Monumentalskulptur i högrelief, vänskapssymbolism, utfört med olika stenarter, detalj. Willumsen Museum, Frederikssund. Konstverket var avsedd för en hotellfoajé i New York.

Foto: Paul Lindberg

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

WILLUMSEN MUSEUM, FREDERIKSSUND

JF Willumsen

Och fantasins värden

Jens Ferdinand Willumsen tillhör de stora konstnärerna från Norden. Han var en av de mest mångsidiga konstnärer i Danmark. Under hela sitt liv var han den ständiga brännpunkten vad det gäller de konstnärliga frågorna och ståndpunkterna. Han levde utomlands största delen av sitt liv, och var aktiv konstnär över 70 år och prövade på alla möjliga olika konstuttryck. 


 Paul Lindberg: |2014-09-18Willumsen arbetade som målare, tecknare, grafiker, keramiker, skulptör, arkitekt och fotograf. Han använde praktiskt taget alla konstnärliga gebit, och som han tog till sitt förfogande. Han experimenterade med både form och material – att måla var det huvudsakliga mediet. Han målade hela livet, och målningarna är den i särklass största delen av hans produktion. I sitt tematiska återgivande, allt från årtionde till årtionde, återspeglades många färggranna variationer, som han arbetade med. Varje gång Willumsen hade fått tag på en ny form, lämnade han de erfarenheter som gjorts tidigare på jakten efter nya utmaningar.

Willumsen var gift två gånger. Första gången 1890 med skulptören Juliette Meyer. De hade tillsammans sönerna Jan Beagle 1891 och Constance 1895. År 1898 upplöstes deras samlevnad och Willumsen flyttade hemifrån. Han hade 1897 i samband med sitt uppdrag som konstnärlig ledare på porslinsfabriken Bing & Gröndahl träffat skulptören Edith Wessel. I det nya äktenskap fick de döttrarna Ingemor Gersemi, 1906 och Anne-Mathilde, som kallas Anse, 1909.

Runt 1930 började Willumsen ett förhållande med den franska dansaren och konstnären Michelle Bourret, två års samlevnad med Edith hade upphört. Förhållandet varade fram till hans död.

Dessa tre kvinnor som alla var konstnärer, stödde och hjälpte Willumsen i hans konstnärliga sysselsättningar, och han använde dem ofta som modeller i sina konstverk. Även Willumsen mor var ett stöd för Willumsen fram till hennes död 1899.

JF Willumsen dog 1958 i Cannes. Han är begravd i museets park med sin andra hustru Edith Willumsen.

Willumsen Museet tog form genom att Willumsen gav sin samlingen till den danska regeringen 1947 – hela samlingen av sina egna verk, hans privata samling. Dessutom gamla samlingen, liksom enorma arkiv av fotografier, böcker, brev, dagböcker, anteckningar och dokument. Museet representerar arvet av ett omfattande dokumentärt material för belysningen av Willumsen.

Nya förvärv kompletterar den befintliga samlingen. Willumsens privata konstsamlingar fanns med år 1957 vid öppnandet av museet med dyrgripar av exempelvis 1659-talsverk, som idag rymmer ca 5.000 konstverk. Utställningen visar också några av Willumsens verk som deponeras på JF Willumsen museum av både inhemska och utländska museer.

Museet drivs av Frederikssund stad, med stöd från staten. Och öppnades 1957 i en byggnad avsedd för ändamålet av arkitekten Tyge Hvass. Willumsen själv hade ingen egen koppling till Frederiksund men hans fars familj kom från området. Willumsen farfar bodde som barn i närheten, inte långt från museet.

Redan på 1920-talet, arbetar Willumsen med planer att etablera ett museum i Köpenhamn, och under de kommande decennierna kämpade han förgäves för dessa planer. I ett gåvobrev från 1943 nämns först idén att placera museet i Frederikssund. Och när staten och Köpenhamns kommun inte ville ansvara för museet i huvudstaden, var det Frederikssund, som tog chansen.

Den 93-årige Willumsen var inte närvarande vid invigningen i april 1957. Han fick aldrig se museet eftersom han bodde i södra Frankrike och var för sjuk för att göra resan till Danmark.

År 2005 utökades museet till nästan tredubbla storleken med en ny flygel, ritad av arkitekten, professor MUST Theo Mountain. Med den nya tillbyggnaden, fick museet nio utställningshallar, ett Junior Museum, öppna magasin, en självbetjänings café och andra förbättrade besöksanläggningar.

Den nya tillbyggnaden, som med sin vackra uttryck bildar en varierad miljö för konstverken, har gett möjligheten att ställa ut fler av  Willumsen konstverk, med arbeten från den "gamla samlingen", men också exempel från hans fruars konstnärliga produktion. Det kommer att fortsätta att hållas en rad olika utställningar i museibyggnaden.

Den ursprungliga flygeln från 1957 är cirka 700 m2, medan den nya flygeln är på ca.1.300 m2. Byggnaden har kostat cirka 35 miljoner. kr., och finansieringen fick medel från 25 olika fonder, statliga och från staden Frederikssund. Willumsen Museum har faktiskt mycket av Museet Louisiana över sig, miljön och arkitekturen. 

Hungern bjuds till bordet – i fantasins värld.

Idyllen i trädens skugga.

Det nordiska glädjeljuset, Skagernmåleriet.

I drömmarnas värld, och kläderna inom räckhåll.

Boule pétanque

Tvätt vid torgbrunnen.

Arab, får och tiggare.

Venedig, Palazzo Balbi.

Venedig, underhållning på San Marcoplatsen.

Den flygande Willumsen, självporträtt.

Nattvarden.

Baksidan av Willumsen Museum.

Willumsen var själv en stor konstsamlare. Ur samlingen Herdarnas tillbedjan av El Greco.

Självporträtt, 1881.

Korsets påverkan.

Familjeidyll hos familjen Willumsen

Trädgården

Barndomsdrömmar

Modell i ateljén.

Natt i Venedig.

Bergen, månen och färgerna ur en konstnärs fantasier.

Målningar på ständiga utställningsturnéer.

Sömn i drömmarnas land.

Två kvinnor på promenad.

Den kulturella överenskommelsen.

Glädjedans.

Damen leker med svart katt.

Brandfärgad skymning.

Trädgårdsskötsel.

Katten hjälper till med stickningen.

Venedig, kanalskymning.

Storm över Venedig.

ICE