Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Klimatet förändras!

Foto: RLC

KÄRNKRAFTSHOT OCH KLIMATET

Klimatansvaret

Och mammons skuld

Uppvärmningen av planeten Tellus har tydliggjorts och fått världsorganisationer till aktiva räddningsförsök. Kunskapen om den globala uppvärmningen har funnits under minst femtio år. Det tog lång tid innan åtgärder sattes in, men som tyvärr ändå kan vara försent.

Paul Lindberg: |2021-07-17| Tidigare vicepresidenten i USA, Al Gore, var en av de första bland världens stormakter som reagerade kraftfullt mot hotet av den globala uppvärmningen. Al Gore blev aldrig den nya presidenten som så väl behövdes vid den tiden. Hans program gällde omedelbar räddning mot den globala uppvärmningen och han varnade för att det redan då kunde ha vari försent. Hans åtgärdsprogram liknade det som EU, FN och USA, tillsammans med flera länder för närvarande har gett sig i kast med. Men som av vetenskapliga bedömningar av i dag tyvärr betecknas som allt för kraftlöst – en fördubblad insats krävs för att hindra närvarande hot för en säkrare överlevnad. Ja, det handlar faktiskt om överlevnad för många!

Mammons herravälde på planeten har helt och hållet orsakat den globala uppvärmningen. Och det har kunnat utvecklas i en sådan omfattning som nu kan leda till en omfattande tipping point. Många tendenser tyder faktiskt på det. Och det är naturligtvis kolossalt skrämmande. Det vill säga då klimatets nuvarande levnadsbetingelser löper amok, vilket vi ser redan har börjat i en större del av världen.

Hotet mot mänskligheten är inte informationen om dess hemskheter – det är istället bristen på de konkreta åtgärderna för att helt och hållet kunna stoppa industrier och användningen av allt som orsakar den globala uppvärmningen – nu och omedelbart!. Och den bristen grundar sig helt på mammons prioriterade intressen som för närvarande går före människornas överlevnad!

Bankerna har ökat profiten med nya rekordvinster. Men det är skillnad på profit och profit. En stor del av näringslivet har gjort sina vinster på en säkrare förtjänst utan att alls vara delaktig i den globala uppvärmningen. Och det näringslivet är också den föredömliga framtiden.

Klimathotet skrämmer verkligen

Det skrämmande klimathotet bygger helt på en fasansfull realitet och ett hot mot hela mänskligheten! Trots att en stor del av den vetenskapliga forskningen lagt fram vetenskapliga rapporter om framförhållningen och vilka åtgärder som behöver tillämpas så har åtgärderna trots allt varit försumbara. Mammon har prioriterats och kunnat skörda upptrappade profiter i en värld som samtidigt sjunker och går upp i rök – bokstavligt talat! Det gäller i Sverige och runt om i hela världen.

När talet om mammons profithunger kommer på tapeten så härsknar en viss del av de maktfulla samhällsinnehavarna. Makthavarna som inkluderar finansen och politiken finns i detta läger och som prioriterar och upprätthåller systemen som de själva är ägare till. Och då är det inte så lätt att vara människa.

Minskningen av det obehövliga

Vindkraft, solkraft och havskraft är alternativen mot kärnkraft, kol och olja. Och resultaten visar på exemplariska framgångar, både kvantitativt och ekonomiskt. Och då är det bara början.

Elbilar av i dag laddas till stor del med energiframställning av kärnkraft, kol och olja runt hela världen. Även om övergången till energialternativen så är elbilar för närvarande en klimatskada. Det gäller också produktionen av elbilar och framtagningen av allt råmaterial.

I och med ökningen av vindkraft, solkraft och havskraft så behövs alltså inte kärnkraft, kol eller olja längre. Kärnkraft läggs ned i större delen av världen. Över hälften av Sveriges kärnkraftverk är redan nedlagda, och några nya är heller inte planerade och heller önskvärda på grund av våra alternativa energialternativ, som också är mer vinstgivande.

Kärnkraften stoppas helt på grund av att den är farlig. Ingenstans i världen har man lyckats avgifta processen. Och inte heller slutförvaringen runt om i världen har detta problem kunnat lösas. I de länder som hävdar kärnkraften handlar det oftast om att möjliggöra framställning av atombomber. Men även extremhögern försvara atomenergiframställning. Och deras enda argument har varit att "det får väl framtiden ta hand om". Och det gäller även det svenska partiet Moderaterna.

Faktum är att kärnkraft tillhör det obehövliga i och med vindkraft, solkraft och havskraft