upp

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Ren Åker Ren Mat

Kemikaliesamhället

"Underkastelsen", kemikaliecocktail, barnmat och slammet . Stefans Jarls film "Underkastelsen" följdes av en diskussion där Jarl var närvarande tillsammans med en rad företrädare för kampen mot kemikaliesamhället. Själva filmen var utmärkt men med ett mycket allvarligt budskap.


  Gunnar Lindgren: |2010–05–10| En rad forskare från hela världen tecknade en bild av hur vi sakta förgiftar våra kroppar, spermier och fortplantning, könstillhörighet, navelsträngsblod, hjärnans utveckling, modersmjölk osv osv. 

Många av de problem hos barn och ungdom som vi ser omkring oss, misstänks av de ledande forskarna ha samband med denna kemikaliebelastning, exempelvis koncentrationssvårigheter, överaktivitet, allergier, inlärningssvårigheter, ADHD, nedsatt intelligens, missbildade könsorgan hos pojkar, barncancer etc. Situationen är allvarlig när det gäller vår framtid.

Våra nyfödda och små barn har de högsta halterna av miljögifter i sitt blod. Mamman får lägre halter sedan hon överfört dem till sina barn genom amningen. Det är svårt att se något ljus framåt om vi inte bryter denna utveckling.

HORMONSTÖRANDE ÄMNEN

Det som gjorde starkast intryck på mig är hur man i flodmynningar och nedströms reningsverken, enligt många undersökningar, kan se förändringar på fiskar och andra organismer vid oerhört låga halter av hormonstörande ämnen i vattnet. Det gäller exempelvis reproduktion, missbildade könsorgan etc.

Den stora huvuddelen av sådana ämnen fångas dock upp vid våra allt effektivare reningsverk. IVL i Sverige har undersökt många avloppsslam i ett screening projekt och där hittar man de verkligt höga halterna. När vi äntligen lyckats samla ihop alla kemikalierna och miljögifterna i slammet – ett sätt att försöka avgifta samhället – så vill reningsverken sprida ut dem igen, på det mest olämpliga stället, vår livsmedelsproduktion.

Enbart östrogena substanser finns i sådana mängd i slammet att slamspridning i vår livsmedelsproduktion motsvarar cirka 5.000–10.000 p-piller per hektar.

Ingen effektiv samling av myndigheter, politiker, LRF eller Lantmännen har hittills lyft ett finger för att stoppa detta. Tvärtom arbetar Naturvårdsverket, LRF och Lantmännen aktivt för att spridningen av kemikalier, miljögifter samt läkemedelsrester och hormonstörande ämnen skall öka genom att de står bakom slamspridningen.

oacceptabel kemikaliecocktail

Vi vet sedan tidigare att stora delar av denna kemikaliecocktail samlas upp också i djurens fettvävnad och utsöndras med mjölken på samma sätt som hos de ammande mammorna. 

Men alla dessa ämnen analyseras inte i mjölkprodukter. Då modersmjölk-

ersättning görs av mjölkpulver och innehåller förhållandevis mycket fett, så finns misstanken att här finns också denna kemikaliecocktail. Det är helt oacceptabelt att alla ämnena i slammets kemikaliecocktail inte analyseras och har gränsvärden, vare sig hos mejerierna eller hos Livsmedelsverket. 

Det finns tyvärr tecken som tyder på att svensk konsumtionsmjök och andra mejeriprodukter samt modersmjölkersättning innehåller betydande halter av östrogena föroreningar. Den känsligaste gruppen i befolkningen är pojkar innan puberteten.

SLAMODLAD SPANNMÅL

Det foder som bönder köper från Lantmännen till sina mjölkkor består av slamodlad spannmål. Detta företag har med andra ord ett stort ansvar för denna fråga då man är en pådrivande kraft i slamspridningen och är medlem av slamföretaget REVAQ. De producerar också mjöl, spannmålsprodukter m m genom olika varumärken.

Det återstår nu att undersöka vilka av slammets tusentals ämnen som finns i mejeriprodukter, kött, ägg, barnmat, spannmålsprodukter osv. Det är ett faktum att många av kamikaliecocktailens ämnen finns i allas vårt blod. De måste komma från någonstans och livsmedlen är en viktig transportväg.

Jag ber att de läsare av mina artiklar, som känner till något om förekomsten av miljöföroreningar i animaliska livsmedel eller spannmålsprodukter hör av sig. Om inte slammet och andra föroreningar, som är möjliga att undvika, snarast försvinner från vår livsmedelsproduktion, kommer vi i Ren Åker Ren Mat att be er om mindre ekonomiska bidrag för att genom omfattande analyser ta reda på innehållet av den mat vi äter – i synnerhet barnmat och modermjölkersättning. 

OMEDVETEN ANINGSLÖSHET

I nästa brev kommer jag att närmare beskriva vad vi föräldrar, hälsomedvetna människor, skolor, daghem och vården m fl kan göra för att få slamfri mat.

(Observera att genom ett förfarande med s k "karenstider" kan ekologiskt odlad och Kravmärkta livsmedel vara framställda på tidigare slamspridd odlingsmark, där persistenta miljögifter finns kvar. Den ekologiska odlaren är troligen ovetande om detta.)

Läs mer!

www.gunnarlindgren.com