SAMHÄLLE & POLITIK

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Nya folkrörelsen

Klimataktion imponerar

Klimataktion visar upp redan i initialskedet en slagkraftig folkrörelse kring överlevnadsfrågan. Framtidens generationer vill inte riskera att bli överkörda av ett etablissemang som endast tänker på ekonomisk tillväxt. Spekulationspolitiken har skapat tidernas största hot inför framtiden, det gäller både den globala miljökrisen och den globala ekonomiska krisen.


Några valda aktivitetspunkter:

Klimataktionsdag 6 december.

Ett samarbete har nu etablerats i Stockholm mellan bland annat Klimataktion, Greenpeace, Naturskyddsföreningen och Klimax om en demonstration på den globala klimataktionsdagen 6 december. Vi vet också att fler initiativ till manifestationer har tagits runt om i landet, och hoppas på ännu fler.

6 december är lördagen mitt i FN:s klimattoppmöte, som i år äger rum i polska Poznan. Mycket av det som kommer att fastställas först på mötet i Köpenhamn 2009 kommer att behandlas redan i Poznan, så det är viktigt att politikerna världen över redan nu känner att de har folket med sig i radikala beslut för att minska utsläppen. Dessutom är det bra att redan nu börja etablera lokala samarbeten som kan fortsätta med den ännu viktigare mobiliseringen till Köpenhamn nästa år.

Här kan du läsa mer om den globala klimataktionsdagen.

/www.globalclimatecampaign.org/

En kväll om klimathotet och tron

På Rosersbergs församlingsgård ordnar Sigtuna församling den 18 november kl 19 en cafékväll som inleds av Klimataktions Tomas Walch och fortsätter med ett samtal om klimatfrågan och vad var och en har för ansvar och kan göra åt frågan. Fokus ligger på om kristen tro skapar särskilda krav på att reagera i klimatfrågan och i så fall hur tron kan vara både ett verktyg i och ett stöd för klimataktivism.

Förbifart Stockholm

SVT:s Uppdrag granskning ägnade den 22 oktober en timme åt den planerade motorvägen Förbifart Stockholms kalkyler och klimatpåverkan. Bland annat visades att Vägverket på ett tidigt stadium skrotade alternativ till den 21 kilometer långa och 25 miljarder kronor dyra motorvägen. Det så kallade kombinationsalternativet, som innebär förstärkning av vissa vägavsnitt, fortsatta trängeselavgifter och en ny järnväg för pendeltåg över Mälaren hade varit bättre ur så gott som alla synpunkter – hälsa, miljö, säkerhet, framkomlighet – men utreddes aldrig vidare. 

Miljörörelsen misstänker att det det handlar om påtryckningar från företagsintressen som vill ha ny mark att exploatera längs motorvägen.

Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö grillades ordentligt av reporten Johan Winberg. Och när Skogö hänvisar till en utredning av en tysk professor som ska visa att utsläppen i stort sett inte påverkas av om motorvägen byggs eller inte så ljuger han: Professorn har nämligen aldrig påstått det.

Vägverkets agerande framstår som väldigt tvivelaktigt. Men i slutändan är det inte Vägverket utan våra politiker som beslutar om förbifarten ska byggas. Så tveka inte att tala om för dem vad vi tycker, exempelvis genom att online-underteckna Klimatstarts upprop mot förbifarten

Moder Jord i klimakteriet

Kvinnor i Svenska kyrkan, en av Klimataktions medlemsorganisationer, kommer i början av november ut med en ny bok, essäsamlingen Moder Jord i klimakteriet (red Birgitta Nyrinder). Tolv kvinnor – präster, politiker, poeter med flera – med ett kritiskt förhållningssätt till de läror och livsstilar som har bidragit till klimatproblemen, diskuterar utifrån ett helhetsperspektiv bland annat rättvisa, andlig mater-ialism (mater betyder moder), ekofeminism och skapelseteologi. 

Boken kan beställas till introduktionspriset 100 kr från Arcus förlag, info@arcusforlag.se.

Kvinnor i Svenska kyrkan bjuder även in till panelsamtal och diskussion om boken under Interfaith Climate Summit i Uppsala den 28 och 29 november 2008. Deltagare i panelen är fyra av författarna: Birgitta Dahl (talman i riksdagen 1994-2002), Lotta Hedström (språkrör för Miljöpartiet 1999-2002), Helle Klein (präst och chefredaktör) och Kerstin Bergman (ordförande i Kvinnor i Svenska kyrkan). Moderator är Birgitta Nyrinder.

Fredagen den 28 november, kl 15.00-15.45 och lördagen den 29 november, kl 10.00-10.45 i Universitetshuset, Uppsala. 

Läs mer på www.kvinnorisvenskakyrkan.se.

Beteendevetenskapligt perspektiv på klimatfrågan 

Finns det en lycka bortom konsumism? Finns det en god och en dålig tillväxt? Hur kan vi styra beteenden till ett mer klimatvänligt sätt? Sådana frågor behandlas i Margareta Sandebo Erikssons bok Pyramidspelet – ett beteendevetenskapligt perspektiv på klimatfrågan.  

Margareta har länge varit engagerad i klimatfrågan och sammanfattar i boken sina erfarenheter, iakttagelser och tankar samt beteendevetenskaplig forskning. Margareta – även medlem i Klimataktion – presenterar gärna frågan i olika sammanhang och nås på margareta@klaralven.com

Lyckade lanseringar på många håll

Aktiva och formaliserade lokala nätverk av Klimataktion har hittills under hösten startat i Malmö, Stockholm, Uppsala, Umeå och Luleå. Gå gärna in på deras lokala hemsidor och läs mer. Klicka dig vidare från klimataktion.se

LÄS- OCH LÄNKTIPS

Metanskorstenar i Sibirien

Exempel på texter från Klimataktion:

Sensommaren är nuförtiden en skrämmande tid eftersom det då kommer rapporter om Arktis tillstånd. Trots att 2008 förmodligen inte kommer att gå till historien som något av de allra varmaste åren blev det första året på hundratusentals år då det blev möjligt att segla runt Arktis; såväl Nordost- som Nordvästpassagen var segelbara i september, och den arktiska isen en ö. 

