IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Naturskyddsföreningen är orolig för att de låga ambitionerna sätter hela det globala klimatarbetet på spel. Caroline Klyft och Svante Axelsson leder konferensen om klimatmålet och dess konsekvenser.

Foto: NSF

Klimat – energi – transporter

Klimatmålet missar målet 

Håll begränsningen vid två grader

EU-kommissionen presenterade sitt förslag till det klimat- och energipaket för 2030 som ska följa upp nuvarande klimatmål. Kommissionens förslag är en minskning med utsläppen av växthusgaser med 40 % till 2030 jämfört med 1990 samt ett EU-övergripande mål om 27 % förnybar energi till 2030. Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson är besviken.


  Kristoffer Talltorp: |2014-11-27| EU-kommissionen har presenterat ett klimatmål som missar målet för vad den här planeten behöver. Vi behöver både politik och målsättningar som gör att vi lever upp till löftet om att begränsa uppvärmningen till under två grader. Då måste EU gå före, 40 procents minskning räcker inte på långa vägar. Nu har regeringen chans att skärpa kraven i mars när regeringscheferna möts för att diskutera kommissionens förslag, säger Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

– Det är obegripligt att man inte lyckats komma överens om ett mål för energieffektivisering. Att använda energin smartare är ofta det mest ekonomiskt smarta man kan göra. Nu får vi hoppas på att EU-parlamentet kan få ministrarna och EU-kommissionen på rätt tankar, säger Svante Axelsson.

EU:s klimatpolitik 

Klimat- och energipaketet kommer när det träder i kraft att sätta ribban för EU:s klimatpolitik under lång tid framöver. Det kommer också att definiera EU:s förhandlingsposition på det viktiga FN-klimattoppmötet i Paris 2015. Naturskyddsföreningen är orolig för att de låga ambitionerna sätter hela det globala klimatarbetet på spel.

EU skulle behöva ett utsläppsmål på betydligt mer än 40 procents minskning till 2030. I ljuset av IPCC:s senaste rapport är det en nödvändighet. EU-kommissionens förslag är bara ett förslag. Både regeringscheferna och EU-parlamentet ska behandla förslaget innan det träder i kraft. Detta borde bli den viktigaste frågan i EU-valet i maj, säger David Kihlberg, klimatsakkunnig på Naturskyddsföreningen.