

Vad vill politikerna med Svenska kyrkan? Ja, de vill helt enkelt ha makten över själarna! Och detta är ett arv redan från kyrkans födelse. Historiskt har religionerna alltid utnyttjats och tvingat ställas under den monarkiska eller den makthavande staten och fått bära skuld för dess gärningar, i religionens namn. Makten har utnyttjat människors Gudstro. Detta är fel!


  på kyrkofullmäktigemötet  

i Hedvig Eleonora församling i Stockholm, utspelades ett exempel på politiskt maktmissbruk. Därför föreslogs att inte godkänna ansvarsfrihet, bland annat angående hanteringen av tidigare kyrkoherden Cecilia Melder och hennes påtvingade ”avhopp”. 

Styrelsens handlande hade gått för långt inom flera områden, tyckte medlemmarna.  

Där berättades från styrelsens representanter att det var Stockholms 

Stockholms biskop Caroline Krook

biskop Caroline Krook som rekommenderat Cecilia att säga upp sig.

Vad jag förstått av kyrkans organisering, så är det normalt kyrkorådet som ansvarar för personalfrågor. Men på mötet sades det klart att kyrkorådet aldrig framfört något förslag om något slags uppsägning till Cecilia.

Mötets ordförande hänvisade däremot inför hela församlingen att det var Caroline Krook, som biskop, som kommit med detta förslag till Cecilia, och som rekommenderat henne att säga upp sig frivilligt.

På grund av detta undrade jag vilka skäl biskopen hade för detta beslut – förutsatt att det är sant?

På min fråga svarar Stockholms biskop Caroline Krook följande:

”Jag har på alla sätt arbetat för att Cecila skulle vara kvar som kyrkoherde, alternativt få en långsam utfasning efter att vägar till samförståndslösningar var uttömda. Kyrkorådets ordförande ville inte att jag skulle gå in i samtal med personal och ville heller inte vänta på någon psykosocial utredning. Vill kyrkorådet inte stå för sina beslut kan jag inte hjälpa det eller göra något åt det.”

caroline krook har ett grundmurat förtroende hos Stockholmarna, och hon tycks ha utnyttjats i denna fråga av styrelsen för Hedvig Eleonoras församling, enligt min mening. Lögnen, eller missförståndet, har i alla fall avslöjats.

Församlingens medlemmar måste antagligen på eget ansvar ta över ledningen tillsammans med stiftsledning för sin församling. Jag tycker inte att politiker, eller näringsliv, eller andra kyrkorörelser ska kunna basa över Svenska kyrkan. Det är hur fel som helst! Alla måste komma till insikt om detta!

gudstro är inte en privatsak, sägs det. Men sanningen är att Gudstro mycket väl kan vara en privatsak – en relation mellan Gud och den enskilde. Jesus uppmanade till enskilt bedjande – ett exempel på personligt troende. Men förhoppningen är ändå att var och en skall kunna, genom sin egen föredömlighet, sprida evangeliets innebörd. Det är i Jesus anda vi i första hand bör hitta motivation och energi. Inte är det väl kyrkopolitiker som ska gå före Jesu ord?!

Sann demokrati är när föredömliga politiker ansluter sig till kyrkan genom sitt troende, och som verkar inom och för kyrkans bästa.

Paul Lindberg

Uppdaterad 2008-04-17