SAMHÄLLE & POLITIK

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Solen kan ge den energi vi behöver.

Energi & ekonomi

Kärnkraftens kostnader

Kostnaderna för avfallshanteringen står skrivet i stjärnorna, för ingen vet vad som händer under de miljontals år som det tar för radioaktiviteten att försvinna. Lägger man till vad det kostar att bryta uranet, tillverka bränslet och riva de gamla reaktorerna så blir summan astronomisk. Kan detta verkligen vara en lönsam affär?


  Göran Bryntse |2009-09-02|  Kärnkraften är i dag dyrare än någonsin och klart dyrare än alternativen vindkraft, solenergi och biokraft. Det beror bland annat på ökade kostnader för säkerhet och för byggmaterial. Också bristen på kompetenta reaktorbyggare bidrar, vilket det nya reaktorbygget i Finland är ett tydligt exempel på.

Chefen för det statliga franska elbolaget Electricité de France (EdF) – som helt dominerar den franska elmarknaden – Pierre Gadonneix, bedömde i Le Figaro i slutet av september 2008 att en ny reaktor av samma typ som ovannämnda finska, EPR (European Pressurized-water Reactor), skulle kosta någonstans mellan 5 och 6,25 miljarder euro. Det motsvarar 55–70 miljarder svenska kronor. 

Mot bakgrund av att reaktorerna nästan alltid blivit betydligt dyrare än de bedömningar som gjordes innan bygget kom i gång, så torde dessa kostnadsuppskattningar med stor sannolikhet vara i underkant.

Sammanfattningsvis skulle således en ny svensk reaktor kosta minst 70 miljarder kronor att bygga. Till detta ska läggas bränslekostnader, övriga driftskostnader, rivningskostnader, avfallskostnader med mera. Och så var det avfallet…

Avfallskostnaderna för det svenska avfallet går egentligen inte att uppskatta eftersom ingen vet hur världen kommer att utvecklas de närmaste miljontals åren.

Kostnaderna enligt den i Sverige förordade, men undermåliga, så kallade KBS-3-metoden, blir i alla fall inte under 100 miljarder kronor enligt aktuella bedömningar, om allt fungerar enligt kärnkraftsindustrins önskedrömmar. 

I Japan räknar man med avfallskostnader på 5 öre/kWh, vilket är fem gånger mer än vad det svenska kärnkraftsetablissemanget räknar med. 

Om Sverige skulle hantera avfallet på samma sätt som i Japan (bland annat hänsyn till jordbävningar) skulle de totala avfallskostnaderna knappast understiga 300 miljarder kronor. Rivning av nuvarande reaktorer kan komma att kosta lika mycket som att bygga nya eftersom rivningen blir mycket besvärlig på grund av all radioaktivitet. 

Det finns inget trovärdigt underlag ännu för rivningskostnader, men de lär inte hamna under 100 miljarder kronor för våra nuvarande reaktorer. I England räknar man med kostnader på över 1 000 miljarder kronor för rivning av landets 20 reaktorer och övriga nukleära anläggningar.

I USA diskuteras också kärnkraftens kostnader. Amory Lovins vid Rocky Mountains Institute gör bedömningen utifrån Moodys prisindex för ny kärnkraft, 7 500 dollar/kW, att en ny reaktor skulle leverera elenergi för cirka 15 cents/kWh, motsvarande 1,25 kronor per kilowattimme. Ett sådant pris är mer än dubbelt så högt som kostnaden för ny vindkraft i USA, cirka sex cent/kWh.

Underskattade kostnader

I Sverige presenterade Elforsk 2008 en egen studie av kärnkraftens kostnader. Elforsk är ett institut som i huvudsak försörjs av kraftindustrin.

Elforsk kom fram till kostnaden för ny kärnkraft till 33 öre/kWh. Denna uppgift refereras ofta av de svenska kärnkraftsvännerna.

Om man tittar lite närmare på denna studie så visar det sig att Elforsk systematiskt underskattar alla kostnader för ny kärnkraft. Som exempel kan nämnas uppskattningen av byggkostnaderna: 1 600–2 000 dollar/kW. Det kan jämföras med ovannämnda kostnader för Olkiluoto-reaktorn, 5,5 miljarder dollar.

Med dagens relation mellan euro och dollar, cirka 1,3, så blir enbart byggkostnaderna för den finska reaktorn på 1 600 MW således cirka 4 500 dollar/kW. 

Elforsks rapport är en skandal och borde förpassas till papperskorgen.

Förnybart är billigare

Andra amerikanska bedömningar visar också på liknande kostnader. Keystone Institute kom i juni 2007 fram till bedömningen 11,5–14 cent/kWh. Enligt Florida Power & Light, som övervägt att bygga ett kärnkraftverk, är ny kärnkraft minst tre gånger dyrare än vindkraft. Solceller kan köpas för 1 000 dollar/watt av till exempel Nanosolar eller First Solar och den snabba teknikutvecklingen för solel borgar för att dessa kostnader kommer att sjunka ytterligare de närmaste åren.

Vindkraften ligger på ungefär samma kostnader, cirka 1 000 dollar/kW, och även där leder teknikutvecklingen till allt lägre priser.

Så om vi levde i en marknadsekonomi vore valet självklart, satsa på förnybara energikällor och undvik kärnkraft, för vad den egentligen kostar i slutändan står skrivet i stjärnorna.

Göran Bryntse är tekn Dr i pappersteknik, 

och ordförande i Folkkampanjen 

mot kärnkraft och kärnvapen.