IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Enligt klimatforskningen ökar issmältningen snabbare och snabbare! Vad gör politikerna?

Foto: PhotoDisc

GLOBALA UPPVÄRMNING

Klimatfrågans återkomst

Vad gör politikerna?

När detta skrivs är utbredningen av Arktis havsis 3,5 miljoner km2 – vilket är lite mer än Indiens landyta. Så lite is har det aldrig tidigare observerats i Arktis, det understiger med bred marginal det förra bottenrekordet från 2007 som låg en bit över 4 miljoner km2. Isutbredningen varierar från år till år, men att trenden är minskande är naturligtvis ingen slump.


 Mikael Malmaeus: |2012-09-17På grund av mänskliga aktiviteter ökar koldioxidhalten i atmosfären med 2-3 ppm varje år och 2014 kommer den med all säkerhet överstiga 400 ppm. För att riktigt farliga klimatförändringar ska kunna undvikas borde den ligga under 350 ppm. Vad vi bevittnar i Arktis är ett av många symptom på att klimatsystemet obönhörligen håller på att förändras till följd av detta.

Under några år på 2000-talet var klimatfrågan en het potatis i politiken. Det kom inlägg och utspel från de flesta politiska partier, och det fanns i samhället en stark medvetenhet och oro för vad som höll på att hända. Det fanns också någonstans ett diffust hopp om att problemet kanske skulle kunna lösas. Mycket av hoppet knöts till det stora klimatpolitiska toppmötet i Köpenhamn i december 2009. Som bekant blev mötet en enorm besvikelse för alla som hoppats på kraftfulla åtgärder. Den känsla av skam som förmodligen drabbade många av de stats- och regeringschefer som misslyckades med att nå resultat verkar sedan dess ha förlamat processen ytterligare.

POLITIKER UNDERVÄRDERAR DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN

Hellre än att åter misslyckas väljer världens ledare att prioritera ner frågan. Statschefer åker inte längre på dessa toppmöten, och inga eller väldigt lågt ställda mål sätts upp inför förhandlingarna. En sådan hållning gjorde det möjligt för Sveriges miljöminister att utbrista ”helt underbart” efter klimattoppmötet i Durban i vintras, efter att minimala framsteg gjorts. Den svenska regeringens låga klimatambitioner är knappast någon black om foten i opinionsmätningarna. Och i USA tävlar presidentkandidaterna om vem som kan utvinna mest olja och kol de närmsta åren.

Varför klaga?

Alla politiska frågor har sin egen dynamik. När det gäller klimatfrågan så är det på sätt och vis begripligt att den emellanåt hamnar i skymundan bakom dagspolitiken. För att upprätthålla ett medialt intresse måste det ständigt ske något nytt. Det måste också i ärlighetens namn framhållas att klimatet faktiskt har blivit praktisk politik. Det finns klimatplaner i snart sagt varje svensk kommun. Även många företag engagerar sig numera i hållbarhetsarbete. Verkligheten är full av människor som går från ord till handling. Varför klaga?

Det är klart att det är bra att det händer saker ute i verkligheten, och jag vill på inget sätt förringa det som faktiskt görs. Trots detta finns det en risk att åtgärderna i viss mån neutraliserar klimatet som politisk fråga. Det tenderar att skapa en falsk känsla av att problemet är på väg att lösas. Vad säger det oss att miljöpartiet i opinionsmätningar typiskt ligger under 10 procent av väljarsympatierna, samtidigt som hälften av väljarna uppger att de har störst förtroende för miljöpartiet i klimatfrågan? Det är givetvis inte så att klimat- och miljöfrågorna är döda – men som politiska prioriteringar har de halkat ner.

Isen i Arktis talar sitt tydliga språk

Detta dödläge kommer inte att vara för evigt. Förr eller senare kommer det åter bli uppenbart för människor att utvecklingen går åt helt fel håll. Isen i Arktis talar sitt tydliga språk.

Utsläppen av koldioxid ökar globalt, och vi svenskar fortsätter att bidra till detta. I synnerhet om vi räknar med utsläppen från den ständigt ökande konsumtionen, som i sin tur är en ofrånkomlig konsekvens av den ekonomiska tillväxten.

De åtgärder som görs för att motverka klimatförändringarna har närmast obefintlig effekt i det stora hela. Allt detta kommer att påverka oss alla, och vi kan i längden inte blunda för det.

NY IPCC-RAPPORT 2014

2014 blir ett viktigt år. Då kommer nämligen FN:s klimatpanel IPCC ut med sin nästa syntesrapport. Det skulle förvåna om inte tonläget skärps rejält jämfört med den förra rapporten från 2007. Sedan dess har forskarna blivit allt säkrare på att klimatet förändras allvarligare och snabbare än vad man tidigare vågade slå fast. När resultaten från de senaste årens klimatforskning läggs samman till en helhetsbild kan det mycket väl innebära klimatfrågans återkomst i politiken. 2014 är det också val i Sverige. Mot denna bakgrund gör miljöpartiet klokt i att fortsätta hålla fanan högst i dessa frågor.

Artikeln har tidigare varit publicerad hos Tankesmedjan Cogito