IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Svenska kyrkan:

Kristen i Irak – liv eller död

Omvärdera synen på religiösa minoriteter från Irak! Ansvariga för svensk asylpolitik får inte blunda för det faktum att om man är kristen i Irak – eller tillhör någon annan religiös minoritet – så kan det vara en fråga om liv eller död! Det säger Kristina Hellqvist, ansvarig för flykting- och integrationsfrågor i Svenska kyrkan, i ett tal i Växjö. 


  Thomas Ekelund: |2010–06–06| Kristina Hellqvist, uppmanar de politiska partierna att ta ansvar för flyktingarnas situation. När Världens fest i Växjö, riksmötet för Svenska kyrkans internationella arbete inleddes talade Kristina Hellqvist om behovet av att omvärdera synen på kristna irakiernas situation:

”Svenska kyrkan har flertalet gånger tillsammans med de andra medlemskyrkorna i Sveriges Kristna Råd uppmanat Migrationsverket att omvärdera sin syn på religiösa minoriteter från Irak. Vi har uttryckt behovet av större kunskap om och respekt för religiös tillhörighet som asylskäl bland Migrationsverkets personal.”

Och hon fortsätter:

”Migrationsverket har tagit till sig kritiken och vi kan skönja en ändrad kursriktning. Men för de tusentals irakier som redan har lagakraftvunna utvisningsbeslut har situationen inte ändrats. Det är aldrig enkelt att åtgärda dåligt fattade beslut i efterhand. Migrationsverket har i många fall heller inte någon juridisk möjlighet till det.

EN FLYKTINGLÖSNING

Det behövs en politisk lösning för de tusentals irakier som befinner sig på flykt i Sverige och som under rådande omständigheter aldrig självmant kommer att återvända till Irak.

Det behövs ett erkännande kring att beslut som fattats av Migrationsverket och Migrationsdomstolarna i många fall har varit felaktiga och förbisett sprängkraften i religiös tillhörighet. Det behövs ett politiskt ansvarstagande.”

I sitt tal beskrev Kristina Hellqvist de kristna Irakiernas situation:

"Vi får höra om hur kristna familjers barn, inte minst unga flickor, kidnappas och försvinner; om hur präster och andra kristna ledare mördas, också i städer som tidigare präglats av fredlig samexistens; om hur bomber briserar utanför kyrkor; om hur kristna stigmatiseras och pekas ut som främlingar och förrädare i sitt eget land.

INFÖR VALET

I år är det valår. Vi vädjar till alla politiska partier att ta de irakiska flyktingarnas situation på allvar. Vi ser fram emot att se förslag på lösningar!”

Kristina Hellqvist sade avslutningsvis också att:

”Nationalromantiska och främlingsfientliga grupperingar i Sverige, liksom på andra håll i Europa, försöker i all högre utsträckning få tolkningsföreträde vad gäller att definiera kultur och nationella kännetecken. Det innefattar inte sällan en agenda för den nationella majoritetskyrkan som man vill ska stå som bastion för en förstelnad enhetskultur. Som kyrka måste vi vara mycket tydliga med att vårt uppdrag är ett annat: Att ställa Jesus Kristus upprättande och gränsöverskridande budskap i centrum.”

Om Världens fest
Världens fest är namnet på Svenska kyrkans riksmöte där alla med ett internationellt engagemang samlas under några dagar för att utbyta erfarenheter och få fortsatt kraft och inspiration. I år samlar mötet drygt 2.500 människor i Växjö mellan 4-6 juni. Programmet bjuder på över 200 programpunkter med medverkande som ärkebiskop Anders Wejryd, Alice Bah Kuhnke, miljö och hållbarhetsansvarig på teknikkonsultföretaget ÅF, och miljödebattören Stefan Edman.

Läs mer på www.svenskakyrkan.se/varldensfest 

Thomas Ekelund, pressekreterare för Svenska kyrkan