IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen

Kopplingen till atombomben

På Svensk Energis hemsida låg nyligen ett pressmeddelande med bland annat  följande stycke: ”Vi anser att utveckling och drift av kärnkraft i Sverige och andra länder sker utan att det öppnas någon genväg till kärnvapentillverkning. Debatten om kärnkraftens koppling till kärnvapen är idag ett eko från kalla krigets dagar.”


  Eva Moberg: |2010-09-22| Varför låter ni dem hållas? Samma bekymmerslösa arrogans demonstreras av företrädare för SKC, Svenskt Kärntekniskt Centrum, i Uppsala Nya Tidning (18/6). Det är professorerna Ane Håkansson och Sophie Grape som viftar bort allt samband genom påståendet att kärnkraft är ”en mycket dålig utgångspunkt för kärnvapentillverkning.”

Eftersom medias likgiltighet i ämnet har blivit kronisk vill jag helt desperat påminna om den långa rad internationella auktoriteter med bred och djup erfarenhet på området kärnvapenspridning som gör en rakt motsatt bedömning. Här bara ett litet urval:

Gerald Doucet, generalsekreterare i World Energy Council: ”Jag är lite trött på de ledare inom kärnkraftområdet som påstår att det inte finns något samband mellan kärnkraft och kärnvapen. Jag anser detta vara vårt största problem, större till och med än avfallsfrågan.” (TIME 25/2  08)

World Business Academy: ”Uppgiften att stoppa kärnvapenspridning går helt enkelt inte att förena med uppgiften att främja civil kärnkraft.” (Truthout  1/7  10)

Al Gore, f d  vice president med mera: ”Varje problem vi hade med kärnvapenspridning var knutet till något civilt kärnkraftprogram.” 

Mohamed El Baradei, i ledningen för IAEA, International Atomic Energy Agency: ”Exportkontrollerna har misslyckats och en svartabörsmarknad har uppstått som även terrorgrupper kan utnyttja.” (Der Spiegel 2006)

Frank Barnaby, bland annat  tidigare chef för SIPRI: ”Varje land som väljer den nya generationens kärnkraftverk i framtiden kommer att ha ganska enkel tillgång till plutonium som kan användas till de effektivaste bomberna, liksom till de kärnfysiker och ingenjörer som kan tillverka dem.” (Rapport från Oxford Research Group.) 

The International Panel on Fissile Material: ”Det blir praktiskt taget omöjligt att uppnå en värld utan kärnvapen utan en total urfasning av civil kärnkraft”. (Report 2009, ”The Path to Disarmament.”

Till allt detta kommer det nyare studier som visar att kärnvapen är oförenliga med fortsatt mänsklig existens. Även ett  s k  litet lokalt kärnvapenkrig på exempelvis södra halvklotet skulle betyda avgörande klimatkatastrofer på norra halvklotet.

Fast det inte avspeglas i media är många av oss förtvivlade över ledande politikers beslutsamma dövhet i den här frågan. De som investerat allt – karriär, ekonomi, status och vänkrets – i kärnkraften betraktas som de mest trovärdiga att bedöma kritiken mot den? Hur länge ska det vara så? Varför låter ni dem hållas?

Eva Moberg är författare, journalist och representant för Folkkampanjen