KULTUR & SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Så många makthavare, och så lite uträttat i Köpenhamn.

Klimataktion efter Köpenhamnsmötet

Mellan ord och handling

Resultatet efter förhandlingarna i Köpenhamn blev skamligt.Det blev en innehållslös överenskommelse, utan tydliga mål för utsläppsminskningar och med finansieringsfrågan hängande i luften. 


  Klimataktion: |2009–12–20|  Två års intensiva förhandlingar och tonvis med prestige har lagts ned på att få fram en klimatöverenskommelse i Köpenhamn.

– Resultatet blev skamligt och det är de rika länderna som bär det tyngsta ansvaret. De har effektivt blockerat förhandlingarna genom att lova alldeles för lite och kräva att utvecklingsländerna ska gå före.

I praktiken har Köpenhamnsmötet mest av allt varit en maktdemonstration från i-länderna. Gapet mellan ord och handling är fortfarande katastrofalt stort, säger Mikael Malmaeus, talesperson för Klimataktion.

RÄTTVIST KLIMATAVTAL

Även om många nu säkert misströstar om världsledarnas förmåga att förhandla fram ett avtal som kan lösa den klimatkris vi nu står inför finns inget alternativ till fortsatta förhandlingar, menar Malmaeus.  

– Givetvis måste förhandlingarna fortsätta. Allt annat än ett bindande, rättvist och ambitiöst klimatavtal är oacceptabelt. Men världens ledare 

Mikael Malmaeus, talesperson för Klimataktion.

Annika Carlsson Kanyama, talesperson för Klimataktion.

måste först åka hem och begära starkare mandat från sina parlament om utsläppsminskningar och finansiering innan det är någon idé att ses igen. Mikael Malmaeus menar att det ändå finns något mycket positivt att bära med sig från de två veckorna i Köpenhamn.

– Det positiva är att vi lärt oss mycket om de motsättningar som finns och de knutar som behöver lösas. Samt givetvis den enorma folkliga mobiliseringen som tydligt visar att vi är många som vägrar spela rysk roulett med jordens framtid. Det är den rörelsen som i slutändan kan driva fram ett anständigt avtal, avslutar Mikael Malmaeus.

Förbifart Stockholm är föråldrad

Föråldrad och koldioxidosande, skriver Klimataktion om Förbifart Stockholm i ett öppet brev till regeringen. Klimataktion kräver bl a att en oberoende expertkommitté tillsätts.

Klimataktion Stockholm har översänt följande öppna brev till regeringen angående Förbifart Stockholm.

"Vi i Klimataktion har nu gått igenom samrådsmaterialet om ”Förbifart Stockholm” och deltagit i de samråd som Vägverket genomfört i Stockholmsregionen. Vi är förbluffade över att denna koldioxidosande plan, som har sitt upphov i 60-talets föråldrade trafikplaner, fortfarande kan leva. Allra mest förbluffande är att den drivs till genomförande samtidigt som världens alla ledare samlats till de ödesmättade förhandlingarna i Köpenhamn för att försöka rädda jordens klimat – genom drastiskt minskade koldioxidutsläpp!

Biltrafiken måste minska nu! Även med s k förnyelsebara bränslen är jordens resurser begränsade. Vi kan inte utgå från att bilar ska kunna köras på mat. Vi kan inte vänta på elbilar som kan komma i massproduktion tidigast om 20 år. Och som ska konkurrera om begränsad och dyr energi! Klimatförändringarna väntar inte. 

Vägverket har inte lyssnat på andra sakkunniga myndigheter, expertorgan och forskare. Därför bör regeringen tillsätta en oberoende expertkommitté som i samarbete med berörda myndigheter och institut arbetar vidare med det s k Kombinationsalternativet, (kraftiga satsningar på kollektivtrafik, trängselskatter på Essingeleden, förbättringar punktvis av nuvarande motorleder m m.) och ge det samma omsorgsfulla bearbetning och presentation som ”Förbifarten”. 

Det behövs också en rättvisande analys av hur Förbifarten och Kombinationsalternativet stämmer med KLIMATMÅLEN! Detta är en skyldighet enligt miljöbalken."

Klimataktion Stockholm gm
Arbetsgruppen för Samhällsplanering och Trafik.
Elisabeth Edsjö

Sätt stopp för oljeborrning i Arktis

– Är det någonting vi inte behöver i detta läge så är det mer olja att bränna upp. Det kommenterar Klimataktions talesperson, Mikael Malmaeus, regeringens beslut att ställa sig bakom EU-kommissionens förslag om klartecken för  oljeborrning i Arktis.

Att den arktiska isen smälter ser regeringen som en möjlighet att lättare borra efter ännu mer olja.

– Finns det pengar att tjäna så är klimatmålen uppenbarligen lågt prioriterade, säger Mikael Malmaeus, som frågar sig om det alls finns någon ambition att minska utsläppen överhuvudtaget?

EU:s klimatfinansiering helt otillräcklig

De pengar som EU erbjöd fattiga länder för klimatåtgärder är inte i närheten av vad som behövs.

FN menar att det behövs över 4000 miljarder (i SEK) årligen redan de närmaste åren för klimatåtgärder i fattiga länder. Om vi går på vad länderna själva bedömer att de behöver, så behövs en flerdubbling av FN:s siffra.

De rika länderna i EU är trots det stolta över att erbjuda inte ens 80 miljarder (i SEK) årligen de närmaste åren. Pengar som dessutom ska samlas in genom frivilliga bidrag från EU-länderna.

– Att EU genom Reinfeldt kallade sig för ledande i klimatförhandlingarna är i bästa fall ett dåligt skämt. Endast en mindre del av världens länder förespråkar lägre mål för utsläpp och finansiering än EU, säger Rikard Warlenius, ledamot i Klimataktions styrelse och författare till Vägen till Köpenhamn.  

Läs mera om Klimataktion!

www.klimataktion.se