IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

De små framstegen i Panama blev plågsamt otillräckliga.

Foto: RLC

Diakonia

Klimatsamtalen i Panama

Ingen politisk vilja i klimatsamtalen - nu måste ambitionerna öka. När klimatförhandlingarna i Panama avslutades under natten svensk tid stod det klart att den politiska viljan för att komma framåt saknades. Det politiska ram verket finns på plats, tidigare beslut och åtaganden att bygga vidare på liksom tydliga mål för vad som måste göras för att vi ska avvärja en global klimatkatastrof. Men bristen på ambitioner gör att förhandlingarna går långsamt.


 Erika Bergman: |2011-10-12| Klimatfrågan är en ödesfråga  – och ändå ser vi gång på gång att politikerna saknar ambition att gå vidare och nå en uppgörelse. Man schackrar med fattiga människors och kommande generationers överlevnad. Det går att komma överens om den politiska viljan att hitta lösningar finns, säger Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg.

EU:s finansministrar enades dock om gemensamma rådslutsatser för klimatfinansiering, vilket ger ett politiskt mandat för EU att engagera sig i förhandlingarna om långsiktig klimatinvestering och att identifiera vilka nya källor som ska mobilisera dessa pengar. Detta märktes också under sluter av veckans möten då EU lade fram ett förslag till text om långsiktig klimatfinansiering.   

På EU:s miljöråd hoppades vi att miljöministrarna skulle ha gett ett liknande politisk mandat att gå vidare i frågan om Kyotoprotokollets fortsättning, och de åtagande som det innefattar.  

klimattoppmötet i Durban 

– Det är bara 50 dagar kvar till klimattoppmötet i Durban och i det här läget kräver vi att EU visar politisk vilja och ledarskap, säger Ankin Ljungman på Diakonia, som följde förhandlingarna på plats i Panama.

Hon är väldigt kritisk till de låga ambitioner länderna hade under senaste möten, och att delegationerna hade så få konkreta förslag med till sig till förhandlingsbordet.

Tanken var att det extrainsatta mötet i Panama skulle vara sista chansen att föra diskussionerna substantiellt framåt innan världens ledare möts på toppmötet. Men de förväntningarna infriades inte. De små framstegen i Panama är plågsamt otillräckliga. Ankin Ljungman är dock försiktigt optimistisk inför Durban.

– Nu hoppas vi att EU:s nya rådsslutsatser är ett tecken på att den nödvändiga politiska viljan finns bland svenska politiker och inom EU så att vi kan bidra till att förhandlingarna leder till de nödvändiga resultaten i Durban. Vi vill att vår nya miljöminister Lena Ek ska öka regeringens ambitioner för den svenska klimatpolitiken gentemot EU.

Svenska politiker måste öka ambitionerna i klimatförhandlingarna

När klimatförhandlingarna i Panama avslutades stod det klart att den politiska viljan för att komma framåt saknades. Det politiska ramverket finns på plats, tidigare beslut och åtaganden att bygga vidare på liksom tydliga mål för vad som måste göras för att vi ska avvärja en global klimatkatastrof. Men bristen på ambitioner gör att förhandlingarna går alldeles för långsamt.

EU:s miljöråd, där miljöministrarna möttes ger också EU:s förhandlingsdelegation mandat att gå vidare i frågan om Kyotoprotokollets fortsättning, och de åtagande som det innefattar.

Bo Forsberg är Diakonias generalsekreterare

Ankin Ljungman är Diakonias policyhandläggare för klimatfrågor

Erika Bergman är pressekreterare