Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Världen håller faktiskt på att gå under! Men det går att stoppa!

Foto: NASA

Det gäller nu!

Klimatet och tiden

År 2050 är det försent! 

Statsminister Stefan Löfven: ”Jag ser fram emot att jobba tillsammans med president Biden och andra för att nå målen i Parisavtalet, genom att driva på för att den tunga industrin ska nå fossilfrihet och netto-noll-utsläpp till år 2050” . (Facebook)

Paul Lindberg: |2021-04-26| President Joe Biden satte tiden för klimaträddningen till år 2030 – det vill säga halva räddningen – eller betydligt mindre? Är det en förhoppning eller en skrämmande fördröjning? Joe Biden kritiseras samtidigt av yttersta högern i USA men som istället menar att klimaträddningen blir för dyr. Och det är en typisk högervridning när profitinnehavet alltid går först!

Men vad beror det då på att Sveriges statsminister föreslår en destruktiv tidsförskjutning för att nå Parisavtalets överenskommelser och realisering först om 30 år? Då blir det ju försent – i alla fall enligt de vetenskapliga bevisen som gäller tiden och de nödvändiga behoven!

30 års förskjutning är skrämmande

Vems framtid, och hur ser den ut om 30 år? Beslutfattarna i dag lever knappast om 30 år. Och den utdragna 30-årsförskjutningen är inget annat än att rädda industrin för i dag, i stället för att rädda nästkommande generationer. Om 30 år kan världen se helt annorlunda ut.

Att stjäla tid för att rädda livsoduglig industri som troligtvis inte kan garanters för en kvalitativ omställning är ytterst ansvarslöst i dessa tider. Eftersom klimatuppvärmningen redan i dag utgör ett hot och ökar oavbrutet på grund av bristen av seriösa klimatåtgärder. Och åtgärderna i dag är i det närmaste obefintliga med tanke på behoven. Det är fasansfullt att hota med 30 års förskjutning av de nödvändiga åtgärderna. Det tycks mera handla om att försöka rädda den industrisektor som orsakar den globala uppvärmningen. Det handlar även om ett politisk och förvridet drömmande om tidigare dagars skapelser och som i dag önskas räddas. Men i så fall utgör den drömmen ett allvarligt hot mot nästkommande generationer. Det hotet har redan skapat stora problem runt om i världen på grund av planetens uppvärmning.

10 års klimatuppröjning är en möjlighet

En juridisk årsplan utan tidsfördröjning med bindande ettårsresultat är nödvändigt – istället för en ansvarslös 30 års tidsförskjutning. En tioårsplan, med fördelningen av tvingande resultat ger ett större stöd för FN:s klimatambitioner och gör det lättare att komma fram till nödvändiga resultat.

30 års fördröjning kommer mest sannolikhet att stjälpa målsättningen för att klara överenskommelsen av Parisavtalet. 10 år kan däremot möjliggöra en förändring för en framtid med minskad klimatuppvärmning. Under förutsättningen att varje år ger sina möjligheten för kvalitativa klimatresultat.

Allt som behöver klimatanpassas måste åtgärdas med kort varsel. Det kan bl.a. gälla mängden fastigheter som kan korrigeras och minska energiåtgången. Det kan gälla minskningen av godshanteringen för långtradare som ersätts av tåg. Och så vidare med avgörande exempel.

Klimatet kräver framöver största möjliga uppmärksamhet och politiska åtgärder – framförallt för att stoppa den mäktiga fossilindustrin som är det största problemet och det allra största klimathotet. Och det gäller en stor del av den industriella världen.

Hur klarar vi detta?

Forskningen har klargjort att vi står inför en mycket allvarlig framtid om miljöförstörelsen fortsätter. Och vi är just nu inne på sista varvet – det är nu som chansen finns för en positivare framtid. Det tycks hända i någon slags science fictions fantasi, men det är vad människan åstadkommit under sin tid på planeten.

Det finns en stor enighet om att ansvarsfulla åtgärder är nödvändiga och att det måste utföras omedelbart och inte skjutas framåt i tiden, så som det förhåller sig i dag. Möjligheterna att kunna rädda klimatet är mycket stor – under förutsättning att man bokstavligen stoppar allt det som orsakar den globala uppvärmningen och som förstör livet på planeten Jorden.

Världen håller faktiskt på att krackelera! Men det går att stoppa!