IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Överbefolkning? Eller är jorden överbelastad?

Foto: PhotoDisc

DEMOGRAFISKA SLUTSATSER

Vad händer med överbefolkningen?

Finns det för mycket människor på jorden?

På Svenska Dagbladets debattsida ”Brännpunkt” kunde man den 22 oktober läsa att nu är det hög tid att göra något drastiskt åt jordens befolkningstillväxt. Om inte detta sker kommer verkligheten själv, det vill säga jorden i detta fall, att själv ”ta hand om problemet” och det på ett ”väldigt otrevligt sätt”. Det kanske mest intressanta med denna artikel är inte innehållet utan undertecknarna, varav en är Secretary General för något som heter European Cultural Parliament och före detta svensk ambassadör, medan den andre är copywriter, kommunikationsstrateg och varumärkesbyggare. En annan fråga gäller Svenska Dagbladet, denna högkvalitativa tidning, som i rationaliseringsivern verkar ha rationaliserat bort sitt omdöme.


 Ulf Svensson: |2012-10-23Ingen kan ignorera befolkningstillväxtens påverkan på jordens resursbalans. Men det finns ett antal fakta som inte kommer med i denna artikel och som gör att man funderar på vad de båda debattörerna är ute efter. Några av dessa faktaexempel är följande:

1. Medellivslängden ökar på jorden. I dag är den över 60 år och av alla barn som föds i Sverige under 2000-talets början kommer enligt forskarna mer än 50 procent att bli över 100 år gamla.

2. Antalet barn som dör i ung ålder minskar också drastiskt över i princip hela världen.

3. Antalet födda barn per kvinna minskar.

4. Från att vi haft accelererande befolkningstillväxt har trenden nu vänt vilket gör att till exempel FN nu talar om en stabiliserande världsbefolkning på drygt 9 miljarder människor.

5. I världen i dag slängs nästan hälften av all mat som produceras. Dessutom är livsmedlen dåligt fördelade där en stor del av jordens befolkning är överviktiga och felnärda, medan andra är undernärda. Skulle vi dessutom äta mindre kött, som kräver 75 procent av åkermarken för att producera kött, mjölk mm, skulle matproblemet nästa helt försvinna.

6. Mycket av maten skulle i dag kunna odlas där folk bor, det vill säga i städerna. Skulle vi dessutom göra om kretsloppet från kvittblivning till återföring och resurseffektiva system, kan vi odla utan att göra våld på ändliga resurser.

7. Överbefolkade områden finns bland annat inom Europa. Det mest befolkade landet i världen är Monaco med en befolkningstäthet på 16 688 mätt som invånare per kvadratkilometer. Därefter kommer Singapore med 6 570 invånare per kvadratkilometer. Även Nederländerna ligger högt på denna lista med 399 inv./km2. Inga direkta fattiga länder. Sverige kommer ganska långt ned på denna lista, nämligen 157 plats med 20 inv./km2.

8. Från Nederländerna, eller Holland, kommer fler och fler och bosätter sig i Sverige. Man värdesätter vår natur samt öppna landskap vilket gjort att många flyttat till Dalsland och Värmland, som dessutom är i behov av fler innevånare.

9. De flesta av oss bor numera i städer. Numera, sedan 2008, bor den genomsnittlige världsmedborgaren i en stad. I England skedde denna händelse, att fler bor i städer istället för på landsbygden, år 1870 och i Sverige 1930.      

10. Strikt står städerna för 2 procent av världens landyta och inrymmer mer än 50 procent av befolkningen. I städerna förbrukas 75 procent av all energi och här sker 80 procent av alla koldioxidutsläpp. 

11. Eftersom våra städer inte svävar runt i ett eget universum är procentsatserna något missvisande. En stad behöver till exempel ett stort omland för att både försörja invånarna och bli av med olika typer av avfall. Men, det finns mycket goda möjligheter att effektivisera olika processer inom en stad och göra den mindre beroende av sitt omland, där energi och mat är två hörnstenar.

12. Alla storstäder i världen växer inte. Städer som Budapest, Milano, Rom, Turin och en rad städer i Ryssland, Ukraina, Busan i Sydkorea med flera minskar just nu sina befolkningar. 

13. Dessutom ska man ha med i sina beräkningar av överbefolkningsproblematiken de så kallade ekologiska fotavtrycken, som är ett mått på hur mycket personer i olika delar av världen konsumerar av våra gemensamma tillgångar. När man gör det framträder en bild där det är de stora, västliga industriländernas befolkningar som är de största ”bovarna” i sammanhanget. Dessutom konsumeras mer och mer kött hos medelklassen runt om på jordklotet vilket är en faktor som har stor påverkan på energi- vatten- och markkonsumtion och därmed på livsvillkoren för oss alla.  

VILKA KRAFTER ORSAKAR ÖVERBELASTNINGEN PÅ JORDEN?

Ovanstående uppräkning kan göras lång, mycket lång, som sätter ett nytt perspektiv på de åsikter som de båda artikelförfattarna för fram. Kort sagt: jag undrar fortfarande vad dessa båda herrar är ute efter. Det finns massor av uppgifter att ta sig an för oss med överskottsresurser. Och slutligen, varför har organisationen European Cultural Parliament en massa supportrar som stoppar in pengar, för det är väl det som menas med följande skrivning:

"The European Cultural Parliament is supported by contributions from:” Eller är det annan support, och i så fall vad? Exempel på organisationer från Sverige är följande:

The Bank of Sweden Tercentenary Foundation (Riksbankens Jubileumsfond), www.rj.se

The Foundation Culture of the Future, www.framtidenskultur.se

City of Gothenburg

Region Västra Götaland

Gothenburg & Co

University of Gothenburg

The Swedish Institute, www.si.se

Volvo AB , www.volvo.com

Slutligen finns Tällberg Forum med som ”Friends”, som är några man har ett mer uttalat utbyte med.