Några som passade på att fara längs Rysslands nordkust var den svensk-ryska expeditionen ISSS08 (International Siberian Shelf Study 2008) som tog prover för att bland annat undersöka upptiningen av metanhydrater. Längs Sibiriens kust finns enorma mängder av den mycket potenta växthusgasen metan nedfrusen. När temperaturen stiger smälter metanhydraterna och gasen frigörs och bidrar då till ytterligare uppvärmning.

Tidigare har bland annat FN:s klimatpanel IPCC bedömt att metan i permafrosten visserligen är en stor risk men att avsmältning i större skala först kommer att inträffa när jordens genomsnittstemperatur har ökat med 2-3 grader. 

Den framstående ryske forskaren Igor Semiletov menar dock att det kan komma att ske tidigare än så. Han ledde expeditionen ISSS08 och efter fem veckors provtagningar i de sibiriska haven gjorde forskarna en häpnadsväckande upptäckt, som det går att läsa om på deras blogg: 

I går morse skulle så provtagningen äntligen avslutas. När vi vaknat upp och klev upp på bryggan mötte vi Igor med tydliga spår av nattens arbete men något nytt lyste i hans ögon. Han visade oss att en timme tidigare hade några märkliga reflektioner snappats upp på ekolodet och av ett seismiskt instrument. Nu var det som ett helt moln av reflektioner i hela vattenkolonnen på ekolodets skärm. Detta var inte ett sillstim. Samtidigt visade seismiken att i havsbotten var det en massa uppåtsträvande deformationer. En riktig metan hotspot. Reflektionerna i havsvattnet var från hela metanbubblor som steg mot ytan.

Även om vi tidigare hittat starkt förhöjda halter av metan upplöst i havsvattnet så var detta något helt annat. Här var alltså metanutflödet så starkt att metanet inte ens hann lösas upp i vattnet utan steg från havsbotten som metanbubblor upp till ytan. Naturligtvis användes ekolod och seismikdatan till att optimera platserna dit vi for för att ta detaljerade sediment och vattenprover.

Många villiga händer assisterade metanprovtagningarna denna sista dag. Proverna analyserades direkt ombord och mycket höga metanhalter (> 100 ggr bakgrund) uppmättes. Dessa "metanskorstenar" (vi fann flera under dagen) transporterar alltså denna starka växthusgas direkt upp i luften. Spännande men lite otäckt. 

Vi ser fram emot att arbeta på den stora utvärderingen av det totala materialet i vinter för att uppskatta hur stort det totala flödet av metan från de Östsibiriska kusthaven verkligen är. Detta är det för tidigt att uttala sig om ännu.

15. 450, 350, 280 ppm...

Hur stor höjning av halten koldioxid tål egentligen atmosfären på lång sikt utan att allvarliga skred ska drabba klimatsystemet? Sanningen är väl att ingen egentligen vet. Den förindustriella nivån var omkring 280 ppm (miljondelar), och idag är halten upp i 387 ppm och ökar med 2 ppm. 

En vanlig målsättning, fastställd av bland annat EU är 450 ppm, medan den kända forskaren vid Nasa, James Hansen uttalat att 350 ppm, alltså under dagens halt, vore säkrare. 

Nyligen uttalade sig en annan ledande klimatforskare, John Schellnhuber vid Potsdam Institute for Climate Impact Research om att allt över den förindustriella nivån är en stor risktagning på sikt. 

Även en liten temperaturökning kan sätta igång allvarliga klimatskred, så som metanutsläpp från smältande permafrost, och orsaka mycket mer allvarligt global uppvärmning, sade han enligt The Guardian.

Han efterlyser därför en global plan för att först stabilisera och sedan kraftigt minska atmosfärens halt av koldioxid. Det kan exempelvis ske genom att stora mängder biomassa bränns och koldioxidinnehållet lagras under jorden.

Se här: environment/2008/sep/15/climatechange.carbonemissions

16. Plan B 3.0

I september gavs Lester Browns uppdaterade klassiker Plan B 3.0 Uppdrag: Rädda jorden! ut på svenska av Addera förlag och författaren var själv här vid lanseringen vilket genererade många pressröster. Dessutom är boken ideellt översatt av Doris Norrgård Almström och Lars Almström. Båda medlemmar i Klimataktion.

Jag har läst en tidigare amerikansk utgåva och rekommenderar boken varmt. Lester Brown är väldigt konkret i sin beskrivning av jordens utarmning och i sina förslag till hur den kan räddas. 

En sak som dock känns främmande för mig är fokuseringen på befolkningsökningen som ekologiskt hot. Enligt vad jag har förstått är det ett vanligare argument i den amerikanska debatten än den europeiska.

Global News on Climate Action

För sådana som är väldigt intresserade av FN:s klimatförhandlingar har Naturvårdsverket nyligen startat ett nyhetsbrev på engelska: Global News on Climate Action med underrubriken The road to Copenhagen.

Nyhetsbrevet ska publiceras månatligen fram till Köpenhamnsmötet i december 2009 och täcka den internationella mediabevakningen av de frågor som är en del av Färdplan Bali, hälsar redaktören, Naturvårdsverkets Eva Smith.

Global News on Climate Action:4346514676474059467040/0