IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Läkare Utan Gränser kan inte acceptera att människor lider och dör i det tysta. 

Foto: Nenna Arnold/LUG

LÄKARE UTAN GRÄNSER:

Kriserna svenskarna glömt

Drabbade människor måste uppmärksammas

För att ytterligare bidra till att uppmärksamma glömda kriser lanserar Läkare Utan Gränser ett så kallad "crowdsourcing-initiativ" där allmänheten uppmanas bidra med och genomföra egna idéer som gör just glömda kriser mer välkända i Sverige. Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.


 Malin Lager: |2012-10-25Läkare Utan Gränsers rapport, Kriserna svenskarna glömt, visar att flera stora humanitära kriser har gått svenskarna förbi.

– Det ingår i vårt uppdrag att öka medvetenheten om pågående humanitära kriser och genom den här rapporten vill vi väcka en debatt om hur vi kan ge kriserna och människorna som drabbas av dem den uppmärksamhet de förtjänar, säger Johan Mast, generalsekreterare på Läkare Utan Gränser.

krisen i Centralafrikanska republiken 

Rapporten visar bland annat att den omfattande krisen i Centralafrikanska republiken har gått svenskarna förbi. Dödligheten på vissa platser i landet är bland den högsta Läkare Utan Gränser sett under de senaste åren och ligger långt över gränsvärdena för vad som brukar känneteckna en humanitär kris.

De flesta har också missat Jemen, där en mycket stor del av landets befolkning är i behov av humanitär hjälp. Läkare Utan Gränsers personal på plats i Jemen vittnar om hur våld och osäkerhet hindrar människor från att söka livräddande vård.

hög kännedomen om Syrien och Somalia

Samtidigt är kännedomen hög kring ett antal andra kriser, exempelvis de i Syrien och Somalia. En del av förklaringen till detta är enligt Läkare Utan Gränser mediers bevakning. I rapporten framgår ett tydligt samband mellan vilka kriser svenskarna känner till och hur medier har rapporterat kring dem.

– Som en medicinsk humanitär organisation kan vi inte acceptera att människor lider och dör i det tysta och vi är övertygade om att ökad medvetenhet kan rädda fler människoliv. Därför har medier också ett ansvar att ha en så heltäckande bevakning som möjligt, avslutar Johan Mast.

Spontan kännedom om kriserna

Andel av de som svarade som nämnde kontexten. De fem mest omnämnda kriserna: De fem minst omnämnda kriserna:

Syrien 73,5% Centralafrikanska republiken 0,6%

Somalia 49,3% Elfenbenskusten 1,9%

Sydsudan & Sudan 35,3% Kenya 2,4%

Afghanistan 33,3% Jemen 3,0%

Nordkorea 26,3% Zimbabwe 4,9%

Ladda ner rapporten:

Kriser svenskarna glömt