IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

En verklig situationsbild när orkanen Sandy gick in över New York. Skadorna blev värre än vad som befarades.

COGITO

Kan klimatapatin brytas?

Krafttag för meningsfull handling

Världsbankens nya rapport Vrid ner värmen – varför en fyra grader varmare värld måste undvikas är en ordentlig larmsignal adresserad till världens regeringar som sammanstrålade i Doha, Qatar för årets klimattoppmöte. I rapporten slås fast att trots lösa förbindelser om tvågradersmålet är vi nu snarare på väg mot fyra graders uppvärmning, kanske så snart som om 50 år. Och fyra grader är, utan att gå in på detaljer, inget trevligt scenario.


 Rikard Warlenius: |2012-11-24Världsbankens nya rapport Vrid ner värmen – varför en fyra grader varmare värld måste undvikas är en ordentlig larmsignal adresserad till världens regeringar som nästa vecka sammanstrålar i Doha, Qatar för årets klimattoppmöte. I rapporten slås fast att trots lösa förbindelser om tvågradersmålet är vi nu snarare på väg mot fyra graders uppvärmning, kanske så snart som om 50 år. Och fyra grader är, utan att gå in på detaljer, inget trevligt scenario.

Innehållet i Världsbankens rapport påminner om det seminarium som Cogito, tillsammans med Världsnaturfonden och What Next Forum, arrangerade för ett par veckor sedan där den brittiske klimatprofessorn Kevin Anderson målade upp en lika skrämmande framtidsbild (se vår rapport Klimatförändring bortom farlighetens gräns. Brutala siffror och skört hopp). 

Det verkligt uppseendeväckande i Världsbankens rapport är alltså inte innehållet, utan avsändaren. För en institution djupt insyltad i ”The Washington Consensus” – de senaste decenniernas utvecklingspolitik baserad på avreglerad världsmarknad och fossilbränsledriven hyperexploatering av arbetskraft och naturresurser – kan detta i bästa fall signalera en omsvängning. Rapporten kan heller inte enkelt viftas bort av de nyliberala ekonomer som tillhör Världsbankens stödtrupper.

Just tack vare avsändarens ställning har Världsbankens rapport fått ett visst genomslag, med artiklar i alla ledande svenska nyhetsmedier. Det intressanta är att se hur ett så pass kraftfullt budskap – av apokalyptiska proportioner – tas emot av en nyväckt opinion. Genuin oro uttrycks, men nyheten petades snart ner på agendan av mer närliggande händelser som krisen i SAS. Detta följer ett djupt besvärligt mönster som nu diskuteras inom samhällsvetenskapen.

Hur kommer det sig att människors och politikers vilja och förmåga att verkligen göra något är så pass begränsad när vi ställs inför klimatförändringens gigantiska hotbild? Tidigare har de flesta forskare förklarat det med brist på information. Människor inser helt enkelt inte vidden av klimathotet, så om vi bara informerar tillräckligt mycket och väl så kommer politisk och individuell handling att följa.

Men denna modell håller nu på att överges, bland annat tack vare Kari Marie Norgaards nya och banbrytande bokLiving in Denial. Climate Change, Emotions and Everyday Life. För som hon konstaterar finns visst en och annan skeptiker eller okunnig kvar, men de allra flesta känner numera väl till klimathotet – och även de/vi gör väldigt lite för att försöka stoppa hotet. Det tycks till och med finnas ett omvänt samband mellan kunskap om klimatfrågan och beredskap att göra något åt det. Ju mer vi vet, desto mindre är vi beredda att agera.

Detta spelar in i en annan sociologisk observation: Tendensen att människor slutar att bry sig om klimatfrågan när de inser att det inte finns en enkel lösning på problemet. Den psykologiska termen ”kognitiv dissonans” används ofta som förklaring. En dissonans uppstår när en aktör har två tankar (kognitioner) som är inbördes oförenliga. Det är en obehaglig upplevelse som bara kan lösas genom att den ena kognitionen ändras. Om vi enbart känner maktlöshet och frustration inför klimathotet är det därför troligt att vi slutar fundera på det.

Det är en förklaring till varför även den här nyheten – den lilla saken att om att vi inte gör en drastisk omställning snart kommer våra barn leva i en klimatkaotisk värld – kommer att klinga av och våra tankar riktas mot något annat. Den förestående julhandeln, till exempel.

Det mest näraliggande alternativet, så vitt jag kan se det, är att ett kraftfullt politiskt projekt lanseras – och jag tror att det måste komma från människor i ledande ställning – som visar att detta är på allvar, och att vi kan göra något.

En gemensam ansträngning, inriktad på en konkret och långtgående grön omställning av Sverige, skulle både sänka utsläppen och därmed åtminstone något mildra klimatförändringen, men faktiskt också kunna ge de ringar på vattnet som i slutändan spelar roll även på ett globalt plan. 

Endast genom att länka allas vår oro till meningsfull handling kan vår apati brytas och den enda kraft som har förmågan att i sista minuten stoppa klimatkatastrofen – vi vanliga människor – släppas loss.

Rikard Warlenius är medarbetare i Tankesmedjan Cogito  

Läs rapporten:

Klimatförändring bortom farlighetens gräns. Brutala siffror och skört hopp