Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Bilden symboliserar den forskande vetenskapens framgångar  och som i dag innehar den nödvändiga kapaciteten för att kunna hindra en stor del av det som hotar planeten. Hindret ligger hos politiken.

Foto: NASA

RIKARE LIV CIVILISATION

Jobb och klimat – ett oumbärligt relationskomplex

Nödvändigheten: Jobben före klimatet – eller i samförstånd? Om en industriell orsak resulterar till global uppvärmning så måste det konsekvent åtgärdas. Vilket för närvarande inte görs – men som nödvändigtvis måste utföras! Och vad måste då inbegripas?

Paul Lindberg: |2021-10-16| När den globala uppvärmningen tagit över klimatet så finns det heller inte längre något behov av arbetskraft över huvudtaget. Den globala uppvärmningen är hotet som då står över det mesta på planeten. Nu tror jag inte att det för närvarande är värt så mycket att försöka rangordna de olika behoven med varandra i denna världsliga melankoli. En sådan rangordning kan mest vara ett pjoller för en partipolitisk  handlingsförlamning. Och så ser den politiska destruktionen faktiskt ut runt om i världspolitiken angående klimathotet – i stora drag.

En av de största hoten mot planeten genom mänsklighetens historia är utan tvekan den globala uppvärmningen, och vars bekämpning och lösning inte kan kringgås på något sätt. Och då gäller det att den globala uppvärmningens lösning i princip måste ha högsta prioritet för att rädda alla andra viktiga nödvändigheter framöver. Den globala uppvärmningen måste av människan hindras – människans skapelseverk blir annars hennes undergång!

Det bästa med världspolitiken är att de lät FN låta IPCC överlämna den vetenskapliga forskningens främsta kunskap för klargörandet av klimattillståndet och för dess lösningar – vilket nu har slutförts.

Det sämsta med världspolitiken är att de nu inte tycks ta vara på vad som framkom och offentliggjorts av IPCC:s experter.

Jobben för klimatet i samförstånd

Politiken i världen agerar mest på ett traditionellt vis och med vissa och olika konsekvenser. Politiska partier är låsta med sina traditionella löften för respektive målgrupper och tycks vara gripna av handlingsförlamning i stor omfattning angående de största frågorna för mänskligheten – vad det gäller den globala uppvärmningen. Politiken agerar kraftlöst inför den globala uppvärmningen och tvingade över klimathotets problemkris av nödvändighet till FN som omedelbart tillsatte det klimatvetenskapliga organet IPCC. Inför klimathotet har vetenskapen tagit fram all kunskap om klimatsituationen för närvarande och föreslagit vilka åtgärder som måste användas för att omedelbart igångsätta livsnödvändiga åtgärder. Programmen för åtgärdspaketen har av vetenskapen lagts på borden av IPCC för att omedelbart kunna minska klimathotet.

Klimathotet bekämpas för jobben och livet på jorden

Att säga att jobben går före klimatet är en klyscha som gäller en värdesatts för ett parti i ett politiskt nu – för att hålla ihop ett korporativt sammanhang. Det är dagspolitik inför ett politiskt val, exempelvis. Men i ett realistiskt förhållande med en global uppvärmning som gäller den veteskapliga hjälpen för en rehabilitering, så är det primära och det mest verkligt önskvärda för livet att förståndet kräver realiseringen av IPCC:s förverkligande av åtgärder nu!

Det största hindret för att värna klimatet utgörs av den nuvarande världspolitiken!