IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto RLC

Klimataktion

Regeringen säljer utsläppsrätter

Våra gemensamma klimatansträngningar riskerar att säljas ut. Klimataktion har tagit initiativ till en namninsamling för att annullera Sveriges överblivna utsläppsrätter.  Våra gemensamma klimatansträngningar riskerar att säljas ut. Klimataktion har tagit initiativ till en namninsamling för att annullera Sveriges överblivna utsläppsrätter.


  Samuel Jarrick: |2010-12-29| "Vilket samhälle vill vi skapa? Ett där de livsuppehållande sambanden i naturen utgör ramarna för ekonomin, eller ett där klimatfrågorna snällt får anpassa sig efter statsfinanserna?" Det frågar sig Klimataktions ena talesperson Elisabet Strand, sedan det framkommit att regeringen inte kan ge klart besked om Sveriges utsläppsminskningar: ska någon annan kunna köpa sig rätten att släppa ut den koldioxid som vi har sparat?

De flesta svenskar är idag medvetna om att planeten befinner sig i en akut klimatkris. Många människor bidrar också på olika sätt till att minska Sveriges klimatpåverkan, på arbetsplatsen, i hemmet och i sin privata konsumtion. Även en del politiska beslut har gjort att de svenska utsläppen minskat mer än våra åtaganden enligt Kyotoprotokollet från 1997, som var så generöst att Sverige rentav tilläts öka sina utsläpp med 4 procent mellan 1990 års nivå och genomsnittet för perioden 2008-2012

Få länder gör tillräckligt

Samtidigt har varningarna från vetenskapssamfundet skärpts de senaste åren. Få länder gör tillräckligt. Att Sverige gjort mer än vad som stod i vår hemläxa betyder inte alls att utsläppen har minskat tillräckligt mycket. Räknas internationell flygtrafik in och konsumtion av varor som produceras utanför Sverige, har faktiskt svenskarnas klimatpåverkan ökat.

Men trots allt är de utsläppsminskningar som skett inom Sverige, ca 17 procent under 1990 års nivå, betydligt bättre än ingenting. År 2012, när Kyotoprotokollets första åtagandeperiod löper ut, beräknas Sverige ha minskat utsläppen med 14 procent mer än vårt åtagande.

I ett kast riskeras nu alla våra ansträngningar att omintetgöras. I ett uttalande till Veckans affärer den 12 december säger finansminister Anders Borg att Sverige kan komma att sälja den här mellanskillnaden på 14 % till exempelvis Polen för ca 7 miljarder kronor.

Det vore väldigt olyckligt om Sverige skulle sälja bort utsläppsminskningarna. Det handlar om ofantliga mängder växthusgaser som skulle tillåtas hamna i atmosfären. Istället vill vi att regeringen gör som Storbritannien och annullerar överskottet. Det skulle det bli en väldigt viktig signal till alla som försöker minska utsläppen: våra ansträngningar spelar roll."

Elisabet Strand uppmanar alla att skriva på Klimataktions namninsamling, som förväntar sig svar från regeringen: "Vi hoppas kunna överlämna en tjock lunta till Anders Borg, och bjuder gärna in till en pratstund om hur han ser på framtiden och Sveriges klimatpolitik"

Anders Borgs uttalande:

Borg-vill-salja-overskott-av-utslapp

Klimataktions namninsamling:

Namninsamling