IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Vilka ska betala – hushållen eller de som orsakar koldioxidproblemen?

Foto: RLC

Naturskyddsföreningen

Hushållen och klimatet förlorare

Hushållen betalar näringslivets utsläpp

Hushållen är de stora förlorarna i regeringens klimatskattepolitik – förutom själva klimatet. En granskning som Riksrevisionen gjort och som presenteras idag visar att hushållen får betala mycket mer än näringslivet för sina utsläpp. Detta riskerar att minska kostnadseffektiviteten och riksdagens princip om att förorenaren ska betala följs i praktiken inte fullt ut. Naturskyddsföreningen har länge varit kritisk till regeringens skeva skattepolitik.


 Louise Wileen Bjarke: |2012-02-14| – Principen att förorenaren ska betala, polluter pays principle, är en helt grundläggande princip, som inte bara har beslutats i riksdagen och drivits länge i miljörörelsen, det är också en 20 år gammal FN-deklaration. Det är sorgligt att regeringens politik inte tar bort dessa subventioner, som skadar miljön och sätter principen att den som förstör miljön också får betala den samhällsekonomiska kostnaden, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.  

energi- och koldioxidskatt BETALAS AV HUSHÅLLEN

Riksrevisionen har granskat användningen av klimatrelaterade skatter, främst energi- och koldioxidskatt. Granskningen visar att det är mycket stora skillnader i hur mycket olika förorenare i praktiken behöver betala i förhållande till de koldioxidutsläpp de orsakar. 

Hushållen betalar energi- och koldioxidskatter med cirka 2 800 kronor per ton koldioxid medan industri- och energiföretagen i genomsnitt betalar cirka 140 kronor per ton koldioxid. EU:s handelssystem för utsläppsrätter förstärker dessutom skillnaderna i Sverige.

Mellan 2005 och 2010 fick svenska företag i EU:s handelssystem ett överskott av utsläppsrätter som motsvarar ett värde på cirka 1,8 miljarder kronor. Stora delar av näringslivet har därför fått en stor förmögenhetsöverföring utan att ha behövt göra något för att minska sina utsläpp.  

LÅT INDUSTRIN BETALA KOLDIOXIDSKATTEN

Det är upprörande att man får så mycket utsläppsrätter i onödan som man sedan kan sälja. Det är dags att industrin, framför allt den lätta industrin, får betala full koldioxidskatt. Utsläppen i Sverige ökar dessutom efter flera års nedgång. Regeringen står inför att hantera ett utsläppsmål till 2020 som inte kommer uppnås om inte kraven på näringslivet skärps, säger Svante Axelsson.