KULTUR & SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Läkare Utan Gränser

De försummade kriserna

De mest försummade kriserna 2009. Läkare Utan Gränsers årliga lista över ignorerade kriser handlar 2009 om attacker mot civilbefolkningar, förhindrande av hjälpinsatser och förödande ekonomiska effekter i finanskrisens fotspår.  


  Läkare Utan Gränser: |2009–12–20|  – Idag skrivs det om världshändelser, men ofta glöms de civila offren bakom konflikten bort, säger Kristina Bolme Kühn, ordförande för Läkare Utan Gränser i Sverige. I vårt arbete är det människor och deras öden som står i fokus. Det viktigaste för oss är att ge medicinsk hjälp till dem som drabbats av exempelvis malaria, hiv/aids och undernäring på platser där behoven är som störst.

Fruktansvärda humanitära villkor i Sri Lanka och Somalia

I Sri Lanka fångades tiotusentals civila i stridigheterna mellan regeringsstyrkorna och de Tamilska tigrarna. Människor stod utan hjälp och tillgången till sjukvård var begränsad. Läkare Utan Gränser och andra hjälporganisationer förhindrades tillträde till konfliktområdet.

I Somalia fortsätter civilbefolkningen bära bördan av det brutala inbördeskriget. Under det gångna året har över 200 000 människor, inom loppet av några få månader, flytt huvudstaden Mogadishu. Attacker mot hjälparbetare har också ökat i området. Minst 42 hjälparbetare har dödats, varav tre medarbetare från Läkare Utan Gränser.

Sjukhus bombas i Jemen

I Saada-regionen, i norra delen av Jemen, har civilbefolkningen utsatts för urskillningslösa bombattacker och stridigheter mellan regeringsstyrkor och rebeller. Våldet har tvingat tiotusentals människor på flykt från sina hem. Läkare Utan Gränser tvingades stänga det enda sjukhuset i distriktet efter att det blivit bombat.

– Den rådande osäkerheten i Saada gör att befolkningen förhindras tillgång till sjukvård, mat och andra förnödenheter, förklarar den svenska narkossjuksköterskan Katrin Kisswani som arbetar i Läkare Utan Gränsers akutteam i Jemen. Befolkningen är isolerad och instängd, blockerade vägar förhindrar människor att ta sig till sjukvårdsinrättningar.

Läkare Utan Gränsers akutteam i Jemen arbetar just nu med att upprätta ett nytt remitteringssystem så att människor på ett säkrare sätt ska kunna ta sig från Saada till andra sjukvårdinrättningar i närheten.

I Kongo-Kinshasa attackerades människor som samlats vid Läkare Utan Gränsers vaccineringsplatser i norra Kivu. Barn och vuxna hamnade i korselden mellan stridande grupper. Attackerna hotar att underminera humanitära aktörers förtroende att kunna genomföra oberoende medicinska hjälpinsatser i konfliktområden.

I Pakistan flydde befolkningen undan de våldsamma stridigheterna i Swat-dalen. Sjukhus träffades av granateld och Läkare Utan Gränser tvingades avbryta sin verksamhet efter att två medarbetare dödats.

Otillräckliga insatser för hiv/aids och undernäring

På den medicinska fronten, efter flera års framgångsrik utveckling och behandling av människor med hiv/aids, innebar 2009 försämrade villkor och minskade ekonomiska bidrag. Viktiga bidragsgivare som Globala fonden mot hiv/aids, tuberkulos och malaria och PEPFAR, den amerikanska akutfonden för att bekämpa hiv och aids har båda flaggat för minskat ekonomiskt stöd.

– Just när fler och fler människor börjar få tillgång till livsnödvändig behandling, kommer sinade bidrag leda till att patienter nekas behandling, säger Christophe Fournier, Läkare Utan Gränsers internationella ordförande. Otroliga resurser har spenderats på att bekämpa svininfluensan i rika länder, vilket tydligt illustrerar vilka enorma resurser som kan mobiliseras om den politiska viljan finns.

Hårt drabbade är också de barn som lider av undernäring, en behandlingsbar sjukdom som orsakar över hälften av de tio miljoner dödsfall bland barn under fem år varje år. 

Rika länder spenderar årligen endast 350 miljoner dollar till att bekämpa undernäring, men enligt Världsbanken krävs närmare 13 miljarder dollar för att utplåna undernäring i över 60 högriskländer runt om i världen.

De mest försummade humanitära kriserna 2009:

Jemen – Civila fångade i brutalt krig 
Pakistan – Brist på sjukvård och våld mot civila
Sri Lanka – Blodigt slut på långt inbördeskrig 
Kongo-Kinshasa – Fasansfulla övergrepp mot civilbefolkningen 
Sudan – Krisen i Darfur inte över och förvärrat läge i södra delen av landet 
Somalia – Ingen sjukvård för krigsdrabbat folk 
Afghanistan – Fler humanitära oberoende hjälpinsatser behövs 
Försummade sjukdomar – Mer forskning behövs 
Undernäring – Otillräckliga och felriktade insatser 
Hiv/aids – Bidragsglapp hotar behandling för miljontals 

Läkare Utan Gränser har sedan 1989 utfärdat en lista över de tio mest ignorerade och underrapporterade humanitära kriserna. Genom listan vill Läkare Utan Gränser öka medvetenheten och rikta mediernas och allmänhetens blickar mot de pågående humanitära kriserna runt om i världen.

2008 års mest försummade kriser

2007 års mest försummade kriser