IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

500 palestinska hem, vattenkällor, vattencisterner och annan väsentlig infrastruktur har förstörts på Västbanken.

 

DIAKONIA

Bosättarvåld i Israel

Biståndsorganisationer larmar

Israeliska myndigheters olagliga husrivningarna på Västbanken, inklusive Östra Jerusalem har ökat under det senaste året vilket tvångsförflyttat ett rekordstort antal palestinska familjer. Det rapporterar Diakonia tillsammans med ett 20-tal människorätts- och biståndsorganisationer idag. Samtidigt möts den så kallade Kvartetten, d.v.s. FN, EU, USA och Ryssland, i Jerusalem för att återuppliva fredssamtalen.


  Erika Bergman: |2012-01-09| Den skarpa ökningen av husrivningar under 2011 har spätts på av den accelererande expansionen av bosättningar och av det ökande våldet från bosättare.

Människorätts- och biståndsorganisationerna, bland annat Diakonia, Amnesty, Human rights watch och Oxfam, uppmanar kvartetten att hålla alla parter i konflikten ansvariga att upprätthålla internationell humanitär lag. Kvartetten måste därför sätta press på den israeliska regeringen att omedelbart backa från bosättarpolitik och frysa alla rivningar som bryter mot internationell humanitär lag.

– Den ökande bosättarexpansionen och husrivningarna knuffar palestinierna i en riktning som förstör deras möjlighet att försörja sig och förutsättningarna för en rättvis och hållbar fred. Det finns en växande klyfta mellan kvartettens fredssamtal och den situation som faktiskt råder på marken. Kvartetten måste radikalt revidera sitt synsätt och visa att den kan göra en skillnad för palestiniernas livsförhållanden, säger Jeremy Hobbs, Oxfam Internationals generalsekreterare.

Fakta visar hur situationen i det ockuperade palestinska territoriet ser ut:

Antalet människor som tvångsförflyttats p.g.a. husrivningar har dubblerats. Sedan början av 2011 har fler än 500 palestinska hem, vattenkällor, vattencisterner och annan väsentlig infrastruktur förstörts på Västbanken inklusive i Östra Jerusalem vilket tvångsförflyttat fler än 1 000 palestinier. Det är mer än dubbelt så många som under 2010 och det högsta antalet sedan 2005. Över hälften av dem som tvångsförflyttats är barn där förlusten av ett hem blir extra svår.

Expansionen av bosättningar accelererar. Under de senaste 12 månaderna har israeliska myndigheter gett klartecken till 4 000 nya bosättarbostäder i Östra Jerusalem. Det är den högsta siffran sedan 2006 enligt den israeliska fredsorganisationen Peace Now. I november tillkännagav Israel planer på att öka byggtakten för 2 000 nya bostäder i Västbanken, inklusive Östra Jerusalem.  

BOSÄTTARNAS VÅLD ÖKAR MOT PALESTINIERNA

Våldet från bosättare ökar markant. Våldsamma attacker från bosättare mot palestinier har ökat med över 50 procent från 2010 till 2011, och med över 160 procent om man jämför med 2009, enligt FN. Bosättarvåldet har inte varit så högt sedan 2005. 

Israeliska bosättare har också förstört nära 10 000 palestinska olivträd och andra träd i år vilket underminerar möjligheten att försörja sig för hundratals palestinska familjer, enligt rapporter från FN. Straffriheten är omfattande. Mellan 2005 och 2010 har över 90 procent av polisanmälningarna om våld från bosättare lagts ned av israelisk polis istället för att leda till åtal, uppger den israeliska människorättsorganisationen Yesh Din som följt ett stort antal polisanmälningar mot bosättare.

Beduiner lever med ett överhängande hot om tvångsförflyttningar. Upp till 2 300 beduiner som nu lever i Jerusalems närområden kan i strid med lagen och tvångsförflyttas av israeliska myndigheter, som planerat att det ska ske under 2012. Detta skulle förstöra deras möjligheter att försörja sig och hota beduinernas traditionella livsstil. Grupper av beduiner i Jordandalen hotas också av fortsatta rivningar på grund av bosättningarnas expansion.  

brott mot internationell humanitär lag

– Kvartetten måste kalla expansionen av bosättningarna och husrivningarna vid dess rätta namn: brott mot internationell humanitär lag som Israel måste upphöra med, säger Sara Leah Whitson, chef för Human Rights Watch i Mellanöstern.

– Israels ökande kränkningar visar på det fundamentala misslyckande kvartettens inställning lett till. Det är hög tid att kvartetten förstår att de inte kan bidra till skapandet av en rättvis och hållbar lösning på konflikten utan att först försäkra sig om respekt för internationell lag, säger Phillip Luther, Amnestys Mellanösterns och Nordafrikas tf programchef.

Följande organisationer står bakom uttalandet:
Amnesty International; Avaaz; Broederlijk Delen; CCFD-Terre Solidaire; Svenska kyrkan; CNCD - 11.11.11; Christian Aid; DanChurchAid; Diakonia; Euro-Mediterranean Human Rights Network; FIDH; FinnChurchAid; GVC Italia; Human Rights Watch; Medical Aid for Palestinians; medico international; Norwegian People’s Aid; Oxfam International; Polish Humanitarian Action; Trócaire

Källor:
UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).
Data from the Israeli organisation Peace Now.
Latest figures from the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).
Yesh Din, Law Enforcement upon Israeli Civilians in the West Bank , February 2011.