KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

130 000  somaliska flyktingar i södra Etiopien.

Foto: UN Photo

Läkare Utan Gränser

Krisen är långt ifrån över i Somalia

Möjligheten att nå fram med hjälp till de som drabbas av hunger och stridigheter i Somalia har förbättrats. Men fortfarande är problemen med att svara mot det stora hjälpbehovet hos somalier som flytt till Etiopien stora, varnar Läkare Utan Gränser.


 Malin Lager: |2011-11-02| I flyktinglägren i södra Etiopien bor nu cirka 130 000 somaliska flyktingar. Dödstalet och fallen av undernäring i lägren har precis nått under akuta krisnivåer men de senaste veckorna har antalet somalier som korsar den etiopiska gränsen ökat.

Överfullt
Nu kommer cirka 300 personer per dag – inte sedan i juli i år har antalet människor varit så högt. – Vi förväntar oss att tusentals människor kommer att ta sig över gränsen de närmaste veckorna. Mottagningscenter och transitläger, där människor slagit sig ned i väntan på att komma till något av flyktinglägren, blir snabbt fulla, säger Wojciech Asztabski, samordnare för Läkare Utan Gränsers insatser i Dollo Ado i sydöstra Etiopien.

Behövs mer hjälp
Över 6 000 människor bor just nu i transitlägret och antalet förväntas stiga med tusentals nya människor varje vecka under de kommande veckorna. De befintliga flyktinglägren, som människor kommer till efter att ha befunnit sig i transitlägret, är för närvarande fulla. Men transitlägret är inte utrustat för att ta emot människor under en längre period.

– Vi har inte tillräckligt med latriner, tak över huvudet eller rent dricksvatten. Vi behöver mer kapacitet på plats och det illa kvickt, säger Asztabski.

Osäker situation
Läkare Utan Gränser varnar nu för att bristen på förnödenheter som rent vatten och sanitet kommer leda till ytterligare försämringar för en redan hårt utsatt befolkning. 

– Denna plats gör oss sjuka, berättar en flykting i transitlägret. Vi har varit här i 14 dagar och det är inte en säker plats. Vi har ingenstans att sova och tälten är överfulla.

Läkare Utan Gränser är beredda att ge livsnödvändig hjälp till de behövande och vänder sig nu till etiopiska myndigheter för att de ska fortsätta att bidra med nödvändigt materiel och mediciner, samt tillåta erfaren internationell personal att arbeta i landet.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Somalia sedan 1991 och bistår människor i Somalia såväl som somaliska flyktingar i Etiopien och Kenya. För tillfället behandlar vi 22 000 barn för undernäring och har vaccinerat omkring 126 000 personer mot mässling.

Läkare Utan Gränsers personal bortförda i Kenya

Läkare Utan Gränser bekräftar att två av organisationens personal i Dadaab, Kenya fördes under torsdagen den 13 oktober bort med våld. Under själva incidenten skadades chauffören. Han befinner sig för närvarande på sjukhus och tillståndet är stabilt. De två bortförda internationella fältarbetarna är båda av spansk nationalitet. Läkare Utan Gränser har inte lyckats återupprätta kontakten med de två medarbetarna och en krisgrupp har inrättats för att hantera situationen och familjerna är underrättade.

– Vi fördömer starkt denna attack, säger José Antonio Bastos, Läkare Utan Gränsers ordförande i Spanien. Läkare Utan Gränser är i kontakt med berörda myndigheter och vi gör allt vi kan för att garantera ett snabbt och säkert frisläppande av våra kollegor. Samtidigt går våra tankar till våra kollegor och deras familjer i denna svåra situation.

För att säkerställa ett snabbt och säkert frisläppande av vår personal kan Läkare Utan Gränser inte bidra med ytterligare information för tillfället.