Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Patricia märker redan av klimatförändringarna och uttrycker ett rop på klimaträttvisa.

 Foto: ACT SK

ACT SVENSKA KYRKAN

Klimatförändringar ökar kraven på katastrofhjälp!

I en reflektion från Patricia Muncal, NCCP (National Council of Churches in the Philippines) så berättar hon om hur hennes land drabbas av klimatförändringarna. Hennes budskap är rakt och tydligt; de som har bidragit minst till klimatförändringarna är de som drabbas först.

Stefan Håkansson: |2022-11-12| Patricia märker redan av klimatförändringarna och uttrycker ett rop på klimaträttvisa. Klimatförändringar har bidragit till att hungern ökar på flera håll i världen, att människors försörjning hotas, samt att människor från landsbygden tvingas söka sig till städer eller andra länder för att trygga sin försörjning.

Stora delar av mänskligheten har redan tvingats påbörja en intensiv klimatanpassning då klimatförändringarna breder ut sig och lämnar delar av jorden obeboelig.

Förhöjda ambitioner för att nå 1,5 grader målet

Act Svenska kyrkan vill att fyra åtagande ska uppfyllas under COP27.

»  Att världens rika utsläppsländer ska leva upp till åtagande om klimatfinansiering på 100 miljarder dollar per år till de länder som drabbas värst av klimatförändringar

»  Ökad och jämställt inflytande för unga, kvinnor och de länder som drabbas, i de beslut som fattas.

»  Ett nytt åtagande för kompensation för förlust och skador för de människor som redan nu lever i klimatnödläge.

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga

Hela ekosystem riskerar att kollapsa och redan idag leder dess följder till konflikter och att människor tvingas på flykt från sina hem. De människor som bidrar minst till klimatförändringarna är de som drabbas mest.

ACT SVENSKA KYRKAN