Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Kardinal George Pell utsattes för oerhörda trakasserier när maffian försökte krossa honom.

Foto: CNA

VATIKANENS EKONOMI

Kardinal Pell

Kvinnor rensar i Vatikanen

Påve Franciskus tog omedelbart tag i maffians intriger inom den katolska kyrkan när han installerats som Påve. Till medhjälpare tillsattes kardinal George Pell. Maffian försökte krossa honom.

Paul Lindberg: |2021-01-18 Vatikanens historia har kantats av intriger. Men aldrig förr har en Påve så eftertryckligt tvingat fram resultat för att städa kyrkan och hålla rent.

Kardinal George Pell fick uppdraget av Påven och tillsatte välutbildade kvinnor med bred erfarenhet av bland annat ekonomi och juridik. Pell uttryckte det: Kvinnor med klara huvuden hjälper män att rensa upp Vatikanens ekonomiska utsatthet. Framgångarna har resulterat till att ljusskygga kopplingar till maffian slås ut med kvinnlig kunskap och kraft. Det kan man kalla för katolsk historia.

Kardinal Pells utsatthet

Kardinal Pell utsattes av maffian som försökte göra honom skyldig till kriminella handlingar. Bland annat arrangerades ett falskt anklagande om att Pell hade våldtagit unga pojkar, men med falska vittnen.

Pell fängslades, men utfallet visade att Pell var helt och hållet oskyldig. Härvan resulterade till att otaliga maffiamedlemmar tillsammans med korrumperade tjänstemän avslöjades in på bara kroppen och många kunde ställas inför domstol.

Maffian har ett fasansfullt grepp inom ekonomi, politik inom den kriminella verksamheten. De introverta sammanhangen utgör möjligheterna. Politiker har många gånger varit insyltade i olika kriminella processer då de försökt hindra polisen för att kunna åtgärda brotten. Och så är det än idag runt om i världen.

Påvens mandat

George Pell agerar inom Franciskus mandat och de introducerar kvinnan i ansvaret för kyrkans nödvändiga gemenskap på lika villkor. Den öppnade insynen och demokratiseringen gör stora framsteg. George Pell berömde kvinnorna i de nya befattningarna: "Den höga kompetensen som kvinnorna visat med sin stora yrkesbakgrund har möjligtgjort avgörande förändringar".

George Pell anklagades för sexuella övergrepp, vilket till slut rättsligt förklarde var en lögn och utförts av maffian tillsammans med kriminella hantlangare inom kyrkan. Pell frikändes i år och misstänks inte längre på några punkter.

Pell har nyligen föreslagit en inordning för katolska kyrkan: "Skapa en genomskinlig kultur i den katolska kyrkan." Han tog också upp förslaget om att få ekonomisk transparens i Vatikanen och de katolska stiften och alla församlingarna. "Det gäller att släppa in ljuset på dessa områden – om det är en röra, är det bra att veta om det " uttryckte Pell.

Brist på öppenhet och kompetens

George Pell säger att han är anhängare av offentlig granskning av stift och församlingar. Han menar att granskning är möjligt i stort sätt för alla situationer. Det finns en allmän kunskap av utbildade lekmän som vill granska vart alla pengar tar vägen, exempelvis.

Skandalen med en kardinals fastighet i London, som köptes av kyrkans pengar, för honom själv då han besöker London, utgör en ren skandal. Och kardinalen fick också sparken av Franciskus själv.

"Det finns en nära koppling mellan inkompetens och att bli rånad", kommenterade Pell. "Om du har kompetenta människor på plats som vet vad de gör är det mycket svårare att bli rånad." "En fara är naturligtvis om den oansvarige inte förstår att du är en kyrka och inte ett företag." "Den första prioriteten är inte ekonomisk vinst, utan vård av fattiga, olyckliga, sjuka med socialt bistånd," enligt George Pell.

13 månader i fängelse

George Pell anklagades 2018 för flera sexuella övergrepp på unga pojkar. År 2020 friades han på alla anklagelser av högsta Domstolen i Australien, som är Pells hemhörighet. Han förklarades som helt oskyldig på alla punkter och borde inte alls ha anklagats av åklagaren, eftersom det inte fanns några trovärdiga bevis över huvudtaget.