IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto: RLC

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Krigsmaterial till Saudiarabien

Krigsmateriel för ytterligare 4,5 miljarder till Saudiarabien. Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen riktar kraftig kritik mot att Saab enligt uppgift har fått tillstånd att sälja krigsmateriel för 4,5 miljarder till Saudiarabien. Den 4 oktober meddelade Saab att man fått ett jättekontrakt avseende det militära radarsystemet Erieye till en kostnad av 4,5 miljarder kronor. Man valde dock att hemlighålla kunden.


  Anna Ek: |2010-10-10| Nu avslöjar dock den ansedda militära tidskriften Jane's Defense Weekly att mottagaren, enligt flera officiella källor, är Saudiarabien.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen kräver att affären stoppas. Vi kräver också en omedelbar förklaring av de som godkänt affären. Att svenska tjänstemän och politiker kan ge klartecken till export av krigsmateriel till diktaturens Saudiarabien visar att man fullständigt åsidosätter svenska lagar och regler för att istället agera smörjmedel åt vapenindustrins vinstmaskineri.

Avslöjandet kommer bara veckorna efter att det framkommit att Sverige sålt krigsmateriel för strid till Saudiarabien trots att politiker och ansvariga tjänstemän hävdat att så inte varit fallet.

Om detta stämmer är det en praktskandal och visar på ett förakt för demokrati och mänskliga rättigheter som saknar motstycke. Genom vapenaffärer med diktaturen Saudiarabien stödjer Sverige en av de värsta skurkstaterna och vapenkrämarna i världen som försvarar sitt styre med förtryck och instabilitet.

Saudiarabien är en av världens mest hårdföra diktaturer. Politiska partier är förbjudna och demonstrationer är olagliga. I enlighet med shariah utdöms kroppslig bestraffning i form av piskning och amputering. Dödsstraff tillämpas, och som regel sker avrättningarna i form av halshuggning för män och arkebusering för kvinnor.

Att godkänna krigsmaterielexport till diktaturen Saudiarabien är knappast förenligt med svensk utrikespolitik och innebär en legitimering av den saudiska regimens brutala förtryck.

Anna Ek, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen