KULTUR & SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Världen går i otakt och tiden rusar ifrån oss.

Kyrkornas syn på klimatbiståndet: 

Bistånd och nya klimatpengar

Återanvända pengar räcker inte till klimatfinansiering. EU får inte vända ryggen till utvecklingsländerna, betonar Svenska kyrkan och Diakonia som fanns på plats under klimatmötet i Köpenhamn. Artikeln här nedan är en kommentar av ett pressmeddelande från Svenska kyrkan och Diakonia före klimatmötet.


  Paul Lindberg kommenterar: |2009–11–20EU:s politiska ledare, har ännu inte lyckats hitta nya pengar för en rättvis och effektiv finansiering av ett nytt globalt klimatavtal.

Det måste till nya pengar, inte bara flytta pengar från redan utlovat bistånd ämnat för hälsovård, undervisning och aidsbekämpning, det hävdade Svenska kyrkan och Diakonia före klimatförhandlingarna i Köpenhamn.

– Nya pengar på bordet är en grundläggande fråga om rättvisa, och skulle ha varit betydelsefullt för att nå fram till ett rättvist klimatavtal. Utvecklingsländerna kunde inte acceptera något mindre än detta. 

Magnus Walan på Diakonia uttalade före Köpenhamnsmötet att EU får inte vända ryggen till dem. Vilket nu EU har gjort tillsammans med världens rikaste nationer.

– Konsekvenserna av ett förändrat klimat gör redan stor skada i utvecklingsländerna. Det är en extra börda pålagd av de rika länderna och bör betalas med extra pengar som uttryckligen utlovades i tidigare klimatavtal som Sverige och EU-länderna undertecknat, påpekade han.

EU:s oförmåga att enas om grunderna i ett klimatavtal som skyddar fattiga människors rätt till utveckling, kommer att öka förtroendeklyftan mellan industriländerna och utvecklingsländerna. Det är avgörande att klimatfinansieringen går utöver den ordinarie biståndsbudgeten, som är avsedd för bland annat hälsa och utbildning. Biståndsbudgeten ska leva upp till de löften som bland annat Sverige högtidligt gett i samband med FN:s stora Millenniemålsmöte.

– De 2,4 miljarder euro per år, som EU lovat till kortsiktig klimatfinansiering i utvecklingsländerna under 2010-2012, är välkomna, men det mesta är inte nya pengar eftersom de tas från biståndsbudgeten. Det är extremt viktigt att möta de akuta behoven i utvecklingsländerna och då behövs både bistånd och extra pengar för klimatomställning. Annars blir det inte rättvist, säger Erik Lysén, policychef för Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete.

Hur viktig den än är, får den kortsiktiga finansieringen inte dra uppmärksamheten ifrån de långsiktiga behoven, menar Svenska kyrkan och Diakonia. Köpenhamnsförhandlingarna borde ha lett till tydliga åtaganden för både ock. Hittills har EU inte specificerat sina långsiktiga åtaganden – vilket är en av nyckelfrågorna för utvecklingsländerna och som det skulle ha beslutats om under förhandlingarna.

Europeiska trosbaserade biståndsorganisationer krävde av EU:s biståndsministrar att agera kraftfullt i denna fråga, när de skulle förhandla i Köpenhamn. Men de agera med resultatlöshet, utan bindande löften för nödvändig såväl långsiktig som kortsiktig finansiering för klimatåtgärder i utvecklingsländer – utöver ordinarie biståndsbudgetar.

Bakom pressmeddelandet som här kommenteras stod:
Pressekreterare Thomas Ekelund, Svenska kyrkan,
Magnus Walan, Diakonia,

Thomas Ekelund, pressekreterare