SAMHÄLLE & POLITIK

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Årtiondens diskussion om elbrist borde vara över... 

Sveriges elöverskott 

Kaos i kontrollrummet

Kaos i kontrollrummet. Nödlarm som inte fungerar. Kylvatten som snabbt sjunker i reaktortanken. Det var inte länge sedan kärnkraftverket i Forsmark var nära en katastrof. Ägaren Vattenfall tonade ner betydelsen och många medier trodde till en början på den versionen. Först senare avslöjades hur allvarligt tillbudet varit.


  Mathias Forslöf, Greenpeace:  |2009–01–12|  I Tyskland var granskningen hårdare från början. Där har Vattenfall förlorat mycket av sitt förtroende efter allvarliga säkerhetsbrister i reaktorerna.

Nu har pr-kampanjen dragit igång igen för ny kärnkraft i Sverige. Frågan är var den kritiska granskningen finns denna gång?

Hur ska vi använda överskottet?

Energimyndigheten berättade sommaren 2008 att vi snart kommer att ha ett stort elöverskott. Det byggs vindkraft för fullt samtidigt som effekten ökar i befintliga kärnkraftverk. Sverige har alltså helt andra förutsättningar än Storbritannien, där olja och gas från Nordsjön är på väg att ta slut.

Årtiondens diskussioner om elbrist borde vara över. Frågan är i stället hur vi ska använda överskottet. Ska kraftbolagen exportera el till kontinenten och tjäna ännu mer pengar? Eller ska vi använda framgångarna med den förnybara elen för att stänga reaktorer och visa att det går att ställa om energisystemet? Kanske är det för att blockera den diskussionen som förslag om nya kärnkraftverk nu dyker upp?

Inga nya reaktorer behövs

Regeringens utspel om att bygga fyra reaktorer svarar inte mot något energipolitiskt behov. Därför måste de konstruera ett sådant genom att argumentera för mängder av elbilar och mot förnybara fordonsbränslen. Vad säger centerpartisterna om det?

Nej, det behövs inga nya reaktorer. Tvärtom är skälen mot kärnkraften starkare än på länge. Tillbudet i Forsmark borde fortfarande vara en varning om säkerheten. Avfallsproblemen är inte lösta. Kärnvapnen sprids över världen i nära samband med utbyggnaden av civil atomkraft. Iran är ett av flera exempel.

Kostnaderna talar också emot kärnkraften. Anhängarna pratar inte längre så mycket om Finland. Kan det bero på att den nya reaktorn i Lovisa blivit mycket dyrare än beräknat?

Skyddet mot terrorattacker är fortfarande dåligt vid de svenska kärnkraftverken. Dessutom är uranet en bristvara, priset har stigit kraftigt den senaste tiden. Striden om kärnkraftens bränsle kommer att bli lika hård som kampen om oljan. Det ökar pressen på uranbrytning även i Sverige, med stora risker för hälsa och miljö.

Sverige kan påverka andra

Kärnkraften är ingen lösning på klimatproblemen. Inte ens med en kraftig utbyggnad kan uranet ge mer än en bråkdel av världens elbehov. Förnybar el och hushållning är viktigare. Det är där Sverige måste gå före och sätta ett exempel som andra kan följa.

Använd elöverskottet och stäng minst två reaktorer under nästa mandatperiod. Satsa på energieffektivisering och förnybart. Så kan Sverige påverka andra, inte genom att öka beroendet av kärnkraften ännu mer